Pozytywna ocena dla branży chemicznej

| Rynek polski |

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w sektorze chemicznym w III kwartale 2013 r. pozostawał na względnie podobnym poziomie, jak w przypadku wcześniejszego kwartału. Sytuacja w branży była oceniana na ogół pozytywnie (od oceny +15 w lipcu 2013 r. do +12 we wrześniu 2013 r.), aczkolwiek nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich kilku miesiącach.

Polska branża chemiczna po 2012 r.

Krajowa branża w dalszym ciągu boryka się z trudnościami bezpośrednio związanymi ze stanem światowej gospodarki oraz zakończeniem inwestycji związanymi z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012. W stosunkowo najlepszej kondycji znalazły się subsektory: petrochemiczny i tworzyw sztucznych. Branża opakowań jest jednym z liderów wzrostów na tej płaszczyźnie.

Prognozy ekspertów na najbliższe miesiące

Przedstawiciele największych światowych koncernów chemicznych są zgodnie, że pod koniec 2013 r. należy oczekiwać umiarkowanej stagnacji na rynkach. Tendencje wzrostowe ulegną wyhamowaniu na skutek utrzymujących się problemów gospodarczych oraz nierównomiernego tempa rozwoju w różnych regionach świata.

Europejski (i w konsekwencji polski przemysł chemiczny) stoi przed wyzwaniami związanymi z trendami takimi jak:

a) rosnąca konkurencja zarówno w Azji, jak i Stanach Zjednoczonych,

b) wysokie koszty surowców energetycznych,

c) rygorystyczna polityka środowiskowa Unii Europejskiej,

d) słaby popyt wewnętrzny.

Sytuacja wymusza intensyfikację procesów M&A, większą dyscyplinę finansową i racjonalizację portfolio produktowego. Niższy popyt producenci europejscy rekompensują podwyżkami cen (na poziomie ok. 2,7% w skali roku).

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Jednym z największych wyzwań dla europejskiego przemysłu chemicznego pozostaje polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć znacząco zarówno na koszty produkcji, jak również na poziom zatrudnienia w sektorze. Z polskiej perspektywy dodatkową barierą okazać się może sceptyczna postawa Komisji Europejskiej wobec planów wydobycia gazu łupkowego i związane z tym zmiany legislacyjne w polskim prawie.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

Koniunktura w rolnictwie

| Perspektywy i inwestycje |

W III kwartale roku obrotowego 2013 znacznej poprawie uległa sytuacja na rynku produkcji rolniczej. Zmiana miała miejsce w sierpniu br., kiedy syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) wzrósł o 0,6 pkt. proc. do 100,8 punktu i był nie tylko o 0,5 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem, ale również osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach.

Zmiany cen produktów rolnych

Warto zwrócić uwagę, że na ten znaczący wzrost wskaźnika SWKR wpłynęły zarówno poprawa wyrównanego wskaźnika nożyc cen, jak i wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Podwyżki cen większości produktów zwierzęcych zniwelowały skutki obniżek cen zbóż oraz bydła, jakie miały miejsce w lipcu i sierpniu 2013.

Żniwa w Polsce i na świecie

Polski rynek zbóż mimo nieco słabszych zbiorów będzie w sezonie 2013/14 pod presją podaży w wyniku mniejszego popytu krajowego i zmniejszonego eksportu. Możliwości eksportowe osłabiać będą wyższe niż przed rokiem zbiory zbóż praktycznie we wszystkich liczących się regionach produkcyjnych świata, a w szczególności w Rosji, na Ukrainie oraz w basenie Morza Północnego. Spadek popytu wewnątrzkrajowego jest efektem głębokiej redukcji pogłowia świń pod wpływem utrzymujących się od kilku lat wysokich cen zbóż obniżających opłacalność produkcji.

Ceny zbóż zależne od chowu zwierząt

Wyraźny spadek cen zbóż i pasz może znacząco poprawić opłacalność chowu zwierząt ziarnożernych, w tym przede wszystkim trzody chlewnej i drobiu. Może to skutkować odwróceniem tendencji spadkowych i wzrostem pogłowia trzody chlewnej oraz dalszym rozwojem produkcji drobiarskiej. Wzrostu podaży żywca wieprzowego możemy jednak oczekiwać nie szybciej niż dopiero w drugim półroczu 2014 r.

Prognozy dla rolnictwa

Analitycy przewidują, że w najbliższym czasie można oczekiwać pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej pod wpływem sezonowych obniżek cen skupu przede wszystkim zbóż. Prawdopodobny spadek cen zbóż w roku bieżącym będzie głębsze niż w poprzednich 2 latach.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →