Dbamy o surowce energetyczne…

| Produkcja i surowce |

…ponieważ są one gwarantem produkcji, a w konsekwencji – regularnych dostaw do klientów. Dlatego, aby być cały czas konkurencyjnymi, „PUŁAWY” nieustannie dążą do obniżenia kosztów pracy, jednocześnie ją intensyfikując. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie surowców energetycznych na jak najkorzystniejszych warunkach.

Na pełnym gazie

Śmiało tak właśnie można powiedzieć o Grupie Azoty „PUŁAWY”, które będąc przedsiębiorstwem z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej są największym odbiorcą „błękitnego paliwa” w kraju (ok. 1 mld m3 rocznie). Stanowi ono podstawowy składnik produkcji, dlatego jego dostawy są dla nas kluczowe. Dzięki decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z grudnia 2012, „PUŁAWY” skorzystają z obniżki cen gazu dostarczanego przez PGNiG. Jest ona szacowana na poziomie 3,1%.

Ponadto przedsiębiorstwo dążymy do jak największej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Realizując ten postulat już teraz część gazu jest kupowane od EGESA Grupa Energetyczna S.A., a kolejne perspektywy są wiązane z powstaniem terminalu LNG w Świnoujsciu oraz odwiertami łupkowymi.

Czarne złoto z regionu

Kolejnym niezwykle istotnym surowcem strategicznym dla Grupy Azoty „PUŁAWY” jest węgiel kamienny, zużywany w celach energociepłowniczych. W tym przypadku nie ma jednak potrzeby importu, ponieważ jest on skupowany od pobliskiej kopalni LW Bogdanka. Na mocy podpisanego pod koniec roku 2012 aneksu do umowy o dostawach węgla kamiennego zmieniono wolumeny na lata 2012-2017 i ustalono ceny na 2013 r. Przez to wartość kontraktu wzrosła o 94,74 mln zł i wynosi obecnie w sumie 1,06 mld zł. Dzięki trwałej współpracy z LW Bogdanka, Grapa Azoty „PUŁAWY” nie tylko mogże pozyskiwać węgiel z regionu, obniżając tym samym koszty jego transportu, ale przede wszystkim napędza lokalną gospodarkę.

Unplugged

Energia elektryczna to składnik fundamentalny w funkcjonowaniu naszej Firmy. I dlatego troska o jej dostawy oraz reedukacja kosztów z tym związane, jest niezwykle ważna w działalności Grupy Azoty „PUŁAWY”. Aktualnie jest ona pozyskiwana na mocy umów rocznych, krótkoterminowych i spotowych od krajowych dystrybutorów. Niemniej jednak wciąż liczymy na jeszcze korzystniejsze dla nas zmiany.

Fitch Ratings szacuje, że ceny energii elektrycznej będą w Polsce ciągle spadać. Przyczyny są upatrywane w spadku zapotrzebowania odbiorców, wzrastającym imporcie czy coraz większym znaczeniu odnawialnych źródeł energii. Drugim czynnikiem, który będzie odgrywać znaczącą rolę w obniżaniu kosztów dostaw energii jest planowana budowa elektrociepłowni w konsorcjum z PGE. Będzie to kolejny ważny krok w rozwoju Grupy Azotowy „PUŁAWY”, którego celem jest również wzrost konkurencyjności Firmy na rynku.

 

Czytaj więcej →

Kto zbuduje Elektrownię PUŁAWY?

| Perspektywy i inwestycje |

„PUŁAWY” przedstawiły tzw. krótką listę potencjalnych wykonawców nowej elektrowni gazowo-parowej. Zwycięzca przetargu zostanie wyłoniony do końca pierwszego kwartału 2014 roku.

Spośród firm ubiegających się o możliwość zrealizowania jednej z najważniejszych inwestycji Grupa Azoty Puławy w ostatnich latach, wyłoniono pięć podmiotów, które zostaną dopuszczone do przetargu. W tym gronie znalazły się: Alstom Power Sp. z o.o.; General Electric International Inc./Iberdrola; Mostostal Warszawa/Ansaldo Energia S.p.A.; Siemens Sp. z o.o./ Siemens Osterreich/ Siemens Switzerland; SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o./SNC – Lavalin Inc./SNC-Lavalin Constructors Inc.

Warto przypomnieć, że planowany blok gazowo-parowy ma mieć moc 800-900 MWe i jego budowa jest wspólnym przedsięwzięciem „PUŁAW” oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia jest jednym z priorytetowych projektów energetycznych, którego celem jest dostarczanie energii elektrycznej na rynek krajowy oraz energii cieplnej na potrzeby Puław oraz Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Elektrownia „PUŁAWY” jest jednym z priorytetowych projektów projektów energetycznych w Polsce. Ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej. Będzie również źródłem ciepła i energii dla instalacji Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz miasta i regionu. Planowany termin oddania obiektu do eksploatacji został wyznaczony na rok 2017.

 

Czytaj więcej →