Strategie firm chemicznych na przykładzie ZA PUŁAWY

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Odbiorcami naszych produktów są dwa duże segmenty gospodarki: rolnictwo i chemia. Chcemy, by nasze produkty dawały przedsiębiorcom rolnym dodatkowe korzyści oraz poprawiały jakość ich upraw. Natomiast w branży chemicznej chcemy, by dzięki naszym produktom zwiększała się konkurencyjność produktów finalnych tworzonych przez naszych odbiorców, na globalnym rynku.

By osiągnąć te cele stworzyliśmy strategię, dzięki której do 2017 roku chcemy przekształcić się z wiodącego producenta nawozów azotowych i chemii w Europie Środkowej w silną grupę chemiczno-nawozową, która będzie kontrolowała szeroki łańcuch wartości o atrakcyjnej ofercie rynkowej będącą „bliżej” swojego klienta końcowego.

Strategia 2007 – 2017

Strategia zakłada przeprowadzenie następujących działań:

a) Zwiększenie skali poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć w kraju i zagranicą;

b) Rozwój portfela produktowego;

c) Dywersyfikację surowcową, wiążącą się z inwestycjami w kraju i poza jego granicami;

d) Optymalizację wykorzystywanych zasobów, odnoszącą się do zmian i usprawnień wewnątrz organizacji.

W ramach strategii cały czas prowadzimy nowe inwestycje, dzięki którym rozwija się nasza firma, zwiększa się obszar i skala naszych działań zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki modernizacji istniejących instalacji i realizacji nowych projektów zwiększamy nasze moce produkcyjne.

W trosce o rozwój technologii współpracujemy z polskimi instytucjami naukowymi m.in.: z krajowymi uczelniami technicznymi, instytutami badawczymi oraz biurami projektowymi. Dzięki temu możemy promować innowacyjność działań i projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Inwestujemy też sami w siebie. Pracujemy na rzecz naszej kultury organizacyjnej i budujemy profesjonalny wizerunek wsparty działaniami z zakresu Public Relations i Investor Relations.

Grupa Kapitałowa „PUŁAWY” dziś i jutro

Dzięki tym działaniom jesteśmy dziś wiodącym producentem mocznika, saletry amonowej i RSM w Polsce. Grupa „PUŁAWY” jest również znaczącym producentem siarczanu amonu, nawozów P i NPK. Do 2017 roku chcemy przekształcić się w grupę dostarczającą produkty dla rolnictwa, czyli być:

a) Dominującym producentem nawozów w Polsce, dzięki wzmocnieniu poprzez alianse i przejęcia,

b) Silnym segmentem obrotu międzynarodowego, poprzez dywersyfikację dostaw surowców,

c) Krajowym liderem dostaw rozbudowanej oferty produktów dla rolnictwa, dzięki stworzonemu przez nas Centrum Kompetencji,

d) Grupą, posiadającą silne kanałami dystrybucji, dzięki zarządzaniu projektami / MBO / BSC

Na podstawie prezentacji dr Zenona Pokojskiego pt. „Strategie firm chemicznych” zaprezentowanej podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES – Paliwa Chemia Gaz.

Czytaj więcej →