Nasi ludzie w Fertilizers Europe

| Nasze zakłady |

Skład zarządu Fertilizers Europe (FE), stowarzyszenia europejskich producentów nawozów, zasilili: wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. – Andrzej Skolmowski oraz Marek Kapłucha, członek Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY S.A. Obaj zostali wybrani na dwuletnią kadencję.

Odpowiedzialne funkcje

Zgodnie z zeszłotygodniową decyzją Walnego Zgromadzenia Fertilizers Europe, Marek Kapłucha objął funkcję Vice-President of Fertilizers Europe (Wiceprezydent Fertilizers Europe). Warto dodać, że wcześniej pełnił on już funkcję Chairman of Trade and Economic Committee FE (Przewodniczący Komitetu ds. Handlu i Polityki Gospodarczej). Natomiast Andrzej Skolmowski został powołany do na stanowisko Vice-Chairman of Statistics Committee (Wiceprzewodniczący Komitetu Statystyki).

W dotychczasowych władzach Fertilizers Europe zasiadał Paweł Jarczewski – obecny prezes Grupy Azoty S.A., a wcześniej prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

Nowe zadania, nowe możliwości

Nadrzędnymi celami FE są edukacja oraz analiza i rozwiązywanie problemów związanych z wytwarzaniem i aplikacją nawozów oraz ich wpływem na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej oraz na środowisko naturalne. Ponadto organizacja monitoruje funkcjonowanie unijnego rynku nawozowego, jak również reprezentuje zgromadzone pod jej szyldem przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej i przed Komisją Europejską.

Dzięki temu, iż przedstawiciele władz Grupy Azoty mają możliwość działania w strukturach FE na wysokim szczeblu, mamy szansę na jeszcze skuteczniejszą współpracę z innymi firmami z branży oraz realny wpływ na współdecydowanie o kształcie europejskiego rynku nawozów.

 

Czytaj więcej →