Z kamerą wśród roślin

| Perspektywy i inwestycje |

Niemieccy naukowcy pracują nad innowacyjnym wynalazkiem, mającym na celu monitoring rozwoju roślin w oparciu o obserwację procesów, zachodzących w nich w trakcie uprawy.

Innowacja z Magdeburga

Wynalazek pracowników magdeburskiego Instytutu Fraunhofera ma pomóc rolnikom w kontrolowaniu upraw niektórych roślin, głównie kukurydzy i winogron na dużych obszarach. Od tej pory obserwacje będą mogły być realizowane nie tylko poprzez zdjęcia z lotu ptaka, ale także z wykorzystaniem wglądu do wnętrza roślin.

Jak to działa?

Do owych niecodziennych pomiarów niemieccy naukowcy wykorzystali obrazowanie hiperspektralne, używane dotąd m. in. w kryminalistyce, ratownictwie medycznym czy meteorologii. Dzięki możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji o konkretnych roślinach, aparat jest w stanie dostarczyć precyzyjny komunikat dotyczący np. ich składu biochemicznego. Surowe dane są przekazywane do laboratorium, gdzie poddaje się je obróbce i interpretacji.

Potencjalne korzyści

Aparat jest w stanie „podpowiedzieć” rolnikom, jakich składników odżywczych potrzeba roślinom w danych warunkach klimatyczno-glebowych. Dzięki temu będzie można łatwiej decydować o opłacalności wysiewu poszczególnych upraw. Ponadto, poprzez obrazowanie hiperspektralne, ułatwione zostanie wcześniejsze wykrywanie chorób roślin, które w momencie infekcji wytwarzają mechanizmy obronne niewidoczne gołym okiem.

Przyszłość rolnictwa zależy od jego modernizacji

Dzięki zainteresowaniu władz Unii Europejskiej, wynalazek naukowców z Magdeburga ma szansę w niedalekiej przyszłości bezpośrednio wpłynąć na codzienną pracę producentów rolnych na naszym kontynencie. Możliwość „współpracy” z uprawianymi roślinami to gigantyczny krok naprzód w dążeniu do modernizacji europejskiego rolnictwa i podnoszeniu jego konkurencyjności.

 

Czytaj więcej →