Minister Skarbu Państwa gościem Kongresu Polska Chemia

| Nasze zakłady |

W dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbył się Kongres Polska Chemia 2014 – jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń branży chemicznej w Polsce. Gośćmi specjalnymi byli Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński oraz dr Kurt Bock, Prezes BASF SE oraz Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego.

Czytaj więcej →

Minister Skarbu Państwa w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

W związku z uroczystością zakończenia pierwszego etapu kluczowej dla „PUŁAW” inwestycji w Nowy Kompleks Nawozowy, na terenie naszych Zakładów gościł Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa.

Zakończenie inwestycji w Puławach

W czasie wizyty w Puławach, minister wziął udział w otwarciu pierwszej tej klasy w Europie i trzeciej na świecie instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach nowego kompleksu nawozowego: instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki: PULASKA (190 tys. ton rocznie), RSMS oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych. Nakłady na pierwszy etap inwestycji wyniosły 360 mln zł.

Minister podkreślił, że zakończone inwestycje są dowodem, że „PUŁAWY” są mądrze i dobrze zarządzane. W jego opinii tego rodzaju projekty są świadectwem, że Zarząd Spółki myśli o zyskowności swojej działalności.

Inwestycje kluczem do sukcesu

Wyraził swoje zdecydowane poparcie dla tego rodzaju, konsekwentnej polityki proinwestycyjnej. Jego zdaniem dla „PUŁAW” nowe instalacje to przede wszystkim nowe miejsca pracy oraz stabilna produkcja w przyszłości. W opinii ministra Karpińskiego, przeprowadzone w Puławach projekty inwestycyjne potwierdzają aktualną pozycję polskiej gospodarki w skali nie tylko europejskiej, ale również globalnej.

W czasie pobytu w Puławach minister zwrócił uwagę na fakt, że z punktu widzenia rodzimego przemysłu tego rodzaju inwestycje są nie do przecenienia, szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego i spowolnienia gospodarczego na świecie.

Podkreślił, że nie sztuką jest zbudowanie czegoś, ale sztuką jest rozpoznanie rynku i inwestycja odpowiadająca jego potrzebom. W jego opinii projekty zrealizowane w Puławach, odpowiadają aktualnym potrzebom rynku i przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Firmy na rynkach. Znacząco wpływają również na poprawę efektywności produkcji, pozwalając osiągać lepsze przychody i generować większe zyski.

W opinii ministra Skarbu Państwa, dzięki inwestycjom realizowanym przez „PUŁAWY”, eksperci w Europie Zachodniej z uznaniem wypowiadają się na temat branży nawozowo-chemicznej i Grupy Azoty, stanowiącej „flagowy okręt polskiej gospodarki”.

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty na partnerskich warunkach

| Rynek polski |

Rozpoczął się proces tworzenia nowej grupy chemicznej, w skład której wejdą również nasze Zakłady. Cieszy nas, że Ministerstwo Skarbu Państwa, jako jednym z kluczowych elementów połączenia uczyniło zasadę równorzędności i partnerstwa pomiędzy łączonymi podmiotami. Porozumienie między Zakładami Azotowymi „PUŁAWY” a Azotami Tarnów zagwarantuje obu stronom, że będą mogły na równorzędnych zasadach tworzyć strategię, strukturę i ład korporacyjny powstającej właśnie Grupy Azoty.

Czytaj więcej →