Czy możliwa jest samowystarczalność żywnościowa Polski?

| Rynek polski |

Bezpieczeństwo żywnościowe najczęściej rozpatrywane jest w trzech aspektach: rozporządzalności, dostępności i adekwatności. Rozporządzalność oznacza „posiadanie wystarczającej ilości żywności dostępnej dla całej ludności w określonym czasie, aby potrzymać ludzkie życie”. Dostępność rozumiana jest jako brak ograniczeń w podaży żywności, zaś adekwatność dotyczy zbilansowanej, bezpiecznej żywności.

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo żywności w Polsce a przepisy prawne

| Rynek polski |

Poruszając temat bezpieczeństwa żywności w Polsce, warto zwrócić uwagę na przepisy, obowiązujące w naszym kraju. Obecnie produkty rolne, które spożywamy mogą bowiem pochodzić z każdego zakątka świata. Dlatego ważne jest, aby zaostrzające się wciąż przepisy i regulacje prawne dotyczące żywności były konsekwentnie stosowane przez powołane do tego instytucje i organy kontrolne.

Czytaj więcej →

Współczesne rolnictwo wobec problemów globalizacji

| Rynek polski |

Polskie rolnictwo potrzebuje impulsu modernizacyjnego. Rodzime gospodarstwa wymagają zwiększenia nakładów na innowacje, lepszego wykorzystania istniejących zasobów oraz podwyższania poziomu produktywności, w związku z rosnącą konkurencją globalnych koncernów spożywczych. Tylko takie rolnictwo będzie mogło sprostać wyzwaniom globalizacji.

Czytaj więcej →

2015: Wyzwania i szanse polskiego rynku nawozowego

| Rynek polski |

Embargo Kremla na polską żywność, konflikt rosyjsko-ukraiński, Europejski Szczyt Klimatyczny – wszystkie te wydarzenia ubiegłego roku nie pozostały bez wpływu na rynek żywności i nawozów w Polsce. Wyznaczyły one ponadto kierunek zmian, w którym podążyć musi nie tylko Polska, ale i cała Europa, jeśli poważnie myśli ona o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom Starego Kontynentu.

Czytaj więcej →