Grupa Azoty w europejskiej czołówce

| Rynki zagraniczne |

Dzięki decyzji Komisji Europejskiej, połączone Zakłady Azotowe „PUŁAWY” oraz Azoty Tarnów staną się drugim co do wielkości graczem na europejskim rynku chemicznym.

Razem możemy więcej

Koncentracja potencjałów obu spółek w ramach Grupy „Azoty” to wizytówka polskiej chemii na rynku międzynarodowym. Dzięki fuzji zwiększone będą nie tylko moce produkcyjne całego koncernu, ale również jego oferta. Warto przypomnieć, że Zakłady Azotowe „PUŁAWY” to jedyny w Polsce, a trzeci na świecie producent melaminy, niezbędnej przy produkcji laminatów, klejów czy farb. Ponadto zarówno Azoty Tarnów, jaki „PUŁAWY” jako jedyne w Polsce produkują kaprolaktam, wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych.

Nasz głos się liczy

Dzięki dotychczasowej aktywności ZA „PUŁAWY” w ramach międzynarodowych branżowych struktur, Grupa „Azoty” zyska skuteczną reprezentację na forum międzynarodowym. Przedstawiciele naszej Firmy uczestniczą w działaniach International Fertilizer Industry Assocation oraz European Petrochemical Association, których członkiem są Zakłady Azotowe „PUŁAWY”.

Ponadto Prezes Zarządu ZA „PUŁAWY”, Paweł Jarczewski jest wiceprezydentem Fertilizers Europe – największego stowarzyszenia producentów nawozów na Starym Kontynencie. Dzięki obecności w tych organizacjach pozarządowych oraz efektowi synergii, ZA „PUŁAWY” wraz z Azotami Tarnów będą mogły jeszcze efektywniej działać na rzecz polskiego przemysłu chemicznego.

Czytaj więcej →

Konsolidacja bez przeszkód

| Nasze zakłady |

18 stycznia 1930 otwarto Państwową Fabrykę Nawozów Azotowych w Tarnowie. 83 lata później Komisja Europejska wydała zgodę na połączenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i Azotów Tarnów. Rozpoczął się nowy rozdział w historii polskiego przemysłu chemicznego.

Cierpliwość popłaca

Choć prace nad fuzją obu przedsiębiorstw trwały od dawna, to kamieniem milowym w całym procesie było porozumienie o konsolidacji z 20 września 2012 r.. Od 18 stycznia można mówić o pełnym sukcesie tego przedsięwzięcia. Do 4 stycznia nie wpłynęła do Komisji Europejskiej żadna uwaga dotycząca poważnych wątpliwości w związku z planowanym połączeniem obu podmiotów. Dzięki temu Grupa „Azoty”, formalnie funkcjonująca od 5 grudnia 2012 r., została powiększona o jedno z najbardziej znaczących przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej – Grupę Kapitałową „PUŁAWY”.

 

Obopólne korzyści

Najważniejszą wartością dodaną, wynikającą z konsolidacji obu firm jest efekt synergii. Zwiększenie wartości połączonych spółek to nie tylko wymierne korzyści dla ich akcjonariuszy. Grupa „Azoty” będzie przede wszystkim liderem na polskim rynku nawozów azotowych, a drugim co do wielkości graczem w tej dziedzinie na terenie Europy. Ponadto fuzja przedsiębiorstw pomoże zwiększyć efektywność podejmowanych działań, dzięki m. in. obniżeniu kosztów zakupu surowców (np. węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego), ich transportu (dotąd tarnowskie Azoty sprowadzały amoniak z odległych Polic; teraz będzie można dostarczać go z zakładów w Puławach), rozwoju sieci dystrybucji i zwiększeniu wspólnego portfolio produktów. Te walory pomogą Grupie wzmocnić swoją atrakcyjność i konkurencyjność w aspekcie aktywności przetargowej w kraju, w Europie i na świecie.

 

Przede wszystkim skuteczność

Obie spółki to nie tylko ważni gracze na światowym rynku chemicznym, ale przede wszystkim efektywnie zarządzane podmioty. W ostatnich dwóch latach wypracowały znaczące zyski, w tym ZA „PUŁAWY” osiągnęły rekordowy poziom 600 mln zł zysku w roku obrotowym 2011/2012, zaś Azoty Tarnów – 500 mln zł w roku 2011. Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, komentując decyzję Komisji Europejskiej wyraził przekonanie, że jest ona potwierdzeniem słusznego kursu polskiej gospodarki, dla której jednym z podstawowych celów jest konsolidacja sektora chemicznego. Minister przypomniał, iż od momentu rozpoczęcia procesu łączenia obu przedsiębiorstw, ich sumaryczna kapitalizacja wzrosła o 1,7 mld zł, czyli o 38%. To dobra prognoza w aspekcie wyników operacyjnych Grupy „Azoty” oraz stopy zwrotu dla jej akcjonariuszy. Czy razem podołamy wyzwaniom współczesnego rynku chemicznego? Odpowiedź jest tylko jedna – Yes, we can!

 

Czytaj więcej →

Budujemy strategię konsolidacji

| Nasze zakłady |

21 lutego wystartował wspólny projekt Grupy Azoty i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., mający na celu konsolidację oraz stworzenie silnych i stabilnych podstaw największej grupy chemicznej w Polsce. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami umowy konsolidacyjnej zawartej pomiędzy podmiotami oraz w oparciu o najlepsze praktyki The Boston Consulting Group (BCG) – międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego.

W realizację projektu zaangażowani są pracownicy Grupy Azoty i ZA „Puławy”. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali podzieleni na kilkanaście tematycznych zespołów, z których każdy opracowuje analizę sytuacji obecnej, definiuje możliwe synergie oraz określa kluczowe i strategiczne działania do realizacji w podległym mu obszarze. Z kolei BCG jako podmiot doradczy wspiera poszczególne zespoły procesowo i merytorycznie oraz koordynuje prowadzone w spółkach prace konsolidacyjne.

Spotkania rozpoczynające pracę nad projektem odbyły się 21 lutego w Tarnowie, w siedzibie Grupy Azoty. Kolejne spotkania odbywać się będą naprzemiennie w Puławach i w Tarnowie.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty na partnerskich warunkach

| Rynek polski |

Rozpoczął się proces tworzenia nowej grupy chemicznej, w skład której wejdą również nasze Zakłady. Cieszy nas, że Ministerstwo Skarbu Państwa, jako jednym z kluczowych elementów połączenia uczyniło zasadę równorzędności i partnerstwa pomiędzy łączonymi podmiotami. Porozumienie między Zakładami Azotowymi „PUŁAWY” a Azotami Tarnów zagwarantuje obu stronom, że będą mogły na równorzędnych zasadach tworzyć strategię, strukturę i ład korporacyjny powstającej właśnie Grupy Azoty.

Czytaj więcej →

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w indeksie WIGdiv

| Perspektywy i inwestycje, Rynek polski |

WIGdiv to elitarny indeks 30 spółek dywidendowych publikowany przez warszawską giełdę. Po tegorocznej rewizji indeksu władze GPW poinformowały, że w tym gronie znalazły się też nasze Zakłady. Zajmujemy 14. miejsce.

Dodatkowo należy podkreślić, że jesteśmy w nim obecnie jako jedyna firma z branży chemicznej. Jednocześnie naszym Zakładom udało się wyprzedzić takie spółki jak: Budimex (16. miejsce), Agora (20. miejsce), czy Śnieżka (24. miejsce).

Czytaj więcej →

Grupa Azoty coraz bliżej. Podpisano porozumienie

| Perspektywy i inwestycje, Rynek polski |

Wspólnie z Zakładami Azotowymi Tarnów zrobiliśmy kolejny krok ku połączeniu w jedną grupę chemiczną. Zawarliśmy porozumienie, które określać będzie zasady współpracy i prowadzenia negocjacji ws. umowy konsolidacyjnej na podstawie, której powstać ma wiodąca grupa chemiczna w regionie i jeden z głównych producentów nawozów w Europie.

W podpisanym porozumieniu uzgodniliśmy wspólnie, że nowopowstały podmiot będzie nosić nazwę Grupa Azoty.

Czytaj więcej →