Grupa Azoty przejęła Siarkopol

| Perspektywy i inwestycje |

W miniony czwartek, 21 listopada br. doszło do podpisania umowy przekazania przez Skarb Państwa Grupie Azoty 4.675.000 akcji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. (85% kapitału zakładowego).

Konsolidacja postępuje

W uroczystości podpisania dokumentów potwierdzających przejęcie „Siarkopolu” przez Grupę Kapitałową udział wzięli Minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty – Paweł Jarczewski, oraz Wiceprezes Zarządu Grupy – Witold Szczypiński.

Minister Skarbu Państwa podkreślił, że sprzedaż akcji „Siarkopolu” Grupie Azoty oznacza, iż udało się znaleźć dobrego inwestora dla Spółki. Zwrócił uwagę, że umowa przekazania 85% akcji, zawarta pomiędzy Grupą Kapitałową a Skarbem Państwa, to największa transakcja branżowa od listopada 2011 r.

Łączenie potencjałów

Przejęcie „Siarkopolu” jest kluczowe dla Grupy ze względu na jej aktualną pozycję rynkową i plany inwestycyjne. Nie należy bowiem zapominać, że Grupa Azoty to obecnie drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Po zakupie „Siarkopolu” w ramach Grupy Kapitałowej funkcjonować będzie jedyne na świecie przedsiębiorstwo prowadzące kopalniane wydobycie siarki, a zarazem jeden z głównych eksporterów województwa świętokrzyskiego. Zdaniem Wiceprezesa Witolda Szczypińskiego, dzięki wykorzystaniu doświadczenia handlowego Grupy Azoty grzybowski „Siarkopol” uzyska dostęp do nowych eksportowych rynków zbytu dla swoich produktów. Prezes Zarządu Grupy – Paweł Jarczewski zadeklarował w trakcie uroczystości w Warszawie, realizację inwestycji w „Siarkopolu” na kwotę co najmniej 30 mln zł.

Perspektywy dla „PUŁAW”

Nasze Zakłady liczą na bliską współpracę z „Siarkopolem” ze względu na znaczenie siarki w produkcji nawozów sztucznych w Puławach. W czerwcu br. zakończyliśmy 6-letni projekt badawczy, którego efektem były wskazania dotyczące pilnej potrzeby produkcji nawozów z dodatkiem siarki. Nowy Kompleks Nawozowy, którego realizacja dobiega końca umożliwił wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych, właśnie z dodatkiem siarki. W ciągu roku wybudowaliśmy wytwórnię do produkcji płynnych nawozów: PULASKA i RSMS, natomiast w przyszłym roku ruszamy z produkcją nowych nawozów granulowanych typu NS.

 

Czytaj więcej →