Wahania cen mocznika w Pakistanie

| Rynki zagraniczne |

Wzrost podatku, przeznaczonego na rozwój infrastruktury gazowej podzielił pakistański rynek. Stracą na tym niektórzy lokalni producenci mocznika, zyskają zaś jego importerzy.

Konieczne podniesienie cen

Pakistański rząd, po długich staraniach, uzyskał zgodę Sądu Najwyższego na zwiększenie podatku na rozwój infrastruktury gazowej (GIDC), którego celem jest pozyskanie środków na budowę krajowej części gazociągu stanowiącego połączenie z Iranem. Tym samym lokalni producenci mocznika musieli podnieść jego koszty produkcji o ponad 10%, w związku ze zmianami w systemie podatkowym.

Czy można było inaczej?

Aktualnie na tej sytuacji najwięcej mogą zyskać importerzy mocznika, którzy sprowadzają go przy wsparciu dotacji rządowych, a sprzedają po cenach rynkowych. W ramach rekomendacji dla rządu, sformułowanych przez firmy nawozowe, znalazł się nie tylko postulat ograniczenia wzrostu GIDC, ale przede wszystkim zmniejszenie poziomu subsydiowania importowanego mocznika. Efektem byłaby intensyfikacja krajowej produkcji tego nawozu, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do skarbu państwa.

 

Czytaj więcej →

Amerykanie wesprą pakistańskie rolnictwo

| Rynki zagraniczne |

11 września w Islamabadzie miało miejsce spotkanie pomiędzy reprezentantami amerykańskiej ambasady a delegacją pakistańskiego Ministerstwa Badań i Bezpieczeństwa Żywieniowego. Dotyczyło ono kluczowych dla Pakistanu kwestii, w tym wsparcia naukowego dla tamtejszego rolnictwa oraz eksportu produktów rolnych do Stanów Zjednoczonych.

Pakistański rząd jest otwarty na pomoc Stanów Zjednoczonych, w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego rolnictwa. Przede wszystkim cenną będzie współpraca w ramach opracowanego przez USA programu kontroli pryszczycy u zwierząt oraz przyjęcia azjatyckich naukowców na wizyty studyjne poświęcone pracom nad wzrostem wydajności uprawy zbóż.

Innymi tematami poruszonymi na tym spotkaniu były kwestie stymulowania i rozwoju eksportu płodów rolnych (głównie owoców mango) do USA oraz udział strony pakistańskiej w konferencji poświęconej zagadnieniom biotechnologii, którą amerykański Departament Rolnictwa będzie organizował w tym roku.

Azjatyckie rolnictwo jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Pakistan znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych producentów pszenicy. Ponadto zajmuje 6. miejsce na świecie pod względem liczby ludności (ponad 182 mln mieszkańców). Stąd dynamiczny rozwój rolnictwa i podnoszenie efektywności upraw są dla tego kraju szczególnie istotne.

 

Czytaj więcej →