’PUŁAWY’ stawiają na nawozy

| Produkty |

Obecnie Grupa Azoty „PUŁAWY” intensywnie rozwijają Segment Agro. W ostatnich pięciu latach Spółka przeznaczyła na ten cel 1,2 mld zł.

Po pierwsze: infrastruktura

8 lipca br. otwarto nowe obiekty. Pierwszy z nich to instalacja do odsiarczania spalin – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie. Dzięki redukcji emisji dwutlenku siarki, „PUŁAWY” nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także ponownie wykorzystają przechwyconą siarkę. Będzie to możliwe dzięki Nowemu Kompleksowi Nawozowemu, który stanowi pierwszy etap budowy kompleksu nawozów stałych na bazie wspomnianych wyżej związków chemicznych. Jego odbiór jest planowany na koniec 2014 roku. Kolejnym projektem, który jest aktualnie w realizacji, jest budowa stokażu amoniaku o pojemności 15 tys. ton.

Po drugie: nowe produkty

Dzięki inwestycjom w rozwój organiczny, „PUŁAWY” są w stanie skutecznie konkurować na rynku nawozowym. Nie tylko dzięki efektywniejszej produkcji, ale także możliwości poszerzania asortymentu, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby rolników. Przykładem jest PULASKA, która będzie produkowana na bazie siarczanu amonu (pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin) oraz mocznika. Ponadto Zakłady intensywnie pracują nad nawozami wytwarzanymi w oparciu o saletrę amonową. Dzięki tego typu działaniom „PUŁAWY” nie tylko wzmacniają Segment Agro, ale także wyznaczają nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozowego.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ inwestują w rozwój

| Perspektywy i inwestycje |

8 lipca Grupa Azoty „PUŁAWY” zrealizowały aż trzy nowe instalacje o łącznej wartości 460 mln zł. Jedna z nich to Instalacja Odsiarczania Spalin w technologii mokrej amoniakalnej – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie.

Recykling siarki

Inwestycja, dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody, znacząco zmniejszy emisję zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery. Wysoka efektywność tej instalacji sprawi, że szacowany wzrost ograniczenia wydzielania szkodliwych gazów wyniesie 80%! Siarczan amonu, który będzie produktem ubocznym reakcji, będzie wykorzystany do produkcji nawozów z siarką. To odpowiedź „PUŁAW” na zapotrzebowanie rynku na preparaty wzbogacone o ten pierwiastek.

Nowy Kompleks Nawozowy

Kolejnymi inwestycjami w puławskim przedsiębiorstwie są: instalacja do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem właśnie siarki (PULASKA®, RSM®S) oraz Nowe Centrum Logistyczne dla nawozów granulowanych. Warto wspomnieć, iż jest ono wyposażone w nowoczesną pakownię (łączna zdolność załadowcza to ponad 240 ton/h) i magazyn (możliwość pomieszczenia 13 000 ton nawozów). Obie powstały w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Nie tylko „PUŁAWY”

Jednak w ramach Grupy Azoty nowe inwestycje powstają również w innych miejscach. We wrześniu planowane jest pełne otwarcie linii do produkcji stearyny w chorzowskich Azotach-Adipol. Zakłady w Kędzierzynie-Koźlu przygotowują się do modernizacji instalacji mocznika i OXO, a także na budowy nowej elektrociepłowni. Zmiany czekają także Police – tam zostanie unowocześniona produkcja mocznika i amoniaku. Zakłady W Tarnowie mają w planach unowocześnienie procesu przetwórstwa kaprolaktamu i dalsze działania w obszarze kompozytów.

 

Czytaj więcej →

Najnowocześniejsi w Europie!

| Nasze zakłady |

8 lipca 2013 roku, w naszych Zakładach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Oddano bowiem do użytku pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie Instalację Odsiarczania Spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego – Instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki (PULASKA®, RSM®S) oraz Centrum logistyczne dla nawozów granulowanych.

Inwestujemy w rozwój

Nakłady Grupy Azoty „PUŁAWY” poniesione z tytułu zrealizowanych projektów wynoszą łącznie prawie ponad 360 mln złotych. W przyszłym roku nastąpi uruchomienie kolejnych dwóch inwestycji: Instalacji do Produkcji Nawozów Granulowanych (PULGRAN®, PULGRAN®S), wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz Stokaż Amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

W uroczystości, która miała miejsce 8 lipca, udział wzięli: Włodzimierz Karpiński-Minister Skarbu Państwa, Paweł Jarczewski-Prezes Zarządu Grupy Azoty, oraz przedstawiciele władz Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY”. Prezes Zarządu Grupy Azoty-Paweł Jarczewski podkreślił, że projekty inwestycyjne realizowane przez „PUŁAWY” stanowią dowód, że polska chemia może być i jest innowacyjna.

Nowoczesne „PUŁAWY”

Nowa Instalacja Odsiarczania Spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Dzięki tej inwestycji będzie możliwa redukcja emisji zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%! Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką, w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Zdaniem nowego prezesa Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”-Mariana Rybaka, nowe inwestycje w Puławach, stanowią odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Zakończone niedawno badania potwierdziły potrzebę wzbogacania gleby w siarkę. Wytwarzane przez „PUŁAWY” nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek.

Ukończono także realizację Nowego Centrum Logistycznego-części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.

W trosce o środowisko

Podstawowym celem realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty „PUŁAWY” jest zwiększenie efektywności produkcyjnej. Równocześnie chcemy, aby nasze instalacje spełniały najwyższe standardy jakości i troski o środowisko naturalne.

W ciągu ostatnich lat „PUŁAWY” znacząco zredukowały ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz tzw. zanieczyszczeń ściekowych. Od 1985 roku Spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe aż o 94%, zanieczyszczenia ściekowe o 70%, a zanieczyszczenia gazowe o 53%! Oddawana do użytku nowa Instalacja Odsiarczania Spalin obniży koncentrację stężeń SO2 z 3000 mg/m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3.

Lider innowacji

Inny istotnym zadaniem, który ma poprawić efektywność produkcji jest zakończenie 28 czerwca 2013 roku inwestycji dotyczącej zakupu nowej turbosprężarki powietrza, podnoszącej sprawność produkcji amoniaku na Wydziale Amoniaku II w Zakładzie Nawozów. Koszt tej inwestycji to 24,5 mln zł. Dzięki niej tworzymy w tym węźle warunki do intensyfikacji zdolności produkcyjnej o 15%!

Wszystkie zakończone i planowane projekty inwestycyjne podnoszą nasza konkurencyjność na rynkach, zarówno polskim, jaki i globalnym. Dzięki realizacji projektów innowacyjnych, umacniamy swoją pozycję w czołówce przedsiębiorstw nawozowo-chemicznych w Europie i na świecie.

 

Czytaj więcej →