Konferencja Nafta/Chemia „Czas Innowacji”

| Nasze zakłady |

9 grudnia w Warszawie odbyła się kolejna konferencja Nafta/Chemia „Czas Innowacji”. Grupa Azoty była głównym partnerem wydarzenia, organizowanego przez Grupę PTWP S.A. W panelach tematycznych wzięli udział również przedstawiciele Grupy Azoty: Paweł Jarczewski, Krzysztof Jałosiński, Hubert Kamola, Paweł Bielski oraz reprezentujący podmiot współpracujący – Janusz Igras – dyrektor naukowy Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Czytaj więcej →

X Konferencja „Nafta/Chemia 2014”

| Nasze zakłady |

10 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się jubileuszowa X Konferencja „Nafta/Chemia 2014. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli największych przedsiębiorstw z branży naftowej i chemicznej. W wydarzeniu Nasze Zakłady reprezentował Wiceprezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” – dr Zenon Pokojski.

Czytaj więcej →

O rolnictwie w Puławach

| CSR |

W listopadzie 2012 roku, z inicjatywy Centrum Kompetencji PUŁAWY odbyła się w auli Puławskiej Szkoły Wyższej konferencja „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia”. To spotkanie było dobrą okazją do spotkania się przedstawicieli tych sektorów i dyskusji na interesujące ich tematy.

Ważne tematy

Konferencja składała się z kilku paneli dyskusyjnych. Zgromadzeni przedstawiciele świata biznesu, rolnictwa, nauki oraz producentów rolnych mogli skoncentrować się na takich zagadnieniach jak otoczenie rolnictwa, bazujące na Wspólnej Polityce Rolnej, czy zrównoważone zarządzanie nawozami. Ważną częścią puławskiego spotkania była również prezentacja platformy e-commerce, wdrożonej przez Grupę Azoty PUŁAWY. To nie tylko e-sklep, ale także baza wiedzy o produktach i ich zastosowaniu; narzędzie służące logistyce, marketingowi oraz zapewniające fachowe raporty analityczne. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwo ma szansę efektywnie dystrybuować swoje towary i jednocześnie poszerzać pole współpracy ze swoimi klientami poprzez stałą wymianę informacji.

Zróżnicowane i komplementarne audytorium

W konferencji „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” wzięli udział przedstawiciele Grupy Azoty PUŁAWY oraz innych konsorcjantów, współtworzących Centrum Kompetencji, reprezentanci administracji publicznej (w tym także na poziomie ministerialnym), instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń branżowych, przemysłu nawozowego, podmiotów z otoczenia rolnictwa, producentów rolnych oraz mediów. Dzięki tak szerokiemu spectrum zgromadzonych uczestników, spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Jednym z istotnych wniosków płynących z konferencji jest konieczność szerszej popularyzacji wiedzy dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, jak również skutecznych i efektywnych metod nawożenia w rolnictwie.

Honorowy patronat nad konferencją „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stowarzyszenie Fertilizers Europe. Od strony medialnej inicjatywie patronowało Wydawnictwo Farmer.

 

Czytaj więcej →

’IT a Biznes’ w „PUŁAWACH”

| Perspektywy i inwestycje |

W dniu 12 marca odbyła się w Puławach konferencja „Forum IT dla biznesu”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i prezentacja wiedzy z zakresu IT i nowoczesnych technologii wykorzystywanych w biznesie.

Systemy IT to konieczność

Żadna firma, zwłaszcza produkcyjna, nie może się obyć w dzisiejszych czasach, bez adekwatnych rozwiązań informatycznych, wspomagających efektywne zarządzanie procesami. Z tego względu, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” nieustannie pracują nad rozwojem narzędzi IT, wykorzystywanych w pracy firmy. Początki wdrażania kompleksowych aplikacji w ZA „PUŁAWY” sięgają 2007 roku, kiedy to zaczęto wykorzystywać system SAP, na bazie którego cały czas dobudowywane są kolejne oprogramowania.

e-commerce z „PUŁAW” na podium

Jedną z ostatnich aplikacji jest zaimplementowana przez ZA „PUŁAWY” platforma e-commerce, która została doceniona tytułem „Najciekawsze z najlepszych” podczas tegorocznego Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Zastosowanie tego systemu przyniosło przedsiębiorstwu wiele korzyści: jest to nie tylko sklep internetowy, ale przede wszystkim baza wiedzy o produktach i ich zastosowaniu dla klienta końcowego. Poza tym umożliwia on m. in. śledzenie dostaw, stanu magazynowanych produktów, jak również w wygodny sposób realizować rozliczenia czy składać reklamacje. W okresie od początku października 2012 do końca roku obsłużono 7 125 000 zleceń o łącznym wolumenie 208 832 ton nawozów.

„PUŁAWY” na czele

Dzięki tym rozwiązaniom, oraz kolejnym wdrożeniom oraz dużemu zainteresowaniu klientów końcowych systemami współpracy oferowanymi przez ZA „PUŁAWY”, nasze przedsiębiorstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się pod tym względem firm w branży w naszym kraju. Tego typu spotkania jak „Forum IT dla biznesu” to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy operatorami z różnych dziedzin, dzięki której można wzbogacić swoje know-how o nowe instrumenty. Na tegorocznej konferencji gośćmi byli reprezentanci takich firm jak Asseco, Comarch, IBM, S&T Services, BCC, Microsoft, Hewlett-Packard i QUMAK.

Czytaj więcej →

Marketing dźwignią PUŁAW

| Perspektywy i inwestycje |

Nasz sukces jest budowany dzięki wielorakiej aktywności, na wielu płaszczyznach. Ale jego największym wsparciem jest polityka marketingowa. Adresujemy ją do obecnych i przyszłych klientów Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

Primo: rozpoznawalna marka

Najważniejszym zadaniem komunikacyjnym naszego przedsiębiorstwa jest praca nad trwałym zakorzenieniem marki Zakładów Azotowych w Puławach, w świadomości otoczenia biznesowego i pozabiznesowego. Służą temu różnorodne działania marketingowe, wśród których można wymienić choćby wydawanie branżowego czasopisma „Agrolider”, tworzonego m.in. w oparciu o badania lokalnych jednostek naukowych z zakresu rolnictwa, czy organizację licznych konferencji i spotkań podsumowujących współpracę w segmencie nawozowym i chemicznym.

Secundo: dystrybucja

Nie wystarczy wyprodukować atrakcyjne rynkowo produkty i o nich opowiedzieć. Trzeba również zadbać o ich dostawę do klienta oraz w jego najbliższe otoczenie. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji. Składające się na nią podmioty posiadają wysoko rozwiniętą infrastrukturę, doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję wśród klientów ostatecznych. Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, współpracując ze sprawdzonymi dystrybutorami dają gwarancję sprawnej i rzetelnej obsługi.

Tertio: działania na rzecz branży

Nasza polityka marketingowa zakłada również aktywność w pozaprodukcyjno-sprzedażowych obszarach związanych z profilem ZA „PUŁAWY”. Z tego względu nasi reprezentanci biorą czynny udział w funkcjonowaniu takich międzynarodowych organizacji jak Fertilizers Europe, The European Petrochemical Association, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, The International Fertilizer Industry Association, Nylon-6 Promotional Group czy European Chemical Industry Council. Dzięki temu Zakłady Azotowe „PUŁAWY” aktywnie poszerzają swoje know-how. Stwarza to nam okazję do promocji naszej działalności oraz partycypację w inicjatywach dotyczących handlu międzynarodowego. Daje to możliwość stałej pracy nad wzrostem jakości świadczonych usług, co ma realne przełożenie na efekt końcowy. A jego adresatem jest nasz klient.

 

Czytaj więcej →