NAWOŻENIE AZOTEM WARZYW W UPRAWIE POLOWEJ ORAZ SADÓW (1)

| Rolnictwo |

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się z ich stosunkowo wysoką ceną. Wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK). W Polsce od 1993 roku nawożenie mineralne, najbardziej azotowe, zaczęło wzrastać i obecnie osiągnęło średnio ok. 130 kg NPK/ha. W najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się dalszy powolny wzrost dawek wnoszonych nawozów mineralnych.

Czytaj więcej →

Nowy kierunek rozwoju branży nawozowo-chemicznej?

| Produkty |

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz umacnianie się tego sektora w całości krajowej gospodarki można uznać za sukces całej branży. Równocześnie zmiany na rynku stawiają coraz wyżej poprzeczkę przed wszystkimi uczestnikami łańcucha żywnościowego. Również firmy nawozowe muszą również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i odbiorców. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej →

Wzrost znaczenia nawozów

| Produkty |

Liczba ludności na świecie rośnie, zatem nieustannie poszukuje się efektywniejszych metod upraw. Stąd też jednym z kluczowych obszarów zainteresowania naukowców i ekspertów z całego świata, pozostają badania nad skutecznymi technikami nawożenia.

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” dostarczą nawozy za ponad 700 mln złotych!

| Rynek polski |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” stale rozwijają w każdym z obszarów prowadzonej przez nas działalności. Przekłada się to zarówno na zwiększanie efektywności produkcji, jak i na rosnącą sprzedaż nawozów oraz produktów chemicznych. Początek lipca przyniósł nowe kontrakty w segmencie nawozowym, zawarte przez Nasze Zakłady. Ich łączna wartość przekracza 700 mln złotych!

Czytaj więcej →

Puławski RSM® trafi zagranicę

| Rynki zagraniczne |

Pod koniec minionego tygodnia Grupa Azoty „PUŁAWY” zawarła umowę ze szwajcarską firmą TRAMMO AG z siedzibą w Zurichu, której przedmiotem jest sprzedaż RSM® (roztworu saletrzano-mocznikowego). Umowa, zawarta na kolejne trzy lata, opiewa na szacunkową kwotę prawie 385 mln zł.

Kontrakt z TRAMMO AG będzie realizowany w zakresie dostaw morskich naszych nawozów z portów polskich na główne rynki konsumpcji RSM® tj. Francja, Niemcy, Wielka Brytania.

Nasza Spółka dysponuje zdolnościami produkcyjnymi RSM® na poziomie 1,2 mln ton!

„PUŁAWY” od dłuższego czasu intensywnie rozbudowują bazę produkcyjną, zwiększając swój udział w rynku nawozów płynnych w kraju. Jednym z podjętych przez Firmę działań jest rozwijanie sieci dystrybucji i sprzedaży tego produktu na rynku krajowym. Do końca tego roku zakończymy budowę sieci sprzedaży składającej się z 900 zbiorników o pojemności 25m3 i 50m3.

 

Czytaj więcej →

RSM – rozwiązanie nadchodzi z 'PUŁAW’

| Produkcja i surowce |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów z segmentu Agro, oferowanych przez Grupę Azoty „PUŁAWY”. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia m. in. zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, owoców i warzyw.

Trzy w jednym

RSM zawiera w sobie aż trzy różne formy azotu: amidową, amonową i azotanową. Dzięki temu jego działanie jest bardziej rozłożone w czasie i może dłużej oddziaływać odżywczo na rośliny. Ów preparat to wysoko skoncentrowany roztwór dostępny w stężeniach 28% N, 30% N i 32% N, różniące się nie tylko zawartością azotu, ale także temperaturą krystalizacji oraz gęstością.

Płynny znaczy szybszy

Dzięki formie roztworu wodnego przyspieszona jest absorpcja azotu przez rośliny, zaś zastosowanie wylewu lub oprysku przy aplikacji, zapewnia równomierny dopływ RSM. Stosuje się go do wylewu przedsiewnego i pogłównego. Ponadto doskonale sprawdza się w okresie suszy, wykazując się wysoką efektywnością nawożenia.

Jest też i RSMS

Gleby uprawne występujące w Polsce tylko w 4% zajmowanej powierzchni posiadają wystarczające zasoby siarki niezbędnej do prawidłowego wzrostu wielu roślin. Jej obecność wspomaga skuteczniejsze pobieranie i wykorzystywanie azotu obecnego w nawozie. Dlatego „PUŁAWY”, chcąc uzupełniać te niedobory, zaproponowały RSMS, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy z dodatkiem siarki, w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej.

Liczy się jakość

Zarówno RSM, jak i RSMS są wyrobami wysokiej jakości, produkowanymi zgodnie z I Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13.09.2003 r. ws. nawozów. Ponadto RSM posiada Certyfikat Zgodności (Nawóz WE) oraz znak jakości „Q”.

 

Czytaj więcej →

Nowe nawozy z PUŁAW

| Produkty |

„PUŁAWY” podsumowały realizację trwającego 5 lat międzynarodowego projektu, którego celem było stworzenie innowacyjnych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. W efekcie przeprowadzonych badań i testów udało nam się wprowadzić na rynek nowe produkty, jednocześnie oferując klientom innowacyjne sposoby ich aplikacji.

Nowe produkty zawierające siarkę

Zakończony 5-letni projekt pozwolił wzbogacić portfolio „PUŁAW” o nawozy zawierające siarkę na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego RSM i siarczanu amonu – nawozy płynne oraz na bazie mocznika i siarczanu amonu – nawozy stałe. Na podstawie zebranych wyników badań dokonaliśmy oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Przeprowadzona ocena będzie w przyszłości stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów „PUŁAW” – PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Europejskie niedobory siarki

W większości krajów europejskich drastyczne ograniczenia emisji siarki, doprowadziły do jej niedoboru w glebach uprawnych. Niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych (rzepak, trawy) i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji, a następnie w Anglii, Północnych Niemczech, Szwecji i Danii. Kraje Europy Centralnej i Wschodniej wykazują pewne opóźnienia w zakresie rozpoznania potrzeb nawozowych tym składnikiem. Dlatego też analizując zapotrzebowania rynku zainicjowaliśmy podjęcie właściwych badań w tym kierunku.

Efekty naszych badań

Przeprowadzone w naszych Zakładach doświadczenia wykazały dużo korzystniejsze działanie nawozów z dodatkiem siarki na wzrost i rozwój badanych roślin. Zaobserwowaliśmy również poprawę parametrów jakościowych i ilościowych uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę badawczą, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych. W warunkach Polski większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

Łączymy naukę i rolnictwo

Na samym początku realizacji projektu odnotowaliśmy bardzo obiecujące wyniki badań. Na tej podstawie zainicjowaliśmy szereg działań inwestycyjnych, których celem miało być stworzenie nowych formuł nawozowych, zawierających siarkę. Strategia wdrażana od dłuższego czasu, przez „PUŁAWY” zakłada współpracę z naukowcami i odbiorcami końcowymi – rolnikami. Mając to na uwadze podjęliśmy się realizacji zakończonego właśnie 5-letniego projektu, aby dostarczyć polskiemu rolnictwu innowacyjnych technologii do upraw rolnych.

Kształtujemy globalne relacje biznesowe

Warto wspomnieć, że w ramach inicjatywy Mega Projekt ściśle współpracowaliśmy z placówkami naukowymi z Polski, Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytutem Niemieckim w Mecklenburgu, Instytutem Praskim w Czechach oraz partnerami handlowymi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

Obecnie kończymy I etap budowy Nowego Kompleksu Nawozowego. Dzięki realizację tego przedsięwzięcia możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki.

 

Czytaj więcej →

RSM cieszy się wzięciem

| Produkty |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej popularnych nawozów z „PUŁAW”. Jest to wynikiem podejmowanych przez Nas działań, aby w tym produkcie, łączyć wysoką jakość z atrakcyjną ceną.

Dlaczego to możliwe?

Połączenie tych dwóch wartości jest skutkiem wysokich zdolności produkcyjnych Grupa Azoty Puławy  w zakresie części składowych RSM. Mocznik i saletra amonowa są u Nas wytwarzane na poziomie ok. 1,1 mln ton rocznie. Umożliwia to obniżanie kosztów, z zachowaniem wysokiej zawartości czystego azotu (dostępne stężenia to 28%, 30% i 32%).

Jak działa RSM?

Kombinacja dwóch form azotu – szybko działającej amidowej oraz wolno działającej amonowej, czyni ten nawóz najbardziej efektywnym w naszej strefie klimatycznej. Ponadto jest łatwy do aplikowania oraz przyswajania dzięki formie płynnej. Dzięki temu nie wymaga rozpuszczania, jak to jest konieczne w przypadku środków w granulacie.

„PUŁAWY” stawiają na RSM

Dzięki znaczącej pozycji, w zdolnościach produkcyjnych tego nawozu (trzecie miejsce w Europie – 1,2 mln ton rocznie), Grupa Azoty Puławy pracują nad dalszym rozwojem tego produktu. Dzięki kolejnym inwestycjom, przedsiębiorstwo będzie mogło wzbogacać płynny RSM m.in. o siarkę i magnez.

Ponadto przyczyną wzrostu popytu na preparat jest nie tylko jego jakość, cena i dostępność, zapewniana przez sprawnie funkcjonujący system logistyczny, ale także wiedza o nim, rozpowszechniana podczas szkoleń dla rolników, prowadzonych przez pracowników „PUŁAW”. Współdziałamy w projektach szkoleniowych i edukacyjnych z Instytutem Nawozów Sztucznych oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Czytaj więcej →