Rolnictwo precyzyjne szansą współczesnych gospodarstw rolnych

| Ochrona środowiska |

Rolnictwo precyzyjne charakteryzuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii i specjalistycznych zasad agrobiznesowych, polegających na właściwym zarządzaniu zmiennością przestrzenną i czasową, związaną ze wszystkimi aspektami produkcji rolnej. Ma ono na celu poprawę jakości, przy jednoczesnej optymalizacji mocy produkcyjnej i wiąże się z wykorzystywaniem dostępnych technologii informatycznych czy systemów nawigacji satelitarnej (GPS).

Czytaj więcej →

Wzrost znaczenia nawozów

| Produkty |

Liczba ludności na świecie rośnie, zatem nieustannie poszukuje się efektywniejszych metod upraw. Stąd też jednym z kluczowych obszarów zainteresowania naukowców i ekspertów z całego świata, pozostają badania nad skutecznymi technikami nawożenia.

Czytaj więcej →

Samojezdne traktory

| Rynki zagraniczne |

Na drogach Kalifornii można już spotkać samojezdne auta stworzone przez firmę Google. Dzięki znajdującemu się na dachu pojazdu radarowi oraz specjalnemu oprogramowaniu są one w stanie bezpiecznie przemieszczać się z punktu A do punktu B, bez udziału kierowcy.

Czytaj więcej →

Rolnictwo idzie naprzód

| Produkcja i surowce |

Tomasz Szulc z poznańskiego Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, podczas ostatniej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, zapoznał uczestników z najnowszymi kierunkami rozwoju technologii prac rolnych dostępnymi na rynku.

Jak najwięcej, jak najszybciej, za jak najmniej

Obecnie producenci rozsiewaczy dążą do dwukierunkowej optymalizacji oferowanych produktów. Pierwszym celem jest zwiększanie szerokości roboczej tych urządzeń, aby poszerzyć obszar zasiewu. Zaś kolejny polega na łączeniu funkcji siewnika z opcją symultanicznej aplikacji nawozu. Konsekwencją stosowania zwłaszcza drugiego rozwiązania jest rozwój aparatury kontrolno-sterującej, wymagającej wiedzy i doświadczenia. Przykładem prac nad takimi wdrożeniami może być projekt „Azomais”, realizowany m.in. przez Grupę Azoty „PUŁAWY”.

Rolnictwo przynosi zyski

Stosowane obecnie ciągniki rolnicze wyposażone są w najnowsze zdobycze technologiczne z zakresu mechatroniki, elektroniki, oparte o modelowanie systemów oraz układy sterowania. Coraz częściej stosowane są radary w rozsiewaczach, dopasowujących wielkość dawki nawozu w zależności od jego właściwości fizycznych czy dozowanie zmiennej dawki.

Jak w szwajcarskim zegarku…

Koncepcją, która się dopiero rozwija, ale może niebawem stać się standardem, zwłaszcza w odniesieniu do dużych i dobrze zarządzanych jednostek, jest rolnictwo precyzyjne. Polega ono na wielopłaszczyznowym podejściu do upraw, zaczynając od badania próbek gleby, pomiarów atmosferycznych, na mapowaniu plonowania pól w oparciu o technologię GPS kończąc. Dzięki zaawansowanym narzędziom ułatwiającym implementację substancji odżywczych do roślin uprawnych, przedsiębiorcy rolni mogą lepiej planować swoje działania, a przez to zwiększać konkurencyjność na globalizującym się rynku.

Na podstawie prezentacji Tomasza Szulca, wygłoszonej w trakcie III Konferencji Nauka-Biznes-Rolnictwo, organizowanej przez Centrum Kompetencji „PUŁAWY”, z dn. 21.11.2013 r.

 

Czytaj więcej →