Delegacja Komisji Europejskiej w Grupie Azoty ”PUŁAWY”

| Nasze zakłady |

31 marca br. Grupę Azoty Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wizyty było omówienie zmian unijnego prawa, dotyczącego nawozów mineralnych. W trakcie spotkania goście mieli także możliwość zapoznania się całym przebiegiem procesu produkcyjnego w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

Sytuacja na rynku nawozowym w Polsce

| Rynek polski |

Rozpoczęte w lipcu 2013 r. żniwa przebiegały bez zakłóceń ze względu na korzystną aurę. Był to równocześnie martwy sezon dla aplikacji nawozowej. W magazynach i punktach sprzedaży nawozów rozpoczęły się przygotowania do jesiennego sezonu aplikacji nawozowej w rolnictwie. Niskie ceny skupu rzepaku i zbóż w sierpniu nie wpłynęły optymistycznie na nastroje producentów środków produkcji dla rolnictwa, w tym producentów nawozów.

Zmiany na rynku nawozów azotowych

Krajowy rynek nawozów azotowych w III kwartale 2013 r. zareagował obniżkami cen. Trend spadkowy detalicznych cen nawozów azotowych utrzymywał się do końca września 2013 r., kiedy to odnotowano obniżkę o ponad 10%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny nawozów azotowych od lipca do września 2013 r. były zdecydowanie niższe.

Prawdopodobne odbicie na rynku

Do końca roku 2013 ceny detaliczne nawozów powinny wykazywać delikatny trend wzrostowy ze względu na poprawiającą się relację do wzrastających cen zbóż. Wielu indywidualnych rolników po zbiorach nie sprzedawało zbóż i rzepaku ze względu na ich niską cenę. Wzrastające od września 2013 r. ceny zbóż najprawdopodobniej zachęcą rolników do ich sprzedaży. Poprawa sytuacji budżetowej poszczególnych rolników powinna wpłynąć na wzrost popytu na nawozy.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

Dobre wyniki w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

30 sierpnia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. opublikowały wyniki finansowe, jednocześnie za IV kwartał, jak również za cały rok obrotowy 2012/13. Jest to niewątpliwie powód do zadowolenia, gdyż po raz kolejny były one spójne z oczekiwaniami rynku. Możemy także pochwalić się dwoma rekordami w ujęciu rocznym – drugim w historii zyskiem netto oraz najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży.

Wyniki w ujęciu kwartalnym

Zysk netto Grupy wyniósł 105,2 mln zł i był wyższy wobec konsensusu rynkowego na poziomie 92 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 110,5 mln zł, natomiast przychody grupy, uplasowały się na niższym poziomie niż w poprzednim kwartale i wyniosły do 930,2 mln zł.

Główną przyczyną tak dobrych wyników była wysoka rentowność w segmentach nawozowym oraz energetycznym. Na ich tle słabiej wypadł segment chemiczny, który odnotował stratę spowodowaną słabym biznesem kaprolaktamu.

Wyniki w ujęciu rocznym

Zysk netto Grupy wyniósł 392 mln zł, co jest drugim co do wielkości wynikiem w historii. „PUŁAWY” odnotowały również najwyższe jak dotąd przychody, które wyniosły 3 684,5 mln zł.

Największą zasługą tegorocznych wyników jest segment Agro, który stanowił 63,5% ogólnych przychodów Spółki, co przełożyło się na kwotę w wysokości 2 340,6 mln zł. Warto zauważyć, że suma ta wyniosła o 2,8 % więcej niż w poprzednim roku. Drugim, co do wielkości udziałem w przychodach jest segment Chemia, odpowiadający 33,2% przychodów ze sprzedaży, czyli sumie 1 223,3 mln zł.

Prognozy na przyszłość

Najbardziej obiecująco w nadchodzącym czasie przedstawia się rynek nawozów. Ceny mają utrzymać się na podobnym poziomie. Warto zaznaczyć, że niski poziom cen zbóż, jest jedynie trendem tymczasowym, który nie wpłynie negatywnie na segment Agro.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ stawiają na nawozy

| Produkty |

Obecnie Grupa Azoty „PUŁAWY” intensywnie rozwijają Segment Agro. W ostatnich pięciu latach Spółka przeznaczyła na ten cel 1,2 mld zł.

Po pierwsze: infrastruktura

8 lipca br. otwarto nowe obiekty. Pierwszy z nich to instalacja do odsiarczania spalin – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie. Dzięki redukcji emisji dwutlenku siarki, „PUŁAWY” nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także ponownie wykorzystają przechwyconą siarkę. Będzie to możliwe dzięki Nowemu Kompleksowi Nawozowemu, który stanowi pierwszy etap budowy kompleksu nawozów stałych na bazie wspomnianych wyżej związków chemicznych. Jego odbiór jest planowany na koniec 2014 roku. Kolejnym projektem, który jest aktualnie w realizacji, jest budowa stokażu amoniaku o pojemności 15 tys. ton.

Po drugie: nowe produkty

Dzięki inwestycjom w rozwój organiczny, „PUŁAWY” są w stanie skutecznie konkurować na rynku nawozowym. Nie tylko dzięki efektywniejszej produkcji, ale także możliwości poszerzania asortymentu, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby rolników. Przykładem jest PULASKA, która będzie produkowana na bazie siarczanu amonu (pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin) oraz mocznika. Ponadto Zakłady intensywnie pracują nad nawozami wytwarzanymi w oparciu o saletrę amonową. Dzięki tego typu działaniom „PUŁAWY” nie tylko wzmacniają Segment Agro, ale także wyznaczają nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozowego.

 

Czytaj więcej →

Co nas czeka na rynku nawozów?

| Rynki zagraniczne |

Kluczem do sukcesu w branży nawozowej jest dokładna obserwacja procesów zachodzących na rynkach, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Obecnie szczególnie interesujące wydają się być informacje docierające z różnych stron świata, a które z pewnością będą w zasadniczy sposób wpływać na ceny produktów nawozowych w sezonie 2013/2014.

Z jednej strony sytuację w branży kształtować będą wieści z Dalekiego Wschodu. Dziś już wiemy, że eksport chińskiego mocznika w okresie lipiec 2012 – luty 2013 osiągnął 7,2 mln ton. Jest to szczególnie ważna informacja, jeżeli porównamy te dane z poprzednim okresem, kiedy tzw. okno eksportowe zamknęło się liczbą 3 mln ton. To jeden z faktorów, na który musimy zwrócić uwagę, szczególnie, że kolejne okno eksportowe zostanie zamknięte tego lata. Czynnikiem wpływającym na rynek jest również poziom chińskich ceł eksportowych, które spadły od 1 lipca 2013 do 2%. Okres ten trwać będzie do 1 listopada 2013, kiedy to będziemy mieć do czynienia ze wzrostem do poziomu 77%.

Drugim elementem, które odegra w najbliższym czasie decydującą rolę są informacje o wzrastających zdolnościach produkcyjnych w Algierii, Egipcie oraz Rosji. Są to rynki funkcjonujące w bliskim sąsiedztwie Unii Europejskiej, a tym samym wydarzenia w tych państwach nie pozostają bez echa na otwartym, europejskim rynku.

Trzecim czynnikiem, jest aktualna sytuacja na Ukrainie. Jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada zbiory pszenicy w 2013 roku, mogą osiągnąć rekordowy poziom. US Department of Agriculture przedstawił prognozy dotyczące Ukrainy, gdzie żniwa pszenicy w tym roku mogą osiągnąć nawet 22,6 mln ton, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem 2012 (15, 8 mln ton). Tegoroczne żniwa będą zatem rekordowe, jeżeli chodzi o okres ostatnich 20 lat! Ponadto na Ukrainie nie zanotowano zasadniczych strat po zimie. Szacuje się zatem, że powierzchnia zasiewów wzrosła o ok 20%. To niewątpliwie pozwoli na zwiększenie eksportu pszenicy. UkrAgroConsult – firma zajmująca się analizami dotyczącymi rynku ukraińskiego, przewiduje zbiory na poziomie 20,23 mln ton, natomiast ProAgro prognozuje 19,89 mln ton.

W tym kontekście warto również bliżej przyjrzeć się zdolnościom produkcyjnym kukurydzy na Ukrainie. USDA prognozuje 22 mln ton, czyli wzrost o ok. 1 mln ton, w porównaniu z poprzednim rokiem. Producenci kukurydzy na Ukrainie zainwestowali ostatnio w importowany materiał siewny, będący specjalną hybrydą jakościową. Te pozytywne informacje zza wschodniej granicy, będą z pewnością jednym z czynników umacniających pozycję Ukrainy na globalnym rynku, szczególnie w zakresie eksportu kukurydzy.

 

Czytaj więcej →

Dobry rok dla nawozów

| Produkcja i surowce |

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” spodziewają się analogicznych wyników w zakresie wolumenu sprzedaży nawozów azotowych w porównaniu do zeszłego roku obrotowego. To bardzo dobra wiadomość.

Taka perspektywa jest realna ze względu na niskie wahania koniunktury na rynku nawozowym. Aktualnie da się zaobserwować trend podobny do tego, który następuje rokrocznie – na chwilę obecną ceny rosną. Taka sytuacja potrwa najprawdopodobniej do maja, po czym spodziewana jest lekka korekta.

Ponadto, w najbliższej przyszłości planowana jest zmiana w zakresie roku obrotowego ZA „PUŁAWY”, który ma być zrównany z rokiem kalendarzowym. Stanowi o tym konieczność ujednolicenia systemu rozliczeniowego na potrzeby Grupy Azoty i najprawdopodobniej wejdzie w życie od 2015 r.

Czytaj więcej →

Rozpoczynamy tworzenie bloga Zakładów Azotowych „PUŁAWY”

| Nasze zakłady |

Niewiele osób jest świadomych, że Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zatrudniają prawie 3500 pracowników! Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Przez wiele lat Zakłady w Puławach wypracowały sobie wysoką pozycję na rynku europejskim i rynkach światowych. To sprawia, że pragniemy być jeszcze mocniej obecni w Internecie.

Czytaj więcej →