Sytuacja na rynku nawozowym w Polsce

| Rynek polski |

Rozpoczęte w lipcu 2013 r. żniwa przebiegały bez zakłóceń ze względu na korzystną aurę. Był to równocześnie martwy sezon dla aplikacji nawozowej. W magazynach i punktach sprzedaży nawozów rozpoczęły się przygotowania do jesiennego sezonu aplikacji nawozowej w rolnictwie. Niskie ceny skupu rzepaku i zbóż w sierpniu nie wpłynęły optymistycznie na nastroje producentów środków produkcji dla rolnictwa, w tym producentów nawozów.

Zmiany na rynku nawozów azotowych

Krajowy rynek nawozów azotowych w III kwartale 2013 r. zareagował obniżkami cen. Trend spadkowy detalicznych cen nawozów azotowych utrzymywał się do końca września 2013 r., kiedy to odnotowano obniżkę o ponad 10%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny nawozów azotowych od lipca do września 2013 r. były zdecydowanie niższe.

Prawdopodobne odbicie na rynku

Do końca roku 2013 ceny detaliczne nawozów powinny wykazywać delikatny trend wzrostowy ze względu na poprawiającą się relację do wzrastających cen zbóż. Wielu indywidualnych rolników po zbiorach nie sprzedawało zbóż i rzepaku ze względu na ich niską cenę. Wzrastające od września 2013 r. ceny zbóż najprawdopodobniej zachęcą rolników do ich sprzedaży. Poprawa sytuacji budżetowej poszczególnych rolników powinna wpłynąć na wzrost popytu na nawozy.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

Konsekwentnie naprzód

| Perspektywy i inwestycje |

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrotowym, dynamika produkcji Grupy Azoty „PUŁAWY” utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. W wielu przypadkach jej wzrost (w ujęciu wolumenowym) był imponujacy.

Dotyczy to zarówno segmentu Agro, jak i Chemia, a udział w sukcesie ma nie tylko Jednostka Dominująca, czyli „PUŁAWY”, ale również Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” oraz Azoty – Adipol z Chorzowa. Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w puławskich zakładach, w odniesieniu do pierwszego półrocza roku obrachunkowego 2011/12, wyprodukowano amoniak na poziomie 112,4%, nawozy azotowe – 116,%, AdBlue® – 111,5%, CAPROLACTAM™ – 95,8%, Melamina™ – 108,1% oraz nadtlenek wodoru – 102,7%.

Mając na względzie ten punkt odniesienia, warto wspomnieć, że „Fosfory” zrealizowały w zeszłym półroczu 102% produkcji nawozów fosforowych oraz 114,8% w zakresie nawozów wieloskładnikowych. Natomiast w Azotach-Adipol możemy się pochwalić nie tylko wytworzeniem saletry potasowej na poziomie 132%, ale przede wszystkim produkcją roztworu saletry wapniowej, która osiągnęła aż 585,8%. To osiągnięcie było związane z większą chłonnością rynku oraz dobrą koniunkturą cenową.

 

Czytaj więcej →

RSM cieszy się wzięciem

| Produkty |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej popularnych nawozów z „PUŁAW”. Jest to wynikiem podejmowanych przez Nas działań, aby w tym produkcie, łączyć wysoką jakość z atrakcyjną ceną.

Dlaczego to możliwe?

Połączenie tych dwóch wartości jest skutkiem wysokich zdolności produkcyjnych Grupa Azoty Puławy  w zakresie części składowych RSM. Mocznik i saletra amonowa są u Nas wytwarzane na poziomie ok. 1,1 mln ton rocznie. Umożliwia to obniżanie kosztów, z zachowaniem wysokiej zawartości czystego azotu (dostępne stężenia to 28%, 30% i 32%).

Jak działa RSM?

Kombinacja dwóch form azotu – szybko działającej amidowej oraz wolno działającej amonowej, czyni ten nawóz najbardziej efektywnym w naszej strefie klimatycznej. Ponadto jest łatwy do aplikowania oraz przyswajania dzięki formie płynnej. Dzięki temu nie wymaga rozpuszczania, jak to jest konieczne w przypadku środków w granulacie.

„PUŁAWY” stawiają na RSM

Dzięki znaczącej pozycji, w zdolnościach produkcyjnych tego nawozu (trzecie miejsce w Europie – 1,2 mln ton rocznie), Grupa Azoty Puławy pracują nad dalszym rozwojem tego produktu. Dzięki kolejnym inwestycjom, przedsiębiorstwo będzie mogło wzbogacać płynny RSM m.in. o siarkę i magnez.

Ponadto przyczyną wzrostu popytu na preparat jest nie tylko jego jakość, cena i dostępność, zapewniana przez sprawnie funkcjonujący system logistyczny, ale także wiedza o nim, rozpowszechniana podczas szkoleń dla rolników, prowadzonych przez pracowników „PUŁAW”. Współdziałamy w projektach szkoleniowych i edukacyjnych z Instytutem Nawozów Sztucznych oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Czytaj więcej →