Rolnictwo rodzinne szansą

| Rynki zagraniczne |

Tematem przewodnim zakończonego Światowego Dnia Żywności 2014 było hasło „Rodzinne Rolnictwo: wykarmić świat, zaopiekować się Ziemią”. Został on świadomie wybrany, aby głębiej pochylić się nad kwestią rolnictwa rodzinnego.

Chodziło głównie o skupienie uwagi świata, na kluczowym dla całej planety zadaniu, czyli eliminacji problemu głodu i ubóstwa, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Dodatkowo organizatorzy pragnęli podkreślić znaczenia tego tematu w kontekście poprawy warunków życia ludności, zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) zdecydowało, że rok 2014 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. I jest to czytelny sygnał, że społeczność międzynarodowa upatruje w gospodarstwach rodzinnych, szans na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na naszej planecie.

Czytaj więcej →