XIX Kongres IFMA za nami

| CSR |

W dniach 21-26 lipca odbył się w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, XIX Kongres International Farm Management Association (IFMA). Temat tegorocznego Kongresu brzmiał: „Transformacja rolnictwa – między polityką, nauką a konsumentem” (Transforming agriculture – between policy, science and the consumer).

40 lat tradycji

Kongresy IFMA odbywają się od ponad 40 lat na całym świecie. Organizowane są cyklicznie co dwa lata – w różnych krajach i na różnych kontynentach. Dzięki temu uczestnicy mogą poznać problemy rolnictwa, specyficzne dla konkretnych regionów naszego globu. W konferencjach bierze udział systematycznie kilkaset uczestników z całego świata. Reprezentują oni zarówno sektor produkcji rolnej – farmerów, rolników, przedsiębiorców rolnych, jak również pracowników naukowych, zajmujących się kwestiami związanymi z rolnictwem; polityków, zaangażowanych w procesy decyzyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym; przedstawicieli firm, dostarczających rolnictwu środki konieczne do efektywnej produkcji; wreszcie wysłanników firm zajmujących się przetwórstwem i dystrybucją produktów rolnych.

 

Polska – gospodarzem Kongresu

Gospodarzem tegorocznego Kongresu IFMA była Polska. Uczestnicy mieli okazję nie tylko brać udział w sesjach plenarnych, podczas których zapoznawali się z wystąpieniami referentów z Polski i pozostałych krajów świata. Dodatkowym elementem były wizyty w gospodarstwach rolnych w Polsce, przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem. Uczestnicy kongresu gościli ponadto w ośrodkach naukowych i doradczych, zajmujących się na co dzień działalnością wspierającą w stosunku do producentów rolnych. Goście Kongresu odwiedzili również Grupę Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”.

Tematyka Kongresu

Dyskusje podczas kongresu koncentrowały się wokół kilku kluczowych tematów. Z jednej strony analizowano aspekt zmiany w założeniach Polityki Rolnej Unii Europejskiej, z drugiej przyglądano się relacjom pomiędzy przekształceniami w środowisku naturalnym a produkcją rolniczą. Uczestnicy Kongresu zastanawiali się czy w obecnej sytuacji rolnictwa na świecie ma uzasadnienie ekonomiczne istnienie tzw. małych gospodarstw rolnych, oraz jaka jest ich rola w zmieniającej się gospodarce światowej. Podjęto problem transferu wiedzy pomiędzy ośrodkami badawczymi i naukowymi, a przedsiębiorcami rolnymi, który pozwala zwiększać innowacyjność produkcji rolnej. W obliczu rosnącej liczby ludności świata uczestnicy Kongresu postanowili pochylić się nad kwestią bezpieczeństwa żywnościowego. Elementem istotnym z punktu widzenia rodzimego rolnictwa, było przedstawienie wszystkim gościom Kongresu sytuacji na polskie wsi, szczególnie w perspektywie przekształceń, jakie miały na niej miejsce w ostatnich 25 latach, a także tych, których jesteśmy świadkami od wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Partnerem generalnym Kongresu IFMA, zorganizowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, były Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY”.

 

Czytaj więcej →