Unia Europejska przedłuża cła antydumpingowe na saletrę amonową z Rosji

| Rynki zagraniczne |

Komisja Europejska podjęła ważną decyzję dla unijnych producentów nawozów, przedłużając cła antydumpingowe z Federacji Rosyjskiej. Przez kolejne pięć lat będziemy mieli do czynienia z cłami w wysokości do 47 EUR za tonę saletry amonowej. Powodem tej decyzji jest potrzeba ochrony europejskiego przemysłu chemicznego przed negatywnymi skutkami importu produktów nawozowych ze Wschodu.

Czytaj więcej →

Lubelskie coraz bliżej

| Rynek polski |

Lubelskie coraz lepiej prezentuje się na komunikacyjnej mapie Polski. Port Lotniczy Lublin w sierpniu pobił kolejny rekord – obsłużono tam ponad 23,5 tys. pasażerów. Powody do zadowolenia mogą mieć również kierowcy. Już niedługo będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej trasy S-17 pomiędzy Lublinem a Warszawą.

Czytaj więcej →

Delegacja Komisji Europejskiej w Grupie Azoty ”PUŁAWY”

| Nasze zakłady |

31 marca br. Grupę Azoty Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wizyty było omówienie zmian unijnego prawa, dotyczącego nawozów mineralnych. W trakcie spotkania goście mieli także możliwość zapoznania się całym przebiegiem procesu produkcyjnego w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

Dobry klimat dla przemysłu w Europie?

| Produkcja i surowce |

Komisja Europejska bardzo mocno angażuje się w kwestie związane z ograniczaniem emisji CO2, sumiennie wypełniając założenia Protokołu z Kioto oraz innych konwencji poświęconych ochronie klimatu. Jednocześnie dąży do wzrostu znaczenia przemysłu. Czy da się pogodzić te dwa cele unijnej polityki?

Czytaj więcej →

Pozytywna ocena dla branży chemicznej

| Rynek polski |

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w sektorze chemicznym w III kwartale 2013 r. pozostawał na względnie podobnym poziomie, jak w przypadku wcześniejszego kwartału. Sytuacja w branży była oceniana na ogół pozytywnie (od oceny +15 w lipcu 2013 r. do +12 we wrześniu 2013 r.), aczkolwiek nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich kilku miesiącach.

Polska branża chemiczna po 2012 r.

Krajowa branża w dalszym ciągu boryka się z trudnościami bezpośrednio związanymi ze stanem światowej gospodarki oraz zakończeniem inwestycji związanymi z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012. W stosunkowo najlepszej kondycji znalazły się subsektory: petrochemiczny i tworzyw sztucznych. Branża opakowań jest jednym z liderów wzrostów na tej płaszczyźnie.

Prognozy ekspertów na najbliższe miesiące

Przedstawiciele największych światowych koncernów chemicznych są zgodnie, że pod koniec 2013 r. należy oczekiwać umiarkowanej stagnacji na rynkach. Tendencje wzrostowe ulegną wyhamowaniu na skutek utrzymujących się problemów gospodarczych oraz nierównomiernego tempa rozwoju w różnych regionach świata.

Europejski (i w konsekwencji polski przemysł chemiczny) stoi przed wyzwaniami związanymi z trendami takimi jak:

a) rosnąca konkurencja zarówno w Azji, jak i Stanach Zjednoczonych,

b) wysokie koszty surowców energetycznych,

c) rygorystyczna polityka środowiskowa Unii Europejskiej,

d) słaby popyt wewnętrzny.

Sytuacja wymusza intensyfikację procesów M&A, większą dyscyplinę finansową i racjonalizację portfolio produktowego. Niższy popyt producenci europejscy rekompensują podwyżkami cen (na poziomie ok. 2,7% w skali roku).

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Jednym z największych wyzwań dla europejskiego przemysłu chemicznego pozostaje polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć znacząco zarówno na koszty produkcji, jak również na poziom zatrudnienia w sektorze. Z polskiej perspektywy dodatkową barierą okazać się może sceptyczna postawa Komisji Europejskiej wobec planów wydobycia gazu łupkowego i związane z tym zmiany legislacyjne w polskim prawie.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

Konsolidacja bez przeszkód

| Nasze zakłady |

18 stycznia 1930 otwarto Państwową Fabrykę Nawozów Azotowych w Tarnowie. 83 lata później Komisja Europejska wydała zgodę na połączenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i Azotów Tarnów. Rozpoczął się nowy rozdział w historii polskiego przemysłu chemicznego.

Cierpliwość popłaca

Choć prace nad fuzją obu przedsiębiorstw trwały od dawna, to kamieniem milowym w całym procesie było porozumienie o konsolidacji z 20 września 2012 r.. Od 18 stycznia można mówić o pełnym sukcesie tego przedsięwzięcia. Do 4 stycznia nie wpłynęła do Komisji Europejskiej żadna uwaga dotycząca poważnych wątpliwości w związku z planowanym połączeniem obu podmiotów. Dzięki temu Grupa „Azoty”, formalnie funkcjonująca od 5 grudnia 2012 r., została powiększona o jedno z najbardziej znaczących przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej – Grupę Kapitałową „PUŁAWY”.

 

Obopólne korzyści

Najważniejszą wartością dodaną, wynikającą z konsolidacji obu firm jest efekt synergii. Zwiększenie wartości połączonych spółek to nie tylko wymierne korzyści dla ich akcjonariuszy. Grupa „Azoty” będzie przede wszystkim liderem na polskim rynku nawozów azotowych, a drugim co do wielkości graczem w tej dziedzinie na terenie Europy. Ponadto fuzja przedsiębiorstw pomoże zwiększyć efektywność podejmowanych działań, dzięki m. in. obniżeniu kosztów zakupu surowców (np. węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego), ich transportu (dotąd tarnowskie Azoty sprowadzały amoniak z odległych Polic; teraz będzie można dostarczać go z zakładów w Puławach), rozwoju sieci dystrybucji i zwiększeniu wspólnego portfolio produktów. Te walory pomogą Grupie wzmocnić swoją atrakcyjność i konkurencyjność w aspekcie aktywności przetargowej w kraju, w Europie i na świecie.

 

Przede wszystkim skuteczność

Obie spółki to nie tylko ważni gracze na światowym rynku chemicznym, ale przede wszystkim efektywnie zarządzane podmioty. W ostatnich dwóch latach wypracowały znaczące zyski, w tym ZA „PUŁAWY” osiągnęły rekordowy poziom 600 mln zł zysku w roku obrotowym 2011/2012, zaś Azoty Tarnów – 500 mln zł w roku 2011. Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, komentując decyzję Komisji Europejskiej wyraził przekonanie, że jest ona potwierdzeniem słusznego kursu polskiej gospodarki, dla której jednym z podstawowych celów jest konsolidacja sektora chemicznego. Minister przypomniał, iż od momentu rozpoczęcia procesu łączenia obu przedsiębiorstw, ich sumaryczna kapitalizacja wzrosła o 1,7 mld zł, czyli o 38%. To dobra prognoza w aspekcie wyników operacyjnych Grupy „Azoty” oraz stopy zwrotu dla jej akcjonariuszy. Czy razem podołamy wyzwaniom współczesnego rynku chemicznego? Odpowiedź jest tylko jedna – Yes, we can!

 

Czytaj więcej →

Komisja na straży konkurencyjności

| Rynki zagraniczne |

Ostatnio pisaliśmy o wejściu Rosji do WTO i o tym, jak rodzima branża, a tym samym nasze Zakłady przygotowywały się na ten moment. Drugą ważną kwestią, którą warto przy tej okazji poruszyć jest monitorowanie przez Komisję Europejską rynku pod kątem cen gazu i ewentualnych naruszeń prawa konkurencji przez Rosję.

Czytaj więcej →