PUŁAWY Potęgą Biznesu 2012

| CSR |

Grupa Azoty „PUŁAWY” znalazły się na podium rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu, który zbadał wyniki finansowe 225 firm z branży chemicznej. Tytuły Potęgi Biznesu w tej gałęzi przemysłu otrzymało 29 przedsiębiorstw.

„PUŁAWY” zajęły drugie miejsce, dzięki swojej wartości rynkowej równej 2 365 mln zł. Oprócz tego czynnika, badana była również dynamika przychodów od marca 2009 do marca 2012. Grupa Azoty „PUŁAWY” zostały uwzględnione w rankingu, ponieważ spełniły kryteria wykazywania rokrocznie przez trzy lata minimum 1 mln zł przychodów, dodatniej wartości kapitału i zysku netto.

Organizator rankingu łącznie przebadał 60 tys. firm z rożnych branż, wybierając 21 919 przedsiębiorstw spełniających powyższe kryteria. Ta grupa została zweryfikowana przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W efekcie na podium zestawienia znalazły się Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” i Avon Operations Polska Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej →