Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

| B+R |

16 stycznia 2017r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przedstawiciele nauki, edukacji i biznesu, a także administracji publicznej wspólnie dyskutowali o możliwych synergiach ze wzajemnej współpracy podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”.

Czytaj więcej →

Nauka vs. biznes – szanse i bariery

| Nasze zakłady |

W dniu 2 października 2014 r. odbył się w Warszawie 9. Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Chemia Paliwa Gaz. Tegoroczne spotkanie poświęcone było strategiom polskich koncernów chemicznych wobec aktualnych wyzwań, przed jakimi stoją w ramach działalności na rynkach globalnych. W sesji „Rynek Chemiczny”, w panelu: „Innowacyjność w przemyśle chemicznym” uczestniczył prof. dr hab. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty stawia na badania naukowe

| Perspektywy i inwestycje |

Podczas Kongresu Polska Chemia 2014 miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, stanowiącego deklarację współpracy pomiędzy Grupą Azoty a instytutami badawczymi z branży chemicznej. Porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego oraz infrastruktury badawczej do realizacji strategii rozwoju Grupy Azoty.

Czytaj więcej →

Nowe nawozy z PUŁAW

| Produkty |

„PUŁAWY” podsumowały realizację trwającego 5 lat międzynarodowego projektu, którego celem było stworzenie innowacyjnych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. W efekcie przeprowadzonych badań i testów udało nam się wprowadzić na rynek nowe produkty, jednocześnie oferując klientom innowacyjne sposoby ich aplikacji.

Nowe produkty zawierające siarkę

Zakończony 5-letni projekt pozwolił wzbogacić portfolio „PUŁAW” o nawozy zawierające siarkę na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego RSM i siarczanu amonu – nawozy płynne oraz na bazie mocznika i siarczanu amonu – nawozy stałe. Na podstawie zebranych wyników badań dokonaliśmy oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Przeprowadzona ocena będzie w przyszłości stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów „PUŁAW” – PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Europejskie niedobory siarki

W większości krajów europejskich drastyczne ograniczenia emisji siarki, doprowadziły do jej niedoboru w glebach uprawnych. Niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych (rzepak, trawy) i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji, a następnie w Anglii, Północnych Niemczech, Szwecji i Danii. Kraje Europy Centralnej i Wschodniej wykazują pewne opóźnienia w zakresie rozpoznania potrzeb nawozowych tym składnikiem. Dlatego też analizując zapotrzebowania rynku zainicjowaliśmy podjęcie właściwych badań w tym kierunku.

Efekty naszych badań

Przeprowadzone w naszych Zakładach doświadczenia wykazały dużo korzystniejsze działanie nawozów z dodatkiem siarki na wzrost i rozwój badanych roślin. Zaobserwowaliśmy również poprawę parametrów jakościowych i ilościowych uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę badawczą, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych. W warunkach Polski większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

Łączymy naukę i rolnictwo

Na samym początku realizacji projektu odnotowaliśmy bardzo obiecujące wyniki badań. Na tej podstawie zainicjowaliśmy szereg działań inwestycyjnych, których celem miało być stworzenie nowych formuł nawozowych, zawierających siarkę. Strategia wdrażana od dłuższego czasu, przez „PUŁAWY” zakłada współpracę z naukowcami i odbiorcami końcowymi – rolnikami. Mając to na uwadze podjęliśmy się realizacji zakończonego właśnie 5-letniego projektu, aby dostarczyć polskiemu rolnictwu innowacyjnych technologii do upraw rolnych.

Kształtujemy globalne relacje biznesowe

Warto wspomnieć, że w ramach inicjatywy Mega Projekt ściśle współpracowaliśmy z placówkami naukowymi z Polski, Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytutem Niemieckim w Mecklenburgu, Instytutem Praskim w Czechach oraz partnerami handlowymi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

Obecnie kończymy I etap budowy Nowego Kompleksu Nawozowego. Dzięki realizację tego przedsięwzięcia możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki.

 

Czytaj więcej →

Historia agronomii w Puławach

| Nasze zakłady |

W 1862 roku, decyzją hr. Aleksandra Wielopolskiego, przeniesiono Instytut Agronomiczny z podwarszawskiego Marymontu do Puław. Dzięki temu powstał tu Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Jednak nie tylko rozwój edukacji był powodem ich powstania.

Profilaktyczna przeprowadzka

Istotną przyczyną zmiany relokacji uczelni było rozproszenie młodzieży, która mogłaby rozpocząć wolnościowe działania w Warszawie. Skanalizowanie jej części z daleka od metropolii miało osłabić te ruchy. Instytut ulokowano w opuszczonym przez Czartoryskich pałacu. Dzięki wyposażeniu sprowadzonemu z Marymontu oraz lokalnej bazie, obejmującej gospodarstwa rolne, można było nie tylko przyswajać teorię, ale przede wszystkim łączyć ją z praktyką. Te warunki wykorzystał m.in. prof. Teofil Cichocki, który zorganizował w Puławach nowoczesne laboratorium, badające usługowo pasze, gleby, nawozy, a także jako pierwsze podjęło się analizy wód zdrojowych z Nałęczowa i Buska.

Jednak nie przekonało to młodzieży…

…która po wybuchu Powstania Styczniowego w całości opuściła Puławy i nie było dla kogo wykładać. Mimo to, nie przerwano prac badawczych, a po kilku latach uczelnia zaczęła znowu prowadzić działania dydaktyczne. Jednak na skutek pacyfikacji nastrojów narodowo-wyzwoleńczych, w 1869 roku car Aleksander II przemianował ją Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, wprowadził język rosyjski jako wykładowy. Na studia zaczęła zjeżdżać młodzież z całego Imperium.

Dalsze losy Instytutu

Te działania administracyjne nie przeszkodziły na szczęście w rozbudowie uczelni, która poszerzała swoją bazę dydaktyczną, inicjując projekty w nowych obszarach badawczych. Efektem tych starań było m. in. założenie w 1871 roku pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium meteorologicznego, które mimo dwóch wojen światowych, działa nieprzerwanie do dziś. W 1893 roku Instytut odzyskał pełnię praw akademickich. Kolejnym kamieniem milowym, w dziejach puławskiej uczelni, było założenie w 1895 roku pierwszej na świecie katedry gleboznawstwa. Po rozpoczęciu działań wojennych w 1914 roku część kadry oraz zasobów ewakuowano do Charkowa, a za zgodą władz austriackich, pozostałą spuściznę przejął Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, który jednak nie kontynuował prac dydaktycznych.

 

Czytaj więcej →

PUŁAWY stawiają na wiedzę

Podstawą dzisiejszego przemysłu jest nie tylko dobre rozpoznanie rynku, ale również umiejętność skutecznego reagowania potrzeby klientów. Podobnie rzecz ma się z rolnikami, którzy oprócz nawozów potrzebują także specjalistycznej wiedzy związanej z efektywnym wykorzystaniem gospodarki rolnej.

Przemysł i nauka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów końcowych, Grupa Azoty „PUŁAWY” powołała do życia Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. To unikatowy projekt łączący w sobie biznes i naukę, mający na celu tworzenie i promocję nowoczesnych modeli prowadzenia przedsiębiorstw rolnych, osiągnięć naukowych w dziedzinie nawożenia oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Wśród podmiotów skupionych wokół Centrum Kompetencji „PUŁAWY” są m. in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Puławska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Warszawska, Instytut Upraw i Nawożenia Gleby oraz Instytut Nawozów Sztucznych. Dzięki współpracy ośrodków naukowo-badawczych z „PUŁAW” udało się zrealizować następujące projekty:

a) Niskoemisyjny i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy – AZOMAIS. Projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w wysokości 4,0 mln zł.

b) Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa – studia podyplomowe dla doradców rolnych – I edycja.

c) Organizacja II edycji konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo”.

Profesjonalne doradztwo rolne oraz inne inicjatywy na rzecz rolników to główne wyzwania stojące przed Centrum Kompetencji „PUŁAWY”. Dlatego podejmowane inicjatywy łączą różne potencjały i doświadczenia, aby osiągnąć efekt synergii, owocujący rozwojem rolnictwa opartego na wiedzy.

 

Czytaj więcej →