Ukraina a ceny zbóż

| Rynki zagraniczne |

Nasz wschodni sąsiad, to trzeci co do wielkości światowy eksporter kukurydzy i szósty, biorąc pod uwagę pszenicę. Obecny kryzys polityczny może mieć swoje reperkusje w postaci zmian cen tych produktów na globalnych rynkach.

Czytaj więcej →