Ukraina a ceny zbóż

| Rynki zagraniczne |

Nasz wschodni sąsiad, to trzeci co do wielkości światowy eksporter kukurydzy i szósty, biorąc pod uwagę pszenicę. Obecny kryzys polityczny może mieć swoje reperkusje w postaci zmian cen tych produktów na globalnych rynkach.

Czytaj więcej →

Kukurydza za oceanem tanieje

| Rynki zagraniczne |

Ostatnie notowania kukurydzy na giełdzie w Chicago wskazują, że jej cena jest najniższa od trzech lat! Pod koniec października spadła ona poniżej poziomu wsparcia technicznego, wynoszącego 177 USD/t.

Nowy rekord

Przyczyną takiego stanu rzeczy są tegoroczne zbiory kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Według informacji przedstawionych przez Departament Rolnictwa, w tym roku obsiano 95,3 mln akrów, z których spodziewane jest 13,99 mld buszli w trakcie jesiennych żniw. To o 2% więcej od przewidywanej wcześniej ilości, ocenianej na 13,8 mld buszli. Z tego względu obecny sezon może być rekordowym w historii (dotychczasowy rekord z 2009 r. wyniósł 13,1 mld buszli).

Koniec kłopotów z syropem?

Popularny środek słodzący w przemyśle spożywczym, czyli syrop glukozowo-fruktozowy, wytwarzany jest z kukurydzy. Jego używanie w Stanach Zjednoczonych zostało spopularyzowane w latach 70. Głównie dzięki koncernom produkującym słodkie napoje gazowane. Niemniej jednak w ostatnich 5 latach jego zużycie spadło o 16%, gdy tymczasem konsumpcja cukru wzrosła o 0,7%. Stało się tak na skutek m.in. kampanii na rzecz walki z otyłością, łączonych ze spożywaniem fruktozy oraz równolegle w efekcie spadku cen cukru. Tegoroczne zbiory mogą zatem okazać się kołem ratunkowym dla producentów syropu. Należy jednak pamiętać, iż jego odbiorcy mający również dostęp do równie taniej sacharozy, są na stosunkowo wygodnej pozycji, umożliwiającej ewentualne negocjacje cenowe.

Hodowcy się cieszą

Dzięki prognozowanym obfitym zbiorom, tanieje również kukurydza przeznaczona na pasze. Skutkiem tego będzie prawdopodobny spadek kosztów hodowli bydła i wieprzowiny, przeznaczonych na ubój, co w efekcie da niższe ceny mięsa i zwiększy jego dostępność wśród konsumentów. Podobna sytuacja może dotyczyć producentów nabiału, którzy skorzystają na zastosowaniu tańszych pasz dla krów na bazie kukurydzy.

 

Czytaj więcej →

Kukurydza w górę

| Rynki zagraniczne |

Wzrastająca w Polsce popularność tego zboża sprawia, że coraz więcej terenów jest zagospodarowywanych pod jego uprawę. W tym roku powierzchnia upraw kukurydzy na ziarno wyniosła ponad 600 tys. ha, co stanowi o 13% wzroście w stosunku do roku ubiegłego.

Wysokie plony, stabilne ceny skupu oraz zapotrzebowanie w przemyśle paszowym, alkoholowym i produkcji biopaliw zachęcają coraz szersze grono producentów rolnych do inwestowania w kukurydzę. Eksperci szacują, że na produkcję pasz w tym roku zostanie skonsumowane 2,5 mln t (w 2012 r.: 2,2 mln t), zaś pozostałe gałęzie zużyją ok. 670 tys. ton (w 2012 r.: 420 tys. t).

Rekordowa popularność kukurydzy w Polsce wpisuje się w globalny trend. Międzynarodowa Rada Zbożowa szacuje, że w sezonie 2013/2014 na świecie zostanie jej zebrane 943 mln t (o 9% więcej niż w 2012 roku). W samej Unii Europejskiej szacuje się zbiory na poziomie 64 mln t, czyli większe o 11%, w stosunku do ubiegłego roku. Jest to efekt poprawy plonowania oraz korzystnych warunków atmosferycznych.

 

Czytaj więcej →

Z kamerą wśród roślin

| Perspektywy i inwestycje |

Niemieccy naukowcy pracują nad innowacyjnym wynalazkiem, mającym na celu monitoring rozwoju roślin w oparciu o obserwację procesów, zachodzących w nich w trakcie uprawy.

Innowacja z Magdeburga

Wynalazek pracowników magdeburskiego Instytutu Fraunhofera ma pomóc rolnikom w kontrolowaniu upraw niektórych roślin, głównie kukurydzy i winogron na dużych obszarach. Od tej pory obserwacje będą mogły być realizowane nie tylko poprzez zdjęcia z lotu ptaka, ale także z wykorzystaniem wglądu do wnętrza roślin.

Jak to działa?

Do owych niecodziennych pomiarów niemieccy naukowcy wykorzystali obrazowanie hiperspektralne, używane dotąd m. in. w kryminalistyce, ratownictwie medycznym czy meteorologii. Dzięki możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji o konkretnych roślinach, aparat jest w stanie dostarczyć precyzyjny komunikat dotyczący np. ich składu biochemicznego. Surowe dane są przekazywane do laboratorium, gdzie poddaje się je obróbce i interpretacji.

Potencjalne korzyści

Aparat jest w stanie „podpowiedzieć” rolnikom, jakich składników odżywczych potrzeba roślinom w danych warunkach klimatyczno-glebowych. Dzięki temu będzie można łatwiej decydować o opłacalności wysiewu poszczególnych upraw. Ponadto, poprzez obrazowanie hiperspektralne, ułatwione zostanie wcześniejsze wykrywanie chorób roślin, które w momencie infekcji wytwarzają mechanizmy obronne niewidoczne gołym okiem.

Przyszłość rolnictwa zależy od jego modernizacji

Dzięki zainteresowaniu władz Unii Europejskiej, wynalazek naukowców z Magdeburga ma szansę w niedalekiej przyszłości bezpośrednio wpłynąć na codzienną pracę producentów rolnych na naszym kontynencie. Możliwość „współpracy” z uprawianymi roślinami to gigantyczny krok naprzód w dążeniu do modernizacji europejskiego rolnictwa i podnoszeniu jego konkurencyjności.

 

Czytaj więcej →

Kukurydziane wzloty i spadki

| Rynki zagraniczne |

Skutki tegorocznej pogody odczują producenci kukurydzy w Polsce i na świecie. Należy jednak podkreślić, że zróżnicowanie wielkości plonów będzie w dużej mierze związane z położeniem geograficznym danego gospodarstwa. Inaczej bowiem sytuacja przedstawia się w na południu Polski, a zupełnie inaczej w województwach zachodniopomorskim, czy pomorskim.

W Polsce mniejsze zbiory…

Według Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w ubiegłym roku zebrano ok. 4-4,5 mln ton kukurydzy. Natomiast tegoroczne zbiory będą mniej więcej o 1 mln ton niższe. To pokłosie niekorzystnych warunków atmosferycznych – zima była wyjątkowo długa. Jednak w przeciwieństwie do województw pasa środkowego (mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie), obszary południowej Polski mają mniejsze powody do zmartwienia – tam okres wegetacyjny trwa dłużej. Te czynniki mają wpływ na wielkości plonów.

…ale w Unii kukurydzy nie zabraknie

Niemieccy eksperci szacują, iż w całej UE (uwzględniając Chorwację) w tym roku zebrane zostanie aż 67 mln ton kukurydzy, co daje wynik o 8 mln ton wyższy od zeszłorocznego. Prognozy rekordowego wzrostu zbiorów dotyczą Rumunii – niecałe 11 mln ton, co daje wynik niemal dwukrotnie wyższy w porównaniu do roku 2012. Podobnie sytuacja wygląda na Węgrzech, gdzie specjaliści spodziewają się zbiorów na poziomie 8,3 mln ton (4,7 mln ton w 2012). Natomiast słabszy rok czeka Francję i Włochy, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Prognozy wskazują na odpowiednio 14,8 mln ton (2012: 15,6 mln ton) i 8 mln ton (2012: 8,2 mln ton).

Ceny idą w dół

Wpływ warunków atmosferycznych na efektywność upraw oraz długość okresu wegetacyjnego znajdują również odbicie w cenach skupu: ok. 830 zł/t na północy kraju i ok. 710 zł/t na południu. Średnia cen notowanych na giełdzie MATIF to niecałe 720 zł/t. Dla porównania w ubiegłym roku w analogicznym okresie średni kurs skupu kukurydzy wynosił nieco ponad 1000 zł/t. W UE cena za tonę wyniosła w lipcu ok 210 EUR (w 2012: ok 270 EUR/t), a na świecie 290 USD/t.

 

Czytaj więcej →

Co nas czeka na rynku nawozów?

| Rynki zagraniczne |

Kluczem do sukcesu w branży nawozowej jest dokładna obserwacja procesów zachodzących na rynkach, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Obecnie szczególnie interesujące wydają się być informacje docierające z różnych stron świata, a które z pewnością będą w zasadniczy sposób wpływać na ceny produktów nawozowych w sezonie 2013/2014.

Z jednej strony sytuację w branży kształtować będą wieści z Dalekiego Wschodu. Dziś już wiemy, że eksport chińskiego mocznika w okresie lipiec 2012 – luty 2013 osiągnął 7,2 mln ton. Jest to szczególnie ważna informacja, jeżeli porównamy te dane z poprzednim okresem, kiedy tzw. okno eksportowe zamknęło się liczbą 3 mln ton. To jeden z faktorów, na który musimy zwrócić uwagę, szczególnie, że kolejne okno eksportowe zostanie zamknięte tego lata. Czynnikiem wpływającym na rynek jest również poziom chińskich ceł eksportowych, które spadły od 1 lipca 2013 do 2%. Okres ten trwać będzie do 1 listopada 2013, kiedy to będziemy mieć do czynienia ze wzrostem do poziomu 77%.

Drugim elementem, które odegra w najbliższym czasie decydującą rolę są informacje o wzrastających zdolnościach produkcyjnych w Algierii, Egipcie oraz Rosji. Są to rynki funkcjonujące w bliskim sąsiedztwie Unii Europejskiej, a tym samym wydarzenia w tych państwach nie pozostają bez echa na otwartym, europejskim rynku.

Trzecim czynnikiem, jest aktualna sytuacja na Ukrainie. Jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada zbiory pszenicy w 2013 roku, mogą osiągnąć rekordowy poziom. US Department of Agriculture przedstawił prognozy dotyczące Ukrainy, gdzie żniwa pszenicy w tym roku mogą osiągnąć nawet 22,6 mln ton, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z rokiem 2012 (15, 8 mln ton). Tegoroczne żniwa będą zatem rekordowe, jeżeli chodzi o okres ostatnich 20 lat! Ponadto na Ukrainie nie zanotowano zasadniczych strat po zimie. Szacuje się zatem, że powierzchnia zasiewów wzrosła o ok 20%. To niewątpliwie pozwoli na zwiększenie eksportu pszenicy. UkrAgroConsult – firma zajmująca się analizami dotyczącymi rynku ukraińskiego, przewiduje zbiory na poziomie 20,23 mln ton, natomiast ProAgro prognozuje 19,89 mln ton.

W tym kontekście warto również bliżej przyjrzeć się zdolnościom produkcyjnym kukurydzy na Ukrainie. USDA prognozuje 22 mln ton, czyli wzrost o ok. 1 mln ton, w porównaniu z poprzednim rokiem. Producenci kukurydzy na Ukrainie zainwestowali ostatnio w importowany materiał siewny, będący specjalną hybrydą jakościową. Te pozytywne informacje zza wschodniej granicy, będą z pewnością jednym z czynników umacniających pozycję Ukrainy na globalnym rynku, szczególnie w zakresie eksportu kukurydzy.

 

Czytaj więcej →