Odpowiednia aplikacja azotu

| Produkty |

Określenie właściwych ilości, czasu stosowania oraz miejsca wykorzystania azotu ma duże znaczenie w produkcji rolnej. Niewłaściwa aplikacja wpływa na jakość plonów i w ostateczności na portfele konsumentów.

Czytaj więcej →

Efekt cieplarniany to nie tylko azot

| Ochrona środowiska |

Nawozy azotowe uważane są za jedno ze źródeł emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Producenci rolni nie mogą pozwolić sobie na zaprzestanie stosowania nawozów, mogą natomiast minimalizować ich oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie zużycia energii i efektywne nawożenie. Pozwoli to zauważalnie obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

Czytaj więcej →

Droższe nawozy na przestrzeni dekady

| Produkty |

Brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej powoduje nierówne traktowanie państw członkowskich przez Rosję w negocjacjach handlowych dotyczących cen gazu ziemnego. W konsekwencji mamy do czynienia z nierównomiernym wzrostem kosztów produkcji nawozów azotowych.

Czytaj więcej →

RSM – rozwiązanie nadchodzi z 'PUŁAW’

| Produkcja i surowce |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej uniwersalnych produktów z segmentu Agro, oferowanych przez Grupę Azoty „PUŁAWY”. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia m. in. zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, owoców i warzyw.

Trzy w jednym

RSM zawiera w sobie aż trzy różne formy azotu: amidową, amonową i azotanową. Dzięki temu jego działanie jest bardziej rozłożone w czasie i może dłużej oddziaływać odżywczo na rośliny. Ów preparat to wysoko skoncentrowany roztwór dostępny w stężeniach 28% N, 30% N i 32% N, różniące się nie tylko zawartością azotu, ale także temperaturą krystalizacji oraz gęstością.

Płynny znaczy szybszy

Dzięki formie roztworu wodnego przyspieszona jest absorpcja azotu przez rośliny, zaś zastosowanie wylewu lub oprysku przy aplikacji, zapewnia równomierny dopływ RSM. Stosuje się go do wylewu przedsiewnego i pogłównego. Ponadto doskonale sprawdza się w okresie suszy, wykazując się wysoką efektywnością nawożenia.

Jest też i RSMS

Gleby uprawne występujące w Polsce tylko w 4% zajmowanej powierzchni posiadają wystarczające zasoby siarki niezbędnej do prawidłowego wzrostu wielu roślin. Jej obecność wspomaga skuteczniejsze pobieranie i wykorzystywanie azotu obecnego w nawozie. Dlatego „PUŁAWY”, chcąc uzupełniać te niedobory, zaproponowały RSMS, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy z dodatkiem siarki, w łatwo przyswajalnej formie siarczanowej.

Liczy się jakość

Zarówno RSM, jak i RSMS są wyrobami wysokiej jakości, produkowanymi zgodnie z I Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13.09.2003 r. ws. nawozów. Ponadto RSM posiada Certyfikat Zgodności (Nawóz WE) oraz znak jakości „Q”.

 

Czytaj więcej →

Nawożenie z rozwagą

| Ochrona środowiska |

W opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym wdrażania Dyrektywy Azotanowej na terenie UE można znaleźć zasadniczo dobrą wiadomość – zawartość związków azotu w glebie i wodach gruntowych obniża się, a rolnicy wykorzystują azotany w coraz bardziej zrównoważony sposób.

Co za dużo, to nie zdrowo

Zarówno niekontrolowane zużycie nawozów azotowych, jak i odchody zwierząt hodowlanych przyczyniła się do znacznych i niekorzystnych zmian w ekosystemie (zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntów, nadmierna eutrofizacja). W związku z tym w 1991 r. przyjęto Dyrektywę Azotanową, mającą na celu regulacje wykorzystania związków azotu.

Przed Unią są wciąż wyzwania

Do aktualnych wyzwań w tym zakresie, przed jakimi stoi Unia Europejska należą m.in. problemy tych krajów, gdzie w wysokim stopniu gleby nasycone są azotanami (Wielka Brytania, Malta, Belgia). Ponadto 40% jezior na terenie UE dotyczy kwestia nadmiernej eutrofizacji, gdzie w Holandii wskaźnik ten osiąga wartość niemal 100%. I pomimo, iż coraz większa liczba rolników uprawiających zboża świadomie wykorzystuje azotany do nawożenia pól, to jednak problem cały czas dotyczy sektora ogrodnictwa, hodowli żywego inwentarza oraz upraw wysokoenergetycznych roślin, wykorzystywanych do produkcji m. in. biopaliw.

Nawozimy azotem. A co potem?

Aby móc w pełni efektywnie korzystać z właściwości nawozów azotowych, nie ryzykując szkodliwego wpływu na środowisko, jest potrzebna wiedza. Chodzi o umiejętność aplikacji preparatów, stosowania ich we właściwej ilości, dopasowywania do aktualnych warunków pogodowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstają inicjatywy, takie jak np. Centrum Kompetencji, powołane do życia przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, którego celem jest m.in. edukacja rolników, tworzenie kadr doradców rolnych oraz prace badawcze nad efektywnymi metodami wykorzystania azotu w procesach nawożenia. Dzięki temu zrównoważone rolnictwo, oparte nie tylko na środkach, ale przede wszystkim na wiedzy, ma szansę pozytywnie oddziaływać na otaczające nas środowisko.

 

Czytaj więcej →