Grupa Azoty produkuje innowacyjne nawozy

| Nasze zakłady |

W perspektywie najbliższych lat należy spodziewać się wzrostu wykorzystywania w produkcji rolnej innowacyjnych nawozów, pozwalających dostarczyć roślinom niezbędnych mikroelementów. Dodatkowo będziemy obserwować wzrost przyswajalności poszczególnych składników odżywczych, a tym samym ograniczanie ich wypłukiwania do wód gruntowych.

Czytaj więcej →

Najbliższe lata na rynku nawozów fosforowych

| Produkty |

Rosnąca produkcja nawozów mineralnych stanowi odpowiedź na wzrost populacji na naszej planecie i zwiększające się zapotrzebowania żywnościowe ludzkości. Najnowsze badania wykazują, że w najbliższych latach 2015-2022, czeka nas rozwój rynku nawozów fosforowych. Czego w takim razie powinny spodziewać się firmy i inwestorzy?

Czytaj więcej →

Promowanie zrównoważonego zużycia nawozów

| Produkcja i surowce |

Bardzo częstym problemem produkcji rolnej jest niewłaściwe stosowanie mieszanek nawozowych, a w efekcie niedostateczne dostarczanie glebie brakujących składników odżywczych. Kluczem do poprawy tej sytuacji jest wspieranie idei zrównoważonego rolnictwa. Działania w tym zakresie podejmują m.in. władze Indii, przeprowadzając analizy gleb w wybranych gospodarstwach rolnych. Celem przedsięwzięć tego typu jest pomoc w poprawie jakości i wydajności gruntów.

Czytaj więcej →

Jak Stany Zjednoczone kształtują racjonalne postawy w stosowaniu nawozów mineralnych?

| Rynki zagraniczne |

Nawozy są niezbędne do zwiększania produktywności i poprawy rentowności gospodarstw rolnych. Jednak nieumiejętne ich stosowanie może wywoływać negatywne skutki dla środowiska i otaczającej przyrody. Rolnicy ze Stanów Zjednoczonych coraz częściej zdają sobie sprawę, że intensywne rolnictwo, w tym stosowanie zbyt dużych dawek nawozów, przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych w USA. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą cofnąć zmiany oraz poprawić aktualny stan gleby, a także wód gruntowych oraz uchronić je przed dalszym zanieczyszczaniem.

Czytaj więcej →