Zapotrzebowanie na nawozy na Ukrainie

| Rynki zagraniczne |

Ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności spodziewa się, że podczas wiosennych prac polowych rolnicy wykorzystają ok. 1,07 mln t nawozów sztucznych. 13% wzrost zapotrzebowania w stosunku do roku 2013 jest przewidywany w obszarze nawozów azotowych. Ich zużycie ma wynieść 754 tys. t. Ponadto prognozowane wykorzystanie preparatów fosforowych kształtuje się na poziomie 178 tys. t, a potasowych – 134 tys. ton.

Zahamować ceny

W listopadzie 2013 r. zmagazynowano ok. 817 tys. ton nawozów. Pod koniec grudnia cena nawozów azotowych u producentów wynosiła niecałe 3 tys. UAH/t, jednak w sprzedaży u pośredników była średnio o 15% wyższa. W związku z tym organizacje rolnicze zaapelowały do Rady Ministrów o interwencję celem zapobieżenia kolejnym wzrostom cen.

Problemy z zapasami?

Choć najbliższe praca polowe rozpoczną się niebawem, to jednak już na chwilę obecną obserwowane są problemy z zakupem nawozów. Ministerstwo wskazuje na konieczność rewizji cen gazu dla przemysłu chemicznego, która może doprowadzić do znaczącej obniżki cen nawozów.

Wsparcie dla producentów i rolników

Celem ustabilizowania cen, Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności zaproponowało ustalanie ich na czas minimum jednego kwartału z możliwością ewentualnej korekty. Kolejną propozycją rządu jest sprzedaż energii oraz surowców podstawowych dla przedsiębiorstw chemicznych na preferencyjnych warunkach. Celem tego postulatu jest wparcie dla rozwoju konkurencyjności na ukraińskim rynku nawozów sztucznych.

 

Czytaj więcej →

Indie stawiają na edukację rolników

| Rynki zagraniczne |

„The Hindu” jest jednym z najpoczytniejszych dzienników w Indiach. Jedną z jego stałych rubryk jest „Farmers Note Book”. 180 artykułów z tego działu zostało niedawno zebrane i wspólnie wydane jako „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers”.

Tu prasa się liczy

Dziennik zajmuje trzecie miejsce wśród anglojęzycznych tytułów i skupia wokół siebie ok. 2,2 mln czytelników. Stąd decyzja o wydaniu zbioru tekstów publikowanych przez ponad 6 lat na jego łamach spotkała się z szerokim aplauzem. Publikacją zajęły się dwie organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa, a dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców ma zapewnić tłumaczenie książki na język telugu (ok. 70 mln użytkowników), tamilski (ok. 65 mln użytkowników), kannada (ok. 35 mln użytkowników), marathi (ok. 70 mln użytkowników) oraz hindi (ok. 180 mln użytkowników).

Potrzeba szerzenia wiedzy

Na łamach „Farmers Note Book” publikowane są artykuły poświęcone innowacjom w rolnictwie, opisujące studia przypadku oraz dobre praktyki. Bardzo dużo uwagi poświęca się również wspólnemu gospodarowaniu, które w oparciu o silne przywództwo oraz efektywny podział zadań pomiędzy gospodarstwami może, w warunkach indyjskich, przynieść wymierne sukcesy.

Chłonny grunt

Indie to kraj zamieszkiwany przez ponad 1 mld osób i sektor rolniczy stanowi kluczowy segment krajowej gospodarki. Dlatego inicjatywy takie jak np. wydanie „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers” są ważne dla rozwoju nie tylko agrokultury, ale także en bloc dla całego kraju. W Indiach niemal co druga zatrudniona osoba pracuje w rolnictwie, dlatego wzmacnianie tego sektora, także od strony edukacyjnej, stanowi aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań dla tego kraju.

Czytaj więcej →

Niemieccy rolnicy protestują

| Rynki zagraniczne |

Sprzeciw wobec porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz żądania rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku – to główne postulaty 30 tys. osób związanych z tym sektorem, które wyszły na ulice Berlina 18 stycznia br.

Nie dla GMO

Jednym z głównym zagrożeń związanych w amerykańsko-europejskim Porozumieniem, które ma zostać ratyfikowane pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem, jest ryzyko zalewu rynku europejskiego przez żywność modyfikowaną genetycznie. Działacze około stu organizacji ekologicznych oraz rolnicy wyrazili w zdecydowany sposób swój niepokój związany z zagrożeniami, które GMO z USA przynieść może zarówno producentom rolnym, zwierzętom, jak środowisku oraz konsumentom produktów żywnościowych.

Postulaty pod Kancelarią

Przed siedzibą kanclerz Niemiec Angeli Merkel, protestujący nawoływali do poprawy jakości produkowanej żywności, zmniejszenia wpływów potężnych inwestorów, skupiających ogromne areały ziemi. Apelowali o wsparcie upraw organicznych oraz młodych rolników, jak również o zwiększenie wysiłków w walce ze światowym problemem głodem.

Strategiczny moment

Fakt pojawienia się protestów w tym czasie nie był przypadkowy. Pod koniec miesiąca w stolicy Niemiec ruszają jedne z największych targów rolniczych na świecie. Ponadto w Berlinie 18 stycznia br. odbyło się spotkanie kilkudziesięciu ministrów rolnictwa z różnych państwa, stąd głos 30 tys. protestujących nie mógł pozostać niezauważonym.

 

Czytaj więcej →

Wsparcie dla amerykańskich młodych rolników

| Rynki zagraniczne |

Bezpieczeństwo żywnościowe zależy nie tylko od warunków klimatyczno-glebowych, ale przede wszystkich od ludzi i dostępnych im możliwości rozwoju działalności rolniczej. Aby wesprzeć młodych rolników ze Stanów Zjednoczonych, w kwietniu br. zaproponowano ustawę, która ma pomóc znieść obecne bariery, utrudniające im bieżące funkcjonowanie.

Problemy początkujących

Głównymi wyzwaniami dla osób wchodzących na rynek producentów rolnych w Stanach Zjednoczonych jest brak środków finansowych, umożliwiających efektywny start i rozwinięcie działalności. Bez nich trudno mówić o inwestycjach w gospodarstwo, ułatwiających osiąganie zysków przez młodych rolników. Z tego względu niewiele osób decyduje się podjąć tego rodzaju ryzyko. Efektem jest coraz wyższa średnia wieku producentów rolnych, co nie stanowi zbyt optymistycznej perspektywy, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Pomoc dla młodych rolników

Zgodnie z założeniami zmiany legislacyjne mają zwiększyć dostęp młodym ludziom do ziemi, poszerzyć dostępność do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz dostarczyć wsparcie technologiczne dla nowych producentów rolnych. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom młodzi farmerzy będą mogli nie tylko zakładać nowe gospodarstwa i rozwijać własny biznes. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie szczegółowych badań umożliwiających rozwój poszczególnych gospodarstw, wdrożenie działań mentoringowych oraz szkolenia dla rozpoczynających swoją przygodę z rolnictwem.

Polska też wspiera rolników

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) jest realizowane działanie pn. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Aktualnie warunki pomocy dla nich są w fazie ustaleń ze względu na zbliżający się nowy okres programowania finansów unijnych na lata 2014-2020. W nowym PROW ma znaleźć się działanie pn. „Premia dla młodych rolników”, której celem będzie „ułatwienie wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym”. Jednak aktualne propozycje dotyczące kwalifikowalności beneficjentów pomocy, takie jak choćby areał posiadanego gospodarstwa w stosunku do czasu kierowania nim oraz brak danych na temat poziomu finansowania, pozostawiają wiele pytań w kwestii efektywności tej formy wsparcia.

 

Czytaj więcej →

Ułatwienia w produkcji rolnej

| Rynek polski |

Senat zaproponował projekt ustawy umożliwiającej nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż wyrobów spożywczych. Dzięki niej drobni producenci rolni mogliby wyjść z „szarej strefy”.

Dotychczas rolnicy mogli sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty rolne bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Popyt na tzw. „wiejskie jedzenie” spowodował wzrost podaży i oprócz jabłek, marchwi czy ziemniaków można na targach kupić domowej produkcji sery, pieczywo, wędliny itp. Natomiast skala obrotu tymi produktami nie jest na tyle duża, aby pojedynczym osobom opłacało się handlować nimi z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany i ustawa zostanie przyjęta, to sprzedaż tychże dóbr będzie mogła odbywać się legalnie. Dzięki temu rolnicy nie będą musieli obawiać się kontroli urzędów skarbowych, prowadzić skomplikowanej dokumentacji. Poprawie ulegnie również kwestia opieki sanitarnej, obejmującej sprzedawane produkty. Poprzez to producenci rolni będą mieli asumpt do dbania o jakość swoich towarów.

 

Czytaj więcej →