Wyzwania dla Europy i Azji Centralnej

| Rynki zagraniczne |

W pierwszym tygodniu kwietnia odbyła się w Bukareszcie regionalna konferencja organizowana przez FAO. Jednych z najważniejszych wniosków ze spotkania ekspertów pozostaje stwierdzenie, że problemem Europy i Azji Centralnej nie jest głód, ale niedożywienie, związane z niedoborem mikroelementów oraz zbyt niską kalorycznością posiłków.

Czytaj więcej →

Marnujemy żywność

| Rynki zagraniczne |

W czasach, gdy ⅛ ludzkości cierpi z powodu niedożywienia, 1,6 mld ton żywności wartej około 750 mld USD trafia do kosza. Takie dane płyną z najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Nieskonsumowane jedzenie mogłoby pokryć powierzchnię 1,4 mld ha, co stanowi około 30% gruntów rolnych na Ziemi. Ilość wody, będącej w wielu rejonach świata dobrem deficytowym, a potrzebnej do jego produkcji została oszacowana na 250 km3. To mniej więcej tyle, ile rocznie przepływa przez Wołgę lub trzykrotność objętości Jeziora Genewskiego. Takie działania niestety wpływają również na degradację zasobów naturalnych.

Nierównomierny dostęp do żywności skutkuje tym, że np.: w uprzemysłowionych krajach azjatyckich takich jak Chiny, Japonia i Korea Południowa, będących zarazem znaczącymi producentami rolnymi, marnuje się najwięcej na świecie warzyw (ok 11%) i zbóż (ok. 8%), to w tym samym czasie na terenie tzw. Rogu Afryki pomocy żywnościowej potrzebuje 13 mln osób.

Właściwe zarządzanie dobrami bezpośredniej konsumpcji winno skutkować efektywniejszym wykorzystaniem produkowanego jedzenia. Jest to niezmiernie istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, jak i korzyści ekonomicznych dla globalnej gospodarki, wynikających z ograniczenia ilości pożywienia, które trafia do kosza. Dlatego warto spróbować zacząć myśleć o tym już dziś, począwszy od własnej lodówki.

 

Czytaj więcej →

Głód wyzwaniem dla współczesnego świata

| Rynki zagraniczne |

Mimo spadku liczby ludzi cierpiących z powodu chronicznego niedożywienia, problem głodu cały czas nie został definitywnie rozwiązany. W efekcie dynamicznego rozwoju gospodarczego w części regionów świata udało się znacząco go zredukować. Jednak w globalnym ujęciu nadal tej kwestii nie można uznać za w pełni rozwiązaną.

Globalny problem

842 miliony osób w latach 2011-13 nie miało możliwości spożycia posiłku odpowiadającego zapotrzebowaniu organizmu. Stanowi to 12% ogółu populacji. W obliczu 17% osób cierpiących z powodu niedożywienia w latach 1990-92 widać pewien progres. Warto zwrócić uwagę, że aktualnie aż ok. 827 mln osób zmagających się z tym problemem, zamieszkuje w krajach rozwijających się!

Co przezwycięża głód?

Stabilna sytuacja polityczna, dostęp do złóż naturalnych czy wzrost ekonomiczny (jednak często oparty na taniej sile roboczej) są czynnikami pozwalającymi skutecznie przezwyciężać problem niedożywienia. Brak wojen czy klęsk żywiołowych sprawia, iż m. in. rolnictwo może się rozwijać i przez to zapewniać bezpośredni dostęp do żywności. Regionami, które zanotowały dobre wyniki w tej dziedzinie są m. in. Centralna, Wschodnia i Południowo-Wschodnia Azja, kraje Ameryki Łacińskiej czy Basenu Morza Karaibskiego.

Szansa w rolnictwie

Obecnie około 2,5 mld ludzi utrzymuje się z rolnictwa, wykorzystując 40% powierzchni lądowej Ziemi. Jednak wciąż wiele krajów, zwłaszcza rozwijających się, nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie dają najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie agrokultury. Niemniej jednak coraz szersze wykorzystywanie nawozów sztucznych, podnoszących znacznie plony, jest jednym ze sposobów skutecznej walki z niedożywieniem na świecie.

 

Czytaj więcej →