Unia Europejska przedłuża cła antydumpingowe na saletrę amonową z Rosji

| Rynki zagraniczne |

Komisja Europejska podjęła ważną decyzję dla unijnych producentów nawozów, przedłużając cła antydumpingowe z Federacji Rosyjskiej. Przez kolejne pięć lat będziemy mieli do czynienia z cłami w wysokości do 47 EUR za tonę saletry amonowej. Powodem tej decyzji jest potrzeba ochrony europejskiego przemysłu chemicznego przed negatywnymi skutkami importu produktów nawozowych ze Wschodu.

Czytaj więcej →

Droższe nawozy na przestrzeni dekady

| Produkty |

Brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej powoduje nierówne traktowanie państw członkowskich przez Rosję w negocjacjach handlowych dotyczących cen gazu ziemnego. W konsekwencji mamy do czynienia z nierównomiernym wzrostem kosztów produkcji nawozów azotowych.

Czytaj więcej →

Gaz z Hiszpanii?

| Rynki zagraniczne |

Dotychczas ten kraj nie był kojarzony jako ważny gracz w obrocie surowcami energetycznymi. Ale wszystko wskazuje na to, że Hiszpania może niebawem dołączyć do grona krajów rozdających karty tym segmencie globalnej gospodarki.

Czytaj więcej →

Białoruski potas wraca do gry?

| Rynki zagraniczne |

Branża chemiczna dobrze pamięta lato ubiegłego roku, kiedy to nastąpił nieoczekiwany „rozwód” w Białoruskiej Spółce Potasowej. Wówczas mieliśmy do czynienia z poważnymi, radykalnymi zmianami na rynku. Warto w tym kontekście spojrzeć na aktualną sytuację białoruskiego przemysłu nawozowo-chemicznego.

Czytaj więcej →

Rosja forsuje zdjęcie ceł na nawozy

| Rynki zagraniczne |

W lutym 2013 r. Sąd Ogólny UE potwierdził zgodność naliczania cła antydumpingowego na rosyjskie nawozy z procedurami unijnymi. Jednak wszystko wskazuje na to, że Rosja nie zamierza oddać pola i już zwróciła się w tej sprawie do Sekretariatu WTO z prośbą o konsultacje z Unią Europejską.

Podłoże problemu

Gaz ziemny jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów sztucznych. Rosja, prowadząc politykę dual-pricing, zakładającą różne ceny „błękitnego paliwa” dla odbiorców krajowych i zagranicznych, wpływa na obniżanie kosztów produkcji nawozów przez rosyjskie firmy. Dlatego, aby uniknąć nierównej konkurencji, Unia Europejska obłożyła te produkty cłami antydumpingowymi. Sąd Ogólny UE w lutym ubiegłego roku potwierdził zgodność obliczenia ich wysokości z prawodawstwem wspólnotowym. Jednak Rosji to nie przekonało.

Członkostwo w WTO zobowiązuje

Choć Federacja Rosyjska odwołała się w tej kwestii do Światowej Organizacji Handlu, to warto zauważyć, że jeszcze nie zostały zrealizowane złożone przez nią zobowiązania, dotyczące liberalizacji cen gazu. Fertilizers Europe, stowarzyszenie grupujące czołowych producentów nawozów sztucznych w Europie, m.in. Grupę Azoty S.A., jest zdania, że WTO odrzuci rosyjski wniosek, potwierdzając zasadność nałożenia oraz wyliczeń cła antydumpingowego.

Fortuna kołem się toczy

Ponadto jest możliwe odwrócenie biegu tej sytuacji. Ten scenariusz zakłada zaskarżenie Rosji przez UE przed WTO w kwestii niedotrzymania wyżej opisanego zobowiązania. Oczywiście rozwiązaniem byłoby podniesienie cen gazu dla rosyjskich odbiorców, ale trudno w tym momencie oszacować konsekwencje tego ruchu dla gospodarki Federacji Rosyjskiej.

 

Czytaj więcej →

Lepszy, tańszy mocznik z Rosji?

| Produkcja i surowce |

Uralchem, przy współpracy z Wydziałem Chemii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego podpisał porozumienie ze Stamicarbon, dotyczące innowacyjnej metody wytwarzania mocznika.

W pracach nad nią mają być wykorzystane patenty holenderskiej firmy, jak również doświadczenia ze współpracy rosyjskiego potentata nawozowego z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym. Sięgają one 2008 r., odkąd to badane są możliwości stuprocentowej konwersji dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym. Nowa technologia ma pozwolić na tańsze wytwarzanie mocznika, zapewniające jednocześnie jego jeszcze wyższą jakość. Po jej opracowaniu ma być ona udostępniona do globalnej sprzedaży w oparciu o komercyjne licencje.

Testowa produkcja ruszy na obiektach Uralchemu, jednak zostanie zaprojektowana przez Stamicarbon, światowego lidera w obrocie licencjami na produkcję mocznika.

 

Czytaj więcej →