NAWOŻENIE AZOTEM WARZYW W UPRAWIE POLOWEJ ORAZ SADÓW (1)

| Rolnictwo |

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się z ich stosunkowo wysoką ceną. Wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK). W Polsce od 1993 roku nawożenie mineralne, najbardziej azotowe, zaczęło wzrastać i obecnie osiągnęło średnio ok. 130 kg NPK/ha. W najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się dalszy powolny wzrost dawek wnoszonych nawozów mineralnych.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty produkuje innowacyjne nawozy

| Nasze zakłady |

W perspektywie najbliższych lat należy spodziewać się wzrostu wykorzystywania w produkcji rolnej innowacyjnych nawozów, pozwalających dostarczyć roślinom niezbędnych mikroelementów. Dodatkowo będziemy obserwować wzrost przyswajalności poszczególnych składników odżywczych, a tym samym ograniczanie ich wypłukiwania do wód gruntowych.

Czytaj więcej →

Odpowiednia aplikacja azotu

| Produkty |

Określenie właściwych ilości, czasu stosowania oraz miejsca wykorzystania azotu ma duże znaczenie w produkcji rolnej. Niewłaściwa aplikacja wpływa na jakość plonów i w ostateczności na portfele konsumentów.

Czytaj więcej →

Rolnictwo zrównoważone a PROW

| Rynek polski |

Unia Europejska od wielu lat promuje model rolnictwa zorientowanego na działania proekologiczne. Postawa ta znalazła swój wyraz w obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród pięciu pakietów nowego PROW znalazło się także rolnictwo zrównoważone.

Czytaj więcej →

O uprawach jęczmienia słów kilka

| Produkcja i surowce |

Odpowiednio dobrane proporcje nawozów, skutecznie mogą chronić zboże zarówno przed suszą, chorobami, jak i zbyt gwałtownym wzrostem. Warto, więc tak wysiew, jak i nawożenie zaplanować odpowiednio wcześnie, unikając tym samym szeregu problemów, choćby na etapie kłosowania czy żniw.

Czytaj więcej →

Rolnictwo rodzinne szansą

| Rynki zagraniczne |

Tematem przewodnim zakończonego Światowego Dnia Żywności 2014 było hasło „Rodzinne Rolnictwo: wykarmić świat, zaopiekować się Ziemią”. Został on świadomie wybrany, aby głębiej pochylić się nad kwestią rolnictwa rodzinnego.

Chodziło głównie o skupienie uwagi świata, na kluczowym dla całej planety zadaniu, czyli eliminacji problemu głodu i ubóstwa, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Dodatkowo organizatorzy pragnęli podkreślić znaczenia tego tematu w kontekście poprawy warunków życia ludności, zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) zdecydowało, że rok 2014 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. I jest to czytelny sygnał, że społeczność międzynarodowa upatruje w gospodarstwach rodzinnych, szans na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na naszej planecie.

Czytaj więcej →