Strategiczna inwestycja

| Produkcja i surowce |

Dotychczas Grupa Azoty PUŁAWY koncentrowała się na rozwijaniu produkcji, zarówno pod kątem poszerzania asortymentu, wzrostu jakości, jak i na ochronie środowiska. Aktualnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na uelastycznieniu procesów przemysłowych w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

Wyżywienie a efektowność upraw

| Rynki zagraniczne |

Wydawać by się mogło, że dostarczenie żywności rosnącej liczbie ludności, bez konieczności adaptowania nowych terenów pod uprawę, jest zadaniem niezwykle trudnym do zrealizowania. Jednak naukowcy, dążą do przezwyciężenia rodzących się w tym obszarze trudności.

Czytaj więcej →

Rolnictwo wertykalne

| Produkcja i surowce |

Rolnictwo wertykalne to termin określający produkcję żywności w specjalnie do tego przeznaczonych wielopiętrowych budynkach. Termin ten brzmi bardzo futurystycznie, niemniej pierwsze tego typu obiekty już istnieją, a inne są w fazie budowy bądź planowania.

Czytaj więcej →

Białoruski potas wraca do gry?

| Rynki zagraniczne |

Branża chemiczna dobrze pamięta lato ubiegłego roku, kiedy to nastąpił nieoczekiwany „rozwód” w Białoruskiej Spółce Potasowej. Wówczas mieliśmy do czynienia z poważnymi, radykalnymi zmianami na rynku. Warto w tym kontekście spojrzeć na aktualną sytuację białoruskiego przemysłu nawozowo-chemicznego.

Czytaj więcej →

Indie szukają fosforytów

| Rynki zagraniczne |

Liczący ponad miliard konsumentów rynek indyjski wykazuje ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie nawozów sztucznych, w tym również tych wytwarzanych na bazie fosforu. Aktualnie Indie w większości importują fosforyty lub ich przetworzone formy. Czynnikiem, który może zmienić tę sytuację jest zainicjowany program poszukiwań własnych złóż.

Czytaj więcej →

Lepszy, tańszy mocznik z Rosji?

| Produkcja i surowce |

Uralchem, przy współpracy z Wydziałem Chemii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego podpisał porozumienie ze Stamicarbon, dotyczące innowacyjnej metody wytwarzania mocznika.

W pracach nad nią mają być wykorzystane patenty holenderskiej firmy, jak również doświadczenia ze współpracy rosyjskiego potentata nawozowego z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym. Sięgają one 2008 r., odkąd to badane są możliwości stuprocentowej konwersji dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym. Nowa technologia ma pozwolić na tańsze wytwarzanie mocznika, zapewniające jednocześnie jego jeszcze wyższą jakość. Po jej opracowaniu ma być ona udostępniona do globalnej sprzedaży w oparciu o komercyjne licencje.

Testowa produkcja ruszy na obiektach Uralchemu, jednak zostanie zaprojektowana przez Stamicarbon, światowego lidera w obrocie licencjami na produkcję mocznika.

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty i Pfleiderer Grajewo z umową na prawie 1 mld zł!

| Rynek polski |

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty dzięki podpisanej w czwartek, 9 stycznia 2014 r. umowie sprzedadzą grupie Pfleiderer Grajewo mocznik do produkcji żywic klejowych za 0,9 mld zł! Kontrakt podpisano na 5 lat, z możliwością jego przedłużenia. Żywice klejowe są kluczowym składnikiem wykorzystywanym w produkcji w przemyśle meblarskim.

Korzyści dla obu stron

Dla Pfleiderer Grajewo zawarta umowa zwiększa stabilność produkcji, dzięki pewności dostaw surowca w dłuższym okresie. Zdaniem Wojciecha Gątkiewicza, prezesa Pfleiderer Grajewo kontrakt z Grupą Azoty, umożliwi dalszy rozwój Spółki, a tym samym wzrost jej wartości rynkowej.

Na porozumieniu zyskają przede wszystkim Grupa Azoty „PUŁAWY” i Grupa Azoty Zakłady Azotowe „KĘDZIERZYN”. W opinii prezesa Grupy Azoty – Pawła Jarczewskiego, umowa z Pfleiderer Grajewo pokazuje ogromne możliwości w zakresie zastosowania mocznika. Nie jest one jedynie nawozem stosowanym w rolnictwie, ale znajduje również zastosowanie jako półprodukt w różnych gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej →

Rewolucja na rynku nawozów?

| Perspektywy i inwestycje |

Przemysł nawozowo-chemiczny bacznie przygląda się zmianom w światowym rolnictwie. Polskie firmy chemiczne szczególnie dokładnie analizują sytuację na rynku unijnym, reagując na zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w Polsce, i innych krajach zjednoczonej Europy.

Polskie rolnictwo a Unia Europejska

Polski rynek rolny jest stosunkowo mały, jeżeli analizować jego znaczenie w kształtowaniu naszego, narodowego PKB. Specjaliści oceniają, iż jest to ok. 3% udziału produkcji rolnej w wytwarzaniu polskiego Produktu Krajowego Brutto. W Europie – w krajach wyżej rozwiniętych jest to w granicach 2%. Mimo to, rolnictwo w europejskiej grze konkurencyjnej jest ważnym i znaczącym partnerem. Przemysł nawozowo-chemiczny w znacznym stopniu decyduje o skali jego rozwoju.

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko wzrostu świadomości przedstawicieli firm chemicznych, którzy dostrzegli kluczową rolę regulatora unijnego w konstruowaniu reguł gry rynkowej. „PUŁAWY” uczestniczą czynnie w pracach wielu gremiów międzynarodowych, np. Fertilizers Europe. Jest to niezwykle istotne stowarzyszenie, jeżeli chodzi o wpływanie na procesy decyzyjne w Brukseli. Dzięki przynależności do tego rodzaju gremiów przedstawiciele przemysłu nawozowo-chemicznego starają się m.in. pilnować procesów decyzyjnych, dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego.

Zmiany w rolnictwie – zmiany w chemii

Ponadto współpraca firm nawozowo-chemicznym pozwala bliżej przyglądać się zmianom zachodzącym na rynku dystrybucji. Ten rynek, który był np. w Polsce stosunkowo słabo rozwinięty jeszcze w poprzedniej dekadzie, obecnie przechodzi proces intensywnej profesjonalizacji. W zmianach tych uczestniczą nie tylko przedstawiciele rolni, ale również doradcy rolni i sami rolnicy.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Warto również zwrócić uwagę na bieżący problem, dotyczący europejskiego systemu handlu emisjami. Udział produkcji nawozów całkowitych w emisjach gazów cieplarnianych wynosi 1,2%. Rolnictwo odpowiada natomiast za 13,5% emisji tychże gazów cieplarnianych. Tak więc najlepsze praktyki rolnicze, które staramy się przekazywać rolnikom, mają wręcz kapitalne znaczenie w rozwoju rolnictwa w najbliższych latach. Popularyzacja zrównoważonego rolnictwa będzie odgrywać podstawową rolę w redukcji tych emisji. Obecnie dostrzegamy, iż jest oczekiwanie, żeby do 2050 roku zredukować emisje gazów cieplarnianych o 50%! Czy to jest możliwe? My jesteśmy tym zainteresowani, dlatego badamy ślad węglowy w naszych nawozach. Norweski producent nawozów Yara International pochwalił się, że jest to poziom 3,6 mg. „PUŁAWY” dzięki stosowaniu nowoczesnych metod produkcji, osiągają podobny poziom w oferowanych przez nas nawozach.

Zwiększamy efektywność produkcji

Sprawność naszych instalacji mierzona na przykład wskaźnikiem ilości zużytego gazu na tonę amoniaku jest na poziomie 830, w Rosji – 1200, w Europie średnia wynosi 1000-1100. Jest to dowód, jak ogromny wysiłek włożyliśmy w to, żeby podnieść sprawność naszych instalacji, z korzyścią dla Spółki, ale również środowiska naturalnego. Najlepszym recenzentem naszych działań jest przecież właśnie natura, funkcjonująca w sąsiedztwie naszych Zakładów. Jeżeli osiedlił się u nas sokół wędrowny i ma młode – to znaczy, że zaakceptował te warunki, a nasze działanie przynoszą zamierzone efekty.

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.

 

Czytaj więcej →