Młode sokoły wędrowne znów w Puławach

| Ochrona środowiska |

Sokoły wędrowne znów mają młode. Po roku oczekiwań, jedne z najrzadszych lęgowych ptaków w Polsce wykluły się po raz kolejny w Puławach. Dwa młode ptaki – samiec i samica – już spoglądają z miejsca lęgowego usytuowanego 120 metrów nad ziemią na starym kominie elektrociepłowni Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Czytaj więcej →

Wielki skok Państwa Środka

| Rynki zagraniczne |

Kiedy w 1980 r. Chiny przystępowały do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, był to kraj stosunkowo ubogi, zmagający się z problemem wyżywienia licznej rzeszy obywateli. W ciągu 35 lat diametralnie wzrosło znacznie chińskiego rolnictwa w gospodarce światowej.

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” promują ekologię wśród najmłodszych

| CSR |

Dobiega właśnie końca 10. edycja akcji „Drzewko za Butelkę”, zainicjowanej w 2003 r. i realizowanej w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Podstawowym założeniem całego projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, którzy w zamian za zebrane plastikowe butelki otrzymują sadzonki drzewek.

Czytaj więcej →

Czy wolny handel to same korzyści?

| Rynki zagraniczne |

W tym roku rozpoczną się rokowania w sprawie zawarcia Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego. Stronami są Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Głównymi założeniami porozumienia ma być zniesienie barier w przepływie towarów i usług pomiędzy Europą a USA. Jednak z pozoru ułatwienie korzystne dla przedsiębiorców rodzi również pewne obawy.

Różne standardy

Unia Europejska stosuje wysokie standardy związane z ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem m.in. przemysłu na otoczenia. Obostrzenia wprowadzone przez władze Brukseli oparte są m.in. o rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), które określa zasady stosowania i handlu poszczególnymi chemikaliami oraz pakiet klimatyczny, regulujący wytwarzanie oraz obrót emisjami CO2. Jednak Stany Zjednoczone nie mają w swoim prawodawstwie analogicznych wytycznych dotyczących substancji chemicznych, ani nie zobowiązały się do przestrzegania międzynarodowych ustaleń dotyczących gazów cieplarnianych.

Dostęp do surowców

Europejscy producenci chemikaliów, zwłaszcza nawozów sztucznych, są w większości uzależnieni od importu gazu, który jest niezbędny do ich wytwarzania. Natomiast przedsiębiorcy zza oceanu mają dostęp do trzykrotnie tańszego “błękitnego paliwa”, pochodzącego ze złóż łupkowych. W sytuacji, kiedy uruchomiony zostałby wolny handel, może pojawić się problem ochrony unijnego rynku przed napływem tanich produktów z USA.

Potencjalne konsekwencje

Rezultatem takiego stanu rzeczy byłaby nierówna konkurencja pomiędzy producentami nawozów z Ameryki Północnej a przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej. Wdrożenie Partnerstwa, bez zabezpieczenia tego typu sytuacji, może prowadzić do uzależnienia unijnego rynku nawozowego od produktów amerykańskich, a w konsekwencji zagrozić bezpieczeństwa żywnościowego Wspólnoty. Co więcej, paradoksalnie sytuacja tak mogłaby mieć miejsce mimo tego, iż sprawność instalacji europejskich jest często wyższa od amerykańskich oraz, że są w nich przestrzegane ścisłe normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

 

Czytaj więcej →

Cztery oferty na budowę Elektrowni „Puławy”

| Rynek polski |

W dniu  31 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki Elektrownia „Puławy” otworzono nadesłane w ramach przetargu cztery oferty. Jest to kolejny, formalny krok do realizacji tej kluczowej dla Nas inwestycji. Elektrownia „Puławy” będzie graniczyła bezpośrednio z zakładami Grupy Azoty „PUŁAWY”, które są jednym z podmiotów realizujących projekt. Drugim jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Start w 2015

Rozpoczęcie budowy Elektrowni „Puławy” planowane jest na przyszły rok, lecz jeszcze przed końcem bieżącego poznamy wykonawcę, który zostanie wyłoniony w ramach przeprowadzanej obecnie procedury przetargowej. Oferty wstępne złożyły w siedzibie Spółki cztery podmioty: Alstom Power, General Electric International, Siemens i SNC-Lavalin.

Energia dla wzrostu

Budowa elektrowni gazowo-parowej stanowi bardzo istotną inwestycję dla Naszych Zakładów, wpisując się jednocześnie w realizowaną od wielu lat strategię ochrony środowiska. Powstanie Elektrowni „Puławy” wpłynie nie tylko na zmniejszenie deficytu energii elektrycznej w województwie lubelskim, ale również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego kraju.

 

Czytaj więcej →

Sokoły na kominie 'PUŁAW’

| Ochrona środowiska |

Kilka tygodni temu byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia ornitologicznego na terenie naszych Zakładów. Na jednym z kominów doszło do pierwszego w województwie lubelskim udokumentowanego lęgu sokołów wędrownych.

Wydarzenie bez precedensu

Ptaki zamieszkały na kominie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” już w 2005 roku. Wtedy to przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” umieścili we współpracy z naszymi pracownikami pierwszą budkę z gniazdem. Po 8 latach od tamtego wydarzenia możemy się cieszyć z pierwszego udokumentowanego lęgu sokoła, na terenie naszego województwa.

Ornitolodzy są zgodni, że w Puławach panują doskonałe warunki życia dla sokołów wędrownych. Szczególnie istotne są tutaj dwa czynniki: bliskość skupisk leśnych, m.in. Puszczy Kozienickiej, jak również dzikie brzegi Wisły.

Specjaliści przez lata obserwowali przemieszczanie się sokołów w okolicach naszego miasta. Jednak do tej pory ptaki nie były zainteresowane osiedleniem się na kominie.

W trosce o środowisko

Aby móc ocenić, że doszło do lęgu młodych sokołów wędrownych, potrzeba było kilkunastu dni. Początkowo badacze dostrzegli kilkakrotnie lecącego w stronę gniazda sokoła, niosącego upolowane zwierzę. To zwiększyło czujność ornitologów, którzy niedługo potem dostrzegli młode wychylające się z budki.

Warto podkreślić, że jest to wydarzenie niezmiernie ważne dla rozwoju populacji sokołów w naszym kraju. Obecnie w Polsce jest jedynie 20 gniazd sokołów. Na skutek stosowania szkodliwych środków ochrony roślin, 50 lat temu doszło to zagłady sporej części populacji sokołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie trwają prace, nad odtworzeniem gatunku na terenie Polski. „PUŁAWY” włączyły się w ten program, umożliwiając umiejscowienie budki z gniazdem na jednym z zakładowych kominów.

 

Czytaj więcej →

Dbamy o środowisko

| Ochrona środowiska |

Okolice Puław to tereny bogate w zieleń i lasy. Każdy zapytany mieszkaniec regionu potwierdzi, że nie chcemy tego zmieniać. Od początku działania Zakładów, mieliśmy na uwadze dobro środowiska, a tym samym lokalnej społeczności. Dziś dbałość o ekologię stanowi priorytet dla Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Inwestycja dla środowiska

W latach 80. XX wieku przy linii produkcyjnej kaprolaktamu, jednego z głównych składników do wytwarzania włókien sztucznych powstała oczyszczalnia ścieków. Jej istnienie pozwoliło zniwelować dokuczliwość tej instalacji dla środowiska naturalnego.

W latach 1985 – 2000 wdrożyliśmy kompleksowy program ochrony środowiska, w którym dobrowolnie zobowiązaliśmy sią do przestrzegania najbardziej restrykcyjnych wymogów formalnych, dotyczących poziomu emisji zanieczyszczeń i odziaływania Zakładów na środowisko.

Wyróżnienia za troskę o przyrodę

O tym, że „PUŁAWY” stanowią wzór dla innych przedsiębiorstw w zakresie troski o środowisko, świadczą nie tylko nasze słowa, ale też liczne nagrody i wyróżnienia takie jak między innymi:

 

  • Nominacja w konkursie „Firma Dobrze Widziana” uzyskana za wypracowany działaniami ekologicznymi i prospołecznymi wizerunek zakładów azotowych wśród lokalnej społeczności.
  • Medal Acanthus Aureus za stanowisko na międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w 2011
  • Od roku 1995 „PUŁAWY” biorą udział w międzynarodowym programie, którego polska nazwa brzmi „Odpowiedzialność i Troska”.

 

Skoncentrowani na ekologii

Ale i tak najlepszym dowodem naszego proekologicznego zaangażowania jest środowisko naturalne otaczające „PUŁAWY”. Jego aktualny stan potwierdza nasze poszanowanie dla przyrody i troskę o ekologię.

 

Czytaj więcej →

Będą drzewka za butelki

| CSR |

10 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym miał miejsce finał akcji „Drzewko za butelkę”, zorganizowanej po raz dziewiąty przez Grupę Azoty PUŁAWY. Zebrano ponad 700 000 opakowań PET, co przełożyło się na posadzenie w tym roku 211 młodych drzew. Dotychczas, dzięki akcji, w powiecie puławskim zasadzono już ich ponad 2000 sztuk!

Młodzi chronią środowisko

Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, była skierowana do uczniów szkół podstawowych z powiatu puławskiego. Udział wzięło 1 664 osoby z piętnastu placówek. Średni wynik na osobę wyniósł aż 497,4 szt. Klasy oraz uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów. W tym roku najlepszym wynikiem mógł się pochwalić Krystian Pyra za Szkoły Podstawowej w Gołębiu. Udało mu się zebrać aż 49 500 butelek. Podniósł znaczącą poprzeczkę w rywalizacji, wyprzedzając zeszłorocznego rekordzistę – Arkadiusza Grądziela (w ub. roku zebrał 46 453 butelki).

Razem na rzecz „Drzewka za butelkę”

W tegoroczną edycję akcji, oprócz Grupy Azoty PUŁAWY, która zawiaduje nią w ramach prac Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”, włączyły się również Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Zakład Usług Komunalnych w Puławach. Opakowania PET były zbierane nie tylko przez uczniów, ale także przez ich rodziny i znajomych, dzięki czemu udało się zmobilizować do udziału w akcji również lokalne społeczności.

 

Czytaj więcej →

Zbierz butelki, posadź drzewka

| Ochrona środowiska |

„Drzewko za butelkę”® to akcja, zainicjowana 10 lat temu przez firmy chemiczne, skupione wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Jej celem jest aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz środowiska naturalnego, poprzez zbieranie plastikowych butelek. ZA „PUŁAWY” również czynnie biorą udział w tym przedsięwzięciu.

Mniej śmieci, więcej zieleni

Udział w projekcie biorą społeczności lokalne, animowane przez firmy prowadzące na danym terenie swoją działalność. Za zebrane opakowania PET, które są poddawane recyklingowi, mieszkańcy otrzymują sadzonki drzew, które są wykorzystywane do upiększania nie tylko najbliższego otoczenia, ale stanowią wymowny symbolem zaangażowania na rzecz czystego środowiska. W ramach dziewięciu edycji akcji „Drzewko za Butelkę”®, młodzież z całego kraju zebrała niemal 13 mln butelek. W tym czasie posadzono ponad 18,5 tysiąca drzewek! To właśnie uczniowie szkół są główną grupą docelową projektu, ponieważ łatwo ich zmobilizować do wspólnych działań na rzecz lepszego jutra.

Rekordziści w sprzątaniu

Aby wyjść poza najbliższe otoczenie, ZA „PUŁAWY”, jako regionalny koordynator przedsięwzięcia, zaproponowały w zeszłym roku poszerzenie formuły. Do akcji zaproszone zostały szkoły z terenu całego powiatu puławskiego. Zeszłorocznym rekordzistą w zbiórce indywidualnej był Arkadiusz Grądziel, który zebrał ponad 46 tys. butelek. Podobnie Szkoła Podstawowa w Gołębiu, do której uczęszcza, okazała się być bezkonkurencyjna. Zajęła pierwsze miejsce z wynikiem wynoszącym prawie 248 tys. butelek.

Już na wiosnę, w okresie marca – kwietnia, ruszy sprzątanie w ramach tegorocznej edycji akcji „Drzewko za Butelkę”®. W zeszłym roku ZA „PUŁAWY” przekazały uczestnikom przedsięwzięcia aż 400 sadzonek! Ile uda się przekazać tym razem?

Czytaj więcej →