Grupa Azoty. Inwestycje priorytetem na rok 2014

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty zamierza pogłębić współpracę z KGHM Polska Miedź, z którym „PUŁAWY” podpisały kilka dni temu porozumienie dotyczące poszukiwania i wydobycia surowców, wykorzystywanych w produkcji chemicznej.

Kolejny etap kooperacji

Realizacja wspólnych projektów energetycznych stanowi kolejny krok, po podpisaniu przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” i KGHM Polska Miedź umowy o współpracy w dziedzinie poszukiwania i wydobywania fosforytów. Kooperacja spółek ma objąć również takie przedsięwzięcia, jak przerób fosfogipsów czy poszukiwanie złóż soli potasowej na rynkach obcych.

Zrównoważony rozwój

Ponadto Grupa Azoty w najbliższym czasie zamierza kontynuować rozpoczęte inwestycje i planując jednocześnie kolejne, które mają opiewać na ponad 800 milionów złotych! Obejmą one przede wszystkim modernizację instalacji do produkcji i przetwarzania amoniaku, produkcji nawozów płynnych i granulowanych czy obszar energetyki. Nadrzędnym celem tych projektów jest poprawa efektywności oraz doskonałości operacyjnej instalacji we wszystkich zakładach należących do Grupy Azoty.

Dalsze inwestycje w gaz ziemny

Grupa Azoty nie planuje swojego zaangażowania w projekty poszukiwawcze, ale jednocześnie jest zainteresowana przedsięwzięciami, które osiągną etap wydobycia. Z pewnością istotny wpływ na aktywność Grupy Azoty w tym zakresie będzie miało otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu, co umożliwi dywersyfikację dostaw gazu.

 

Czytaj więcej →

KGHM i „PUŁAWY” – wspólnie poszukamy surowców

| Bez kategorii, Rynek polski |

W piątek, 10 stycznia 2014 r., KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” zawarły porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwania surowców. Dokument podpisany pomiędzy firmami określa zasady kooperacji obejmującej rozpoznanie i wydobycie złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych.

Powołanie spółki celowej

W dokumencie uwzględniono zakres i harmonogram dalszych prac w ramach wspólnego projektu. Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej. To ona będzie początkiem właściwych prac, a tym samym pozwoli powołać spółkę celową oraz ustalić zasady zakupu surowców od tej spółki. GZNF „Fosfory”, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz KGHM Polska Miedź wystąpią o uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zgody antymonopolowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby móc bez przeszkód powołać nowy podmiot.

 

Giganci rynku łączą siły

Piątkowe porozumienie przewiduje, że liderem całego projektu będzie KGHM Polska Miedź. Udział kapitałowy naszych Spółek – Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i GZNF „Fosfory” (należących do Grupy Azoty „PUŁAWY”) lub innych podmiotów z Grupy Azoty w spółce celowej będzie wynosił 50 proc.

Zawarte 10 stycznia 2014 r. porozumienie stanowi kontynuację kooperacji między podmiotami, zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych w sierpniu ubiegłego roku.

 

Czytaj więcej →

KGHM i Fosfory będą razem poszukiwać surowców

| Produkcja i surowce |

W piątek 30 sierpnia 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy. Na podstawie tego dokumentu strony rozpoczynają rozmowy, które mają określić zasady współpracy przy realizacji projektów w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych w kraju i za granicą oraz zagospodarowania surowców wtórnych.

Dla gdańskich Fosforów należących do Grupy Azoty Puławy podstawowym celem prac wydobywczych jest pozyskanie polihalitu, tj. siarczanu potasowo-magnezowo-wapniowego, który może stanowić źródło potasu w produkcji nawozów wieloskładnikowych.

Poszukiwanie złóż oraz związane z tym bezpieczeństwo surowcowe jest strategicznym obszarem zainteresowań w całej Grupie Azoty – komentuje podpisanie porozumienia Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty. Dodatkowo wykorzystanie nowego surowca – polihalitu może skutkować jakościową zmianą filozofii produkcji nawozów wieloskładnikowych w gdańskich Fosforach i Policach. Potas w tej formie, zawarty w nawozach wieloskładnikowych, jest lepiej przyswajalny przez rośliny, daje wyższą skuteczność nawożenia i jest bardziej przyjazny dla środowiska niż jego chlorkowa postać – uzupełnia Prezes Jarczewski.

Podjęcie powyższych działań jest zgodne ze strategią Grupy Azoty zakładającą dywersyfikację surowcową i stanowi jeden z elementów dostępu do własnych zasobów surowcowych. W najbliższym czasie strony porozumienia podejmą rozmowy nad doprecyzowaniem formy i zasad współpracy w tym przedsięwzięciu.

 

Czytaj więcej →