Rolnictwo rodzinne szansą

| Rynki zagraniczne |

Tematem przewodnim zakończonego Światowego Dnia Żywności 2014 było hasło „Rodzinne Rolnictwo: wykarmić świat, zaopiekować się Ziemią”. Został on świadomie wybrany, aby głębiej pochylić się nad kwestią rolnictwa rodzinnego.

Chodziło głównie o skupienie uwagi świata, na kluczowym dla całej planety zadaniu, czyli eliminacji problemu głodu i ubóstwa, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Dodatkowo organizatorzy pragnęli podkreślić znaczenia tego tematu w kontekście poprawy warunków życia ludności, zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) zdecydowało, że rok 2014 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. I jest to czytelny sygnał, że społeczność międzynarodowa upatruje w gospodarstwach rodzinnych, szans na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na naszej planecie.

Czytaj więcej →

Zwiększa się bezpieczeństwo żywnościowe Polski

| Rynek polski |

Według najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanej na zlecenie firmy DuPont, Polska zajmuje 26. miejsce wśród 109 państw uwzględnionych w Indeksie. Wynik jest o 1,8 pkt. lepszy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Świadczy to dobitnie, że wspólne działania przedstawicieli świata nauki, biznesu, producentów rolnych i polityków przekładają się na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.

Czytaj więcej →

Potencjał tkwi w lasach

| Ochrona środowiska |

Kilkanaście dni temu w pomorskich lasach stawiło się prawie 2000 osób w odpowiedzi na zaproszenie gdańskich leśników, zachęcających do udziału w akcji pod hasłem „Posadź las na kolejne 90 lat”. Pod okiem doświadczonych osób całe rodziny zasadziły łącznie ponad 44 tysiące drzew w celu odnowy ponad 5 ha lasu.

Czytaj więcej →

Gospodarstwa rodzinne to przyszłość

| Produkcja i surowce |

Opublikowane niedawno badania, dotyczące przedsiębiorstw rolnych, będących własnością rodzin, wskazują, że ze względu na swoją produktywność są one w stanie wykarmić cały świat. Ich rozwój może być receptą na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla wciąż rosnącej liczby ludności na Ziemi.

Czytaj więcej →