Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

| B+R |

16 stycznia 2017r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

Czytaj więcej →

Nauka vs. biznes – szanse i bariery

| Nasze zakłady |

W dniu 2 października 2014 r. odbył się w Warszawie 9. Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Chemia Paliwa Gaz. Tegoroczne spotkanie poświęcone było strategiom polskich koncernów chemicznych wobec aktualnych wyzwań, przed jakimi stoją w ramach działalności na rynkach globalnych. W sesji „Rynek Chemiczny”, w panelu: „Innowacyjność w przemyśle chemicznym” uczestniczył prof. dr hab. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Czytaj więcej →

Dobry klimat dla przemysłu w Europie?

| Produkcja i surowce |

Komisja Europejska bardzo mocno angażuje się w kwestie związane z ograniczaniem emisji CO2, sumiennie wypełniając założenia Protokołu z Kioto oraz innych konwencji poświęconych ochronie klimatu. Jednocześnie dąży do wzrostu znaczenia przemysłu. Czy da się pogodzić te dwa cele unijnej polityki?

Czytaj więcej →

PUŁAWY stawiają na wiedzę

Podstawą dzisiejszego przemysłu jest nie tylko dobre rozpoznanie rynku, ale również umiejętność skutecznego reagowania potrzeby klientów. Podobnie rzecz ma się z rolnikami, którzy oprócz nawozów potrzebują także specjalistycznej wiedzy związanej z efektywnym wykorzystaniem gospodarki rolnej.

Przemysł i nauka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów końcowych, Grupa Azoty „PUŁAWY” powołała do życia Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. To unikatowy projekt łączący w sobie biznes i naukę, mający na celu tworzenie i promocję nowoczesnych modeli prowadzenia przedsiębiorstw rolnych, osiągnięć naukowych w dziedzinie nawożenia oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Wśród podmiotów skupionych wokół Centrum Kompetencji „PUŁAWY” są m. in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Puławska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Warszawska, Instytut Upraw i Nawożenia Gleby oraz Instytut Nawozów Sztucznych. Dzięki współpracy ośrodków naukowo-badawczych z „PUŁAW” udało się zrealizować następujące projekty:

a) Niskoemisyjny i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy – AZOMAIS. Projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w wysokości 4,0 mln zł.

b) Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa – studia podyplomowe dla doradców rolnych – I edycja.

c) Organizacja II edycji konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo”.

Profesjonalne doradztwo rolne oraz inne inicjatywy na rzecz rolników to główne wyzwania stojące przed Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. Dlatego podejmowane inicjatywy łączą różne potencjały i doświadczenia, aby osiągnąć efekt synergii, owocujący rozwojem rolnictwa opartego na wiedzy.

 

Czytaj więcej →

Puławska melamina się liczy

| Produkty |

Dzięki korzystnemu położeniu oraz sprzyjającej koniunkturze, Grupa Azoty „PUŁAWY” wiele zyskuje na produkcji melaminy. Te czynniki umożliwiają spółce umacnianie swojej znaczącej pozycji na rynku – trzeciego na świecie producenta tej substancji.

Do czego służy melamina?

Melaminę wykorzystuje się do wyrobu żywic syntetycznych, używanych do produkcji laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów. Ponadto znajduje zastosowanie w przemyśle włókienniczym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym i AGD.

Sytuacja w branży

Na skutek spadku podaży, pod koniec 2012 roku ceny melaminy poszły w górę, m.in. poprzez kłopoty konkurencji z przywróceniem pełnych zdolności produkcyjnych oraz nierozwinięcie wszystkich mocy nowych instalacji w jednej z firm, produkujących melaminę. Aktualnie tona produktu kosztuje około 1450 EUR/t, co jako „PUŁAWY” uważamy za dobrą cenę. Na chwilę obecną około 30% puławskiej melaminy trafia na rynek krajowy, a reszta jest eksportowana do krajów europejskich.

Dobre sąsiedztwo to podstawa

Nie bez znaczenia na sukcesy w sprzedaży melaminy ma również lokalizacja przedsiębiorstwa. „PUŁAWY” leżą środkowo-wschodniej Europie gdzie intensywnie rozwija się przemysł drzewny, w tym meblarski, budowlany. Zakłady te do przetwórstwa drewna wykorzystują zarówno melaminę, jak i mocznik – obydwa kupowane w pakiecie od Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dzięki kompleksowemu zaopatrzeniu tych podmiotów, spółka ma możliwość budowania trwałych relacji ekonomicznych i posiadania stabilnego rynku zbytu oraz korzystania z renty geograficznej.

 

Czytaj więcej →

Konsolidacja doceniona

| Perspektywy i inwestycje |

Połączenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” oraz Azotów Tarnów to wydarzenie gruntownie zmieniające pozycję krajowej chemii na rynku globalnym. Konsolidacja, dająca podstawy do jeszcze skuteczniejszego konkurowania w branży, została wyróżniona tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł 2012”. Nagrody odebrali wspólnie Paweł Jarczewski (ZA „PUŁAWY”) oraz Jerzy Marciniak (Azoty Tarnów).

Po raz trzynasty redakcja Nowego Przemysłu, portalu wnp.pl oraz ich wydawca, Grupa PTWP, nadała tytuły przedsiębiorstwom, które w istotny sposób przeobrażają polską gospodarkę. Sprawiają ponadto, że pozycja polskiego przemysłu na arenie światowej ulega zdecydowanemu wzmocnieniu. W tym roku to Internauci składali swoje kandydatury, spośród których kolegium redakcyjne wybrało 20 najciekawszych propozycji. Następnie poddano je głosowaniu na portalu wnp.pl, a ostatecznych laureatów wybrała redakcja.

Konsekwentne dążenie do celu, poparte śmiałymi decyzjami to jedno z kryteriów wyboru zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” oraz Azoty Tarnów, decydując się na połączenie potencjałów i wspólne operowanie na rynku Wielkiej Syntezy Chemicznej, nie tylko je spełniły, ale dały też asumpt do naśladowania tego typu działań dla innych przedsiębiorstw. Dzięki temu posunięciu obie firmy, połączone w ramach Grupy Azoty, stają się jeszcze silniejszym graczem nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą.

Czytaj więcej →