Kongres Polska Chemia w Puławach

| Rynek polski |

Branża chemiczna powinna budować popyt na produkty, dążyć do rozwoju przetwórstwa w kraju, tym samym rozwijać gospodarkę. To główne wnioski, zaprezentowane przez ekspertów podczas Kongresu Polska Chemia 2014. Partnerem strategicznym wydarzenia była Grupa Azoty.

Czytaj więcej →

Kierunek: Petrochemia

| Perspektywy i inwestycje |

Na początku grudnia Paweł Jarczewski oraz Paweł Olechnowicz, reprezentujący Grupę Azoty S.A. oraz Lotos S.A. podpisali porozumienie w sprawie powołania spółki, której zadaniem będzie przygotowanie budowy nowego kompleksu petrochemicznego nad polskim Wybrzeżem.

Cel nowego przedsięwzięcia

Instalacje produkcyjne, powstałe w ramach tego projektu pozwolą na wytwarzanie takich produktów jak propylen, ksyleny, benzen czy polietylen na bazie benzyny surowej i LPG, produkowanych przez Lotos. Jednym z głównych odbiorców tych towarów byłaby Grupa Azoty S.A. Rezultatem tego projektu może być zmniejszenie deficytu w bilansie handlowym polskiej chemii, stworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie efektu synergii na skutek połączenia potencjałów dwóch potężnych koncernów.

Kolejne etapy prac

Grupa Azoty S.A. i Lotos S.A. mają za sobą już wstępne studium wykonalności. Teraz trzeba będzie przygotować to właściwe. Analiza opłacalności inwestycji może potrwać do końca przyszłego roku. Ponadto obie firmy szukają kolejnych inwestorów. Jednym z potencjalnych kooperantów są Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), rządowa spółka, z którą podpisano wstępne porozumienie o współpracy.

Gospodarczy megaprojekt

Wartość nowej inwestycji Grupy Azoty S.A. i Lotosu S.A. jest szacowana na ok. 12 mld zł, z czego PIR może wyłożyć 750 mln zł. Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia, nowe instalacje powstaną w Gdańsku w latach 2016-2018 tak, aby móc uruchomić je w pełni 2019 r. Przy ich budowie zatrudnienie może znaleźć 5-7 tys. osób, a do bieżącej działalności potrzebować będziemy ok. 2 tys. pracowników.

 

Czytaj więcej →

Nie zwalniamy tempa!

| Produkcja i surowce |

W minioną środę, 20 listopada br. zorganizowaliśmy śniadanie prasowe, na którym zaprezentowaliśmy przedstawicielom mediów aktualne plany inwestycyjne Spółki. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” – Zenon Pokojski, oraz Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych – Janusz Igras.

 

Rozpoczniemy produkcję tiosiarczanu amonu

W trakcie spotkania Wiceprezes Grupy Azoty „PUŁAWY” przedstawił wstępne założenia projektu budowy linii do produkcji tiosiarczanu amonu, składnika nawozów azotowych. Natomiast Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych – Janusz Igras, zwrócił uwagę na znaczenie tego projektu dla producentów rolnych. Należy podkreślić, iż szacowany koszt inwestycji, wraz z budową zbiorników, to ponad 120 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany na terenach należących do Grupy Lotos, sąsiadujących z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „Fosfory”, wchodzących w skład Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Współpraca z Grupą Lotos

Wiceprezes „PUŁAW” – Zenon Pokojski, zwrócił uwagę, że jednym z produktów ubocznych działalności zakładów Grupy Lotos są tzw. gazy kwaśne. Dzięki wspólnemu projektowi, „PUŁAWY” będą w stanie wykorzystywać je do produkcji tiosiarczanu amonu. Obecnie przewidujemy uruchomienie instalacji już w 2016 r. Szacujemy, że zdolności produkcyjne „PUŁAW” w zakresie wytwarzania tiosiarczanu amonu wyniosłyby 20 tys. ton, a docelowo wzrosłyby do 100 tys. ton.

Kierunek: Senegal

Wiceprezes Zenon Pokojski poinformował również dziennikarzy o planach Grupy Azoty „PUŁAWY” w zakresie rozwoju działalności w Senegalu. Zapowiedział, że Nasza Spółka przygotowuje się do złożenia oferty ministerstwu rolnictwa Senegalu, na dokonanie audytu gospodarki wodnej, stanu gleb kraju, podjęcia działań edukacyjnych i badań. Chcemy bowiem, aby Grupa Azoty „PUŁAWY” mogła dostarczać na tamtejszy rynek wiedzę, technologię oraz nawozy.

Latem 2013 r. inna spółka należąca do Grupy Azoty, Grupa Azoty „POLICE”, podpisała umowę kupna 55 proc. akcji African Investment Group za 28,85 mln USD, uzyskując w ten sposób dostęp do złóż surowców w Senegalu. Natomiast Grupa Azoty „PUŁAWY” chce iść w nieco innym kierunku stwarzając możliwości sprzedaży nawozów do Afryki, a w przyszłości ewentualnie uruchomić tam instalacje produkcyjne.

Spotkania przedstawicieli Grupy Azoty „PUŁAWY” z dziennikarzami będziemy starali się organizować cyklicznie, aby dzielić się informacjami na temat realizowanych projektów naukowych, inwestycyjnych, jak również prezentować dane dotyczące funkcjonowania Spółki.

 

Czytaj więcej →

Sąsiedzi inwestują razem

| Perspektywy i inwestycje |

Na gdańskim wybrzeżu ulokowane są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, należące do Grupy Azoty „PUŁAWY”. Tuż obok  znajdują się zakłady wchodzące w skład Grupy Lotos. Władze obu podmiotów planują wykorzystać bliskie sąsiedztwo czołowych, polskich firm chemicznych, przygotowując się do wspólnej inwestycji.

Trzy nowe linie

Mowa tu o planowanej budowie kompleksu instalacji aromatów, jak również krakingu parowego i produkcji polietylenu. Warto zauważyć, iż popyt na ten ostatni produkt osiągnął w Polsce poziom 800 tys. ton rocznie. Głównym odbiorcą produktów mają być zakłady wchodzące w skład skonsolidowanej Grupy Azoty.

Inwestycje stymulują rozwój

Tego typu przedsięwzięcie ma szanse powodzenia nie tylko dzięki potencjałom obu spółek, ale także dzięki dostępności surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto, projekt zakłada prace nad poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów. Dzięki temu nowa instalacja będzie miała zapewnioną stabilność funkcjonowania, ze względu na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych. Eksperci wskazują, że aktualna sytuacja rynkowa oraz warunki, w jakich nowa inicjatywa startuje, stanowią o powodzeniu całego przedsięwzięcia, realizowanego przez Grupę Lotos i Grupę Azoty.

Obie spółki aktualnie pracują nad studium wykonalności nowych instalacji. Pomyślne wyniki tych badań pozwolą wybrać najkorzystniejszy wariant oraz rozpocząć dalsze prace inwestycyjne.

 

Czytaj więcej →