Naturalne nawożenie

| Ochrona środowiska |

Pisaliśmy już na naszym blogu o amerykańskich naukowcach odzyskujących składniki wspomagające rozwój roślin z odchodów ludzkich i zwierzęcych. Opracowane technologie pozwalają powtórnie wykorzystywać wartościowe mikroelementy, które następnie mogą znaleźć zastosowanie w produkcji rolnej.

Czytaj więcej →

Metamorfoza polskiego rolnictwa

| Rynek polski |

Jeszcze dwie dekady temu gospodarstwa rolne w Polsce w większości przypadków przypominały krzyżówkę skansenu z opisów Ludwika Stommy oraz pozostałości czasów słusznie minionych. I choć nie nastąpiła żadna wielka rewolucja, to jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Czytaj więcej →

Chiny stawiają na nawozy

| Rynki zagraniczne |

Wśród gałęzi przemysłu chemicznego Państwa Środka dominuje produkcja nawozów. Ten kraj jest azjatyckim liderem wykorzystania tego rodzaju produktów. Nic w tym dziwnego, wziąwszy pod uwagę prawie półtorej miliarda mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj więcej →

Ułatwienia w produkcji rolnej

| Rynek polski |

Senat zaproponował projekt ustawy umożliwiającej nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż wyrobów spożywczych. Dzięki niej drobni producenci rolni mogliby wyjść z „szarej strefy”.

Dotychczas rolnicy mogli sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty rolne bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Popyt na tzw. „wiejskie jedzenie” spowodował wzrost podaży i oprócz jabłek, marchwi czy ziemniaków można na targach kupić domowej produkcji sery, pieczywo, wędliny itp. Natomiast skala obrotu tymi produktami nie jest na tyle duża, aby pojedynczym osobom opłacało się handlować nimi z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany i ustawa zostanie przyjęta, to sprzedaż tychże dóbr będzie mogła odbywać się legalnie. Dzięki temu rolnicy nie będą musieli obawiać się kontroli urzędów skarbowych, prowadzić skomplikowanej dokumentacji. Poprawie ulegnie również kwestia opieki sanitarnej, obejmującej sprzedawane produkty. Poprzez to producenci rolni będą mieli asumpt do dbania o jakość swoich towarów.

 

Czytaj więcej →

Kukurydziane wzloty i spadki

| Rynki zagraniczne |

Skutki tegorocznej pogody odczują producenci kukurydzy w Polsce i na świecie. Należy jednak podkreślić, że zróżnicowanie wielkości plonów będzie w dużej mierze związane z położeniem geograficznym danego gospodarstwa. Inaczej bowiem sytuacja przedstawia się w na południu Polski, a zupełnie inaczej w województwach zachodniopomorskim, czy pomorskim.

W Polsce mniejsze zbiory…

Według Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w ubiegłym roku zebrano ok. 4-4,5 mln ton kukurydzy. Natomiast tegoroczne zbiory będą mniej więcej o 1 mln ton niższe. To pokłosie niekorzystnych warunków atmosferycznych – zima była wyjątkowo długa. Jednak w przeciwieństwie do województw pasa środkowego (mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie), obszary południowej Polski mają mniejsze powody do zmartwienia – tam okres wegetacyjny trwa dłużej. Te czynniki mają wpływ na wielkości plonów.

…ale w Unii kukurydzy nie zabraknie

Niemieccy eksperci szacują, iż w całej UE (uwzględniając Chorwację) w tym roku zebrane zostanie aż 67 mln ton kukurydzy, co daje wynik o 8 mln ton wyższy od zeszłorocznego. Prognozy rekordowego wzrostu zbiorów dotyczą Rumunii – niecałe 11 mln ton, co daje wynik niemal dwukrotnie wyższy w porównaniu do roku 2012. Podobnie sytuacja wygląda na Węgrzech, gdzie specjaliści spodziewają się zbiorów na poziomie 8,3 mln ton (4,7 mln ton w 2012). Natomiast słabszy rok czeka Francję i Włochy, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Prognozy wskazują na odpowiednio 14,8 mln ton (2012: 15,6 mln ton) i 8 mln ton (2012: 8,2 mln ton).

Ceny idą w dół

Wpływ warunków atmosferycznych na efektywność upraw oraz długość okresu wegetacyjnego znajdują również odbicie w cenach skupu: ok. 830 zł/t na północy kraju i ok. 710 zł/t na południu. Średnia cen notowanych na giełdzie MATIF to niecałe 720 zł/t. Dla porównania w ubiegłym roku w analogicznym okresie średni kurs skupu kukurydzy wynosił nieco ponad 1000 zł/t. W UE cena za tonę wyniosła w lipcu ok 210 EUR (w 2012: ok 270 EUR/t), a na świecie 290 USD/t.

 

Czytaj więcej →

Zmiany w polskim rolnictwie

| Bez kategorii, Rynek polski |

W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami wielu przekształceń i zmian w krajowej gospodarce. Nie ominęły one także rolnictwa, które dziś znacząco różni się od tego z początku XXI w.

Mniej, ale efektywniej

Najważniejszą zmianą była struktura wielkości i ilości gospodarstw rolnych. Aż o 23% spadła ich liczba (w tym o 32% zmniejszyła się liczba tych najmniejszych). Jednocześnie towarzyszył temu wzrost liczebności tych największych (o pow. 50 ha i więcej) o 36% oraz wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego o 44%. Dzięki temu udział liczby gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych większej niż 20 ha wyniósł w 2011 r. 5,5% w porównaniu do 4% w 2002 r. To ważny proces, ponieważ dzięki komasacji gruntów jest możliwość efektywniejszego prowadzenia produkcji rolnej, co skutkuje wzrostem samowystarczalności.

Produkujemy więcej

Istotne przewartościowanie miało również miejsce w zakresie wykorzystania ziemi. Największy wzrost odnotowano w sadownictwie – aż o 34%. Nieco mniejszy był udziałem gruntów leśnych (+6%) oraz łąk (+4%). Jednocześnie powierzchnia zasiewów spadła o 2%. Dzięki tym zmianom odnotowano wzrost towarowej produkcji rolniczej o ponad 100% oraz wzrost towarowej produkcji rolniczej z 1 ha użytków rolnych o ponad 125%.

 

Czytaj więcej →