Dobry I kwartał Grupy

| Nasze zakłady |

Z zyskiem netto na poziomie 149 mln PLN Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał w bieżącym roku. Oprócz tego sukcesu, warto wspomnieć m.in. o 21. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”, gromadzącym 500 największych firm w kraju.

Czytaj więcej →

Wesołego Alleluja!

| Nasze zakłady |

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy – ten szczególny czas, spędzamy w rodzinnym gronie, zyskując chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. Z tej okazji w imieniu własnym oraz Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

Czytaj więcej →

Świątecznie w Puławach

| CSR |

W dniu wczorajszym w naszych Zakładach odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Spółki. W uroczystości udział wzięli minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński i Prezes Zarządu Grupy Azoty – Paweł Jarczewski. Gospodarzem świątecznego spotkania był Prezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” – Marian Rybak.

Szczególny czas podsumowań

Jako pierwszy głos zabrał Prezes „PUŁAW” Marian Rybak. Podsumował miniony rok w Zakładach, zwracając szczególną uwagę na zakończone projekty inwestycyjne. Zwracając się do załogi podziękował za całoroczną pracę i życzył wszystkim zebranym spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

„PUŁAWY” stanowią wzór

Specjalnym gościem wczorajszego spotkania był minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił rolę Grupy Azoty „PUŁAWY” w funkcjonowaniu branży chemicznej w Polsce. Życzył wszystkim zebranym, aby przyszły rok również owocował w sukcesy zarówno w Puławach, jak i innych Zakładach, wchodzących w skład skonsolidowanej Grupy Azoty.

Konsolidacja postępuje

W wydarzeniu udział wziął również Prezes Zarządu Grupy Azoty – Paweł Jarczewski. Zwracając się do zebranych podziękował za wysiłek, jaki pracownicy włożyli w minionym roku. Efektem tego jest postępująca konsolidacja polskiego przemysłu chemicznego, a tym samym wzmacnianie jego roli zarówno w Europie, jak i na świecie.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia załodze złożył również dr inż. Cezary Możeński – przewodniczący Rady Nadzorczej „PUŁAW”. W uroczystości uczestniczył także proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach – ks. Piotr Trela, który zachęcił wszystkich do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Oprawę muzyczną spotkania opłatkowego zapewniła młodzież ze scholi.

 

Czytaj więcej →

Polska chemia idzie naprzód

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów w Europie. Tak silna pozycja to efekt przemyślanych działań w zakresie modernizacji istniejących i budowy nowych instalacji, ale również sprawnego zarządzania. Dzięki temu chemia staje się strategicznym segmentem polskiej gospodarki.

Branża chemiczna w III RP

Przez kilkanaście lat w Polsce funkcjonowały zakłady chemiczne, które produkowały podobny asortyment, ale nie współpracując ze sobą, nie miały specjalnej siły przebicia. Prywatyzacja niektórych z nich przez Skarb Państwa zakończyła się niepowodzeniem, bo inwestorom opłacało się lokować produkcję w krajach, gdzie dysponowali dostępem do źródeł taniego gazu ziemnego.

Pojawiło się drugie wyjście

Zamiast prywatyzować, postanowiono spróbować zrestrukturyzować istniejące państwowe przedsiębiorstwa chemiczne i skonsolidować ich siły. Pierwszym krokiem był zakup większościowego pakietu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu w 2010 roku, dokonany przez Zakłady Azotowe w Tarnowie. W kolejnym roku tarnowska Spółka kupiła Zakłady Chemiczne Police S.A. Dzięki temu w Grupie Azoty pojawiła się nie tylko atrakcyjna placówka położona blisko morza, ale także posiadacz nowoczesnej linii produkcji amoniaku, którego nie trzeba już importować.

Kluczowa fuzja

Proces konsolidacji polskiej chemii poszedł jeszcze dalej. Decyzją Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczęto działania mające na celu połączenie Grupy Azoty Tarnów z Grupą Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. – wiodącym producentem nie tylko nawozów, ale także takich substancji jak kaprolaktam czy melamina. Dzięki braku sprzeciwu ze strony Komisji Europejskiej, na początku 2013 roku oba równorzędne podmioty połączyły się pod wspólnym szyldem Grupy Azoty.

 

Czytaj więcej →

Nowe wyzwania przed Grupą Azoty

| Rynek polski |

Postawiono przede mną ważne zadanie – rozwój jednej z największych europejskich grup chemicznej, strategicznego polskiego koncernu przemysłowego.

Konsolidujemy od środka

Na początku najważniejszym zadaniem jest zharmonizowanie pracy wewnątrz samej Grupy Azoty. Z pewnością będziemy przykładać wielką wagę do wypracowywania sprawnego modelu funkcjonowania Grupy, najlepszych praktyk i wspólnej kultury organizacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej tożsamości poszczególnych zakładów.

Rozwijamy portfolio, poszerzamy możliwości

Kolejnym, niezwykle istotnym zadaniem jest rozwój oferty produktowej. Aby być konkurencyjną, Grupa Azoty musi stale dbać o to, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby klientów. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie procesu akwizycji dwóch ważnych zakładów – Organiki-Sarzyna, produkującej środki ochrony roślin oraz Siarkopolu. Dzięki przejęciu tej ostatniej firmy, Grupa ma szansę uzyskać dostęp do siarki, składnika do produkcji nawozów. To następny istotny dla nas element – stopniowe pozyskiwanie własnych źródeł surowców, pozwalające nam na sprawniejszą i tańszą produkcję, ułatwiającą konkurowanie na międzynarodowych rynkach. Dzięki skutecznym działaniom, umacniającym i poszerzającym funkcjonowanie Grupy, chcemy pokazać jej akcjonariuszom, że konsolidacja polskiej chemii się opłaca.

Grupa Azoty społecznie odpowiedzialna

Nie chcemy jednak ograniczać naszej działalności do biznesu. Chcemy również aktywnie wspierać rozwój lokalnych społeczności, skoncentrowanych wokół miejsc, gdzie Grupa posiada swoje zakłady. To dla nas niezwykle ważne, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z rozwojem ludzkiego kapitału. Dlatego, w ramach trwającej konsolidacji, będziemy zbierać najlepsze praktyki, aby móc stworzyć wspólną politykę CSR. Taką, która najlepiej by odpowiadała na potrzeby środowisk, w których pracujemy. Uwzględniającą nie tylko możliwość bezpośredniego wsparcia lokalnych społeczności, ale także działania na rzecz ochrony środowiska czy bezpieczeństwa żywnościowego.

Nec Hercules contra plures…

…czyli w Grupie siła. Tak najprościej można by zdefiniować wartość, jaką niesie ze sobą kierowana przeze mnie Grupa kapitałowa. Ze względu na potencjał, jaki stanowi (drugie miejsce w branży chemicznej w Europie), niezwykle istotną kwestią jest rozwój globalnej roli Grupy Azoty. Chcemy być nie tylko w czołówce na Starym Kontynencie. Nasze plany i projekty sięgają zdecydowanie dalej…

 

Czytaj więcej →

PUŁAWY z nową nazwą

| Nasze zakłady |

Pochodną procesu konsolidacji największych polskich firm z branży chemicznej jest zmiana w statucie ZA „PUŁAWY”, dotycząca nazwy Spółki. Przedsiębiorstwo zaczyna nowy rozdział jako Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Wchodzimy do nowej rodziny

Poprzez fuzję ZA „PUŁAWY” i Azotów Tarnów powstał organizm, zdolny do jeszcze skuteczniejszego konkurowania na światowych rynkach chemicznych. Aby usprawnić proces pozyskiwania coraz szerszego grona interesariuszy, zdecydowano się na zunifikowanie nazwy. W wyniku tego procesu dodano do poprzedniej – Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. – przedrostek „Grupa Azoty”. Reszta pozostała bez zmian.

Nowy, mocny brand

Niebagatelny wpływ na tę decyzję miały kalkulacje związane z reklamowaniem Grupy w dłuższej perspektywie czasowej. Wspólny człon, będący zarazem nazwą własną Grupy, to marka w łatwy sposób przywołująca skojarzenia z profilem połączonych w niej podmiotów. Unifikacja nazwy to ważny element budowania tożsamości Grupy.

 

Czytaj więcej →

Perspektywy dla Grupy Azoty PUŁAWY

Ze względu na charakter branży, w której funkcjonujemy, czynniki makroekonomiczne mają niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Azoty „PUŁAWY”. Warto w tym kontekście zastanowić się jakie perspektywy stoją przed naszą firmą w kontekście najbliższych miesięcy 2013 roku?

Co nam przyniósł 2012 rok?

Ogólne spowolnienie gospodarcze w 2012 roku, skutkujące słabszym popytem w kraju i za granicą, jak również wzrostem PKB, niższym niż zakładano, oraz jego prognozowany dalszy spadek, są na chwilę obecną głównymi wyzwaniami stojącymi przed Grupą Azoty „PUŁAWY”. Jednak według wskazań analityków, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, wpłynie na obniżenie inflacji, co w efekcie znajdzie odbicie w niżej oprocentowanych kredytach, a na dłuższą metę pomoże stymulować popyt. Ponadto na jego zwiększenie może również wpłynąć potrzeba rekonstrukcji zapasów, konsumowanych w ubiegłym roku. Nie można również zapominać o prognozowanym spadku wartości złotówki w stosunku do EUR (około 4%) i USD (około 8%). Jednak ta tendencja ma się odwrócić w drugiej połowie roku.

Co na to PUŁAWY?

Mając na uwadze powyższe czynniki, Grupa Azoty „PUŁAWY” postanowiła zareagować tak, aby złagodzić wpływ słabszej koniunktury. W związku z tym, na 2013 roku planowane są następujące działania:

• dywersyfikacja oferty handlowej,

• wprowadzenie nowej oferty produktowej,

• konkurowanie nie tylko na poziomie ceny, ale przede wszystkim jakości.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem, mającym wpływ na szanse powodzenia wyżej wymienionych procesów, jest wprowadzona od stycznia tego roku obniżka cen gazu ziemnego, jednego z najważniejszych substratów w produkcji, w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Aby zapobiec niekorzystnym rezultatom wahań walut, a co za tym idzie – wpływowi na wyniki Grupy, wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem walutowym, która ma zapewnić narzędzia do amortyzowania prognozowanych fluktuacji.

W Grupie siła

Osiągnięte w pierwszej połowie roku obrotowego 2012/13 bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Azoty  „PUŁAWY”, związane z modernizacją instalacji (wpływ na spadek ceny i wzrost jakości), nieustanne staranie o jak najlepszą obsługę klientów poprzez odpowiadanie na ich potrzeby, jak również dywersyfikacja dostaw surowców, potwierdzają, że Grupa jest w stanie osiągnąć cele zakładane na ten rok. Ponadto niebagatelny wpływ na ich realizację będzie miał fakt połączenia się „PUŁAW” z GK Azoty Tarnów w GK „Azoty”. W ramach wspólnej strategii, połączenie potencjałów i doświadczeń daje szansę na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie efektu skali i synergii. Dzięki wspólnym pracom na rzecz unowocześniania produkcji i poszerzania asortymentu, konsolidacja pozwoli utrzymać Grupie przewagę nad konkurencją na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Czytaj więcej →

W Grupie możemy więcej

| Nasze zakłady |

14 listopada 2012 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie podpisały umowę o konsolidacji. W jej efekcie obie spółki, funkcjonując pod wspólną marką jako Grupa Azoty, dążą do synergii w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzmocnienia pozycji na rynkach międzynarodowych.

Mniej kosztów, więcej efektów

Dzięki fuzji obu przedsiębiorstw można odnotować kilka istotnych punktów w zakresie ich wspólnego gospodarowania zasobami. Pierwszą korzyścią jest maksymalizacja synergii kosztowych oraz logistycznych. Wspólna polityka zakupowa oraz reorganizacja kwestii transportu i magazynowania pozwoli skutecznie obniżać wydatki, pozwalając na jednoczesne wygospodarowanie zaoszczędzonych środków na cele inwestycyjne.

Bogatsza oferta

Poprzez połączenie potencjałów produkcyjnych, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” wraz z Azotami Tarnów mają szansę nie tylko osiągnięcie znaczący wzrost w zakresie produkcji amoniaku i kwasu azotowego, ale również w obszarze nawozów. Dzięki temu możliwym będzie stworzenie szerokiego portfela oferowanych produktów, podnosząc tym samym atrakcyjność rynkową Grupy Azoty.

Siła wspólnego wzrostu

Połączenie sił ZA „PUŁAWY” z Azotami Tarnów ma na celu przede wszystkim wzrost wartości Grupy Kapitałowej na rynkach globalnych. Istotne jest również stałe podnoszenie wartości marki przy równoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jest to o tyle ważne, bo właśnie konsolidacja na tych poziomach daje realną możliwość efektywnego konkurowania na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej →

Konsolidacja doceniona

| Perspektywy i inwestycje |

Połączenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” oraz Azotów Tarnów to wydarzenie gruntownie zmieniające pozycję krajowej chemii na rynku globalnym. Konsolidacja, dająca podstawy do jeszcze skuteczniejszego konkurowania w branży, została wyróżniona tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł 2012”. Nagrody odebrali wspólnie Paweł Jarczewski (ZA „PUŁAWY”) oraz Jerzy Marciniak (Azoty Tarnów).

Po raz trzynasty redakcja Nowego Przemysłu, portalu wnp.pl oraz ich wydawca, Grupa PTWP, nadała tytuły przedsiębiorstwom, które w istotny sposób przeobrażają polską gospodarkę. Sprawiają ponadto, że pozycja polskiego przemysłu na arenie światowej ulega zdecydowanemu wzmocnieniu. W tym roku to Internauci składali swoje kandydatury, spośród których kolegium redakcyjne wybrało 20 najciekawszych propozycji. Następnie poddano je głosowaniu na portalu wnp.pl, a ostatecznych laureatów wybrała redakcja.

Konsekwentne dążenie do celu, poparte śmiałymi decyzjami to jedno z kryteriów wyboru zwycięzców tegorocznej edycji konkursu. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” oraz Azoty Tarnów, decydując się na połączenie potencjałów i wspólne operowanie na rynku Wielkiej Syntezy Chemicznej, nie tylko je spełniły, ale dały też asumpt do naśladowania tego typu działań dla innych przedsiębiorstw. Dzięki temu posunięciu obie firmy, połączone w ramach Grupy Azoty, stają się jeszcze silniejszym graczem nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą.

Czytaj więcej →