Lubuskie – rolnictwo pogranicza

| Rynek polski |

Lubuskie zamieszkuje najmniejsza liczba ludności w porównaniu z pozostałymi 15 województwami naszego kraju. Warto jednak podkreślić, że aż w 51% jest pokryte lasami. I choć w konsekwencji przeważają gleby niskich klas bonitacyjnych, to jednak rolnicy z coraz lepszymi efektami prowadzą tam swoje gospodarstwa rolne.

Czytaj więcej →