Kierunek: Chiny?

| Rynki zagraniczne |

Zanim Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. oraz tarnowskie Zakłady Azotowe S.A. połączyły się w Grupę Azoty już planowały wspólną inwestycję w produkcję kaprolaktamu w Państwie Środka. Do końca roku ma zapaść decyzja w tej sprawie.

Kaprolaktam to podstawa…

…do produkcji żywic i włókien tekstylnych. Z tego względu zużycie tego tworzywa w Chinach jest ogromne. Co roku ten kraj importuje go najwięcej, bo ok 1,3 mln ton, a tempo popytu na kaprolaktam rośnie średnio o 8% rocznie (na świecie: o 3%). To dlatego Chiny są ważnym partnerem dla przedsiębiorstw, takich jak Grupa Azoty i Grupa Azoty „Puławy”, które są znaczącymi europejskimi wytwórcami tego produktu.

Chiny stawiają na swoje

Jednak władze Państwa Środka, mając na uwadze znaczenie kaprolaktamu dla gospodarki, coraz mocniej stawiają na jego samodzielną produkcję. Już w chwili obecnej ok. 21% mocy wytwórczych tego surowca jest zlokalizowane właśnie w Chinach. Poprzez ich dalszy rozwój oraz stosowanie ceł antydumpingowych dla krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych, Pekin dąży do osiągnięcia samowystarczalności w zakresie produkcji kaprolaktamu.

Nie od wczoraj w Azji

„PUŁAWY” zanim dołączyły do Grupy Azoty od dłuższego czasu współpracowały z rynkiem wschodnioazjatyckim, sprzedając kaprolaktam do Chin, Tajlandii, Indii czy Tajwanu. Dzięki temu, Grupa Azoty posiada wypracowane kontakty biznesowe w tym rejonie świata. Ponadto, poprzez opracowane studium wykonalności dla nowej inwestycji, Spółka jest coraz bliżej realizacji nowego przedsięwzięcia. Jednak dynamicznie zmieniający się rynek kaprolaktamu powoduje, iż konieczne są kolejne analizy strukturalne, niezbędne do podjęcia najwłaściwszej decyzji w sprawie budowy fabryki w Azji.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’, Chiny i kaprolaktam

| Perspektywy i inwestycje |

Kaprolaktam to półprodukt chemiczny, który znajduje zastosowanie w produkcji niektórych tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien nylonowych. Dlatego odgrywa bardzo istotną rolę w imporcie realizowanym przez Chiny.

Kaprolaktam z „PUŁAW”

Grupa Azoty „PUŁAWY” jest w stanie wytworzyć 70 000 ton kaprolaktamu rocznie. Dzięki temu zakład jest jednym z wiodących producentów tego związku. Wytwarza się go w oparciu o polską licencję i 35-letnie doświadczenie naszej Firmy w tym segmencie. Dzięki temu „PUŁAWY” są uznanym i cenionym dostawcą kaprolaktamu na świecie.

Rynek chiński

W Państwie Środka wciąż rośnie popyt na konsumpcję kaprolaktamu. Około trzech lat temu Chiny zużywały 25% jego światowej produkcji, a przewiduje się, że w 2015 roku osiągną pułap 40%. Dzięki temu ten rynek jest niezwykle istotnym dla producentów europejskich, w tym także „PUŁAW”. Warto podkreślić, że w 2011 roku aż 5% importu kaprolaktamu pochodziło właśnie z Polski. Niemniej jednak Chiny dążą do samowystarczalności w produkcji tego związku, tak aby móc zaspokoić aż 80% zapotrzebowania, dzięki rodzimym dostawcom.

Aktywne „PUŁAWY”

Mając na uwadze dynamiczne zmiany na rynku kaprolaktamu, Grupa Azoty „PUŁAWY” stara się być aktywna nie tylko na polu produkcyjno-handlowym, ale także na forum międzynarodowych organizacji, grupujących przedsiębiorstwa z branży chemicznej. Jesteśmy członkiem m. in. China International Polyamide & Intermediate Forum oraz Nylon Promotional Group 6, które zrzeszają światowych producentów kaprolaktamu i poliamidów. Dzięki obecności w międzynarodowych gremiach oraz działaniom na rzecz wzrostu efektywności produkcji, „PUŁAWY” wciąż pozostają istotnym graczem na rynku kaprolaktamu oraz ważnym partnerem handlowym chińskich firm.

 

Czytaj więcej →

Dbamy o środowisko

| Ochrona środowiska |

Okolice Puław to tereny bogate w zieleń i lasy. Każdy zapytany mieszkaniec regionu potwierdzi, że nie chcemy tego zmieniać. Od początku działania Zakładów, mieliśmy na uwadze dobro środowiska, a tym samym lokalnej społeczności. Dziś dbałość o ekologię stanowi priorytet dla Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Inwestycja dla środowiska

W latach 80. XX wieku przy linii produkcyjnej kaprolaktamu, jednego z głównych składników do wytwarzania włókien sztucznych powstała oczyszczalnia ścieków. Jej istnienie pozwoliło zniwelować dokuczliwość tej instalacji dla środowiska naturalnego.

W latach 1985 – 2000 wdrożyliśmy kompleksowy program ochrony środowiska, w którym dobrowolnie zobowiązaliśmy sią do przestrzegania najbardziej restrykcyjnych wymogów formalnych, dotyczących poziomu emisji zanieczyszczeń i odziaływania Zakładów na środowisko.

Wyróżnienia za troskę o przyrodę

O tym, że „PUŁAWY” stanowią wzór dla innych przedsiębiorstw w zakresie troski o środowisko, świadczą nie tylko nasze słowa, ale też liczne nagrody i wyróżnienia takie jak między innymi:

 

  • Nominacja w konkursie „Firma Dobrze Widziana” uzyskana za wypracowany działaniami ekologicznymi i prospołecznymi wizerunek zakładów azotowych wśród lokalnej społeczności.
  • Medal Acanthus Aureus za stanowisko na międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w 2011
  • Od roku 1995 „PUŁAWY” biorą udział w międzynarodowym programie, którego polska nazwa brzmi „Odpowiedzialność i Troska”.

 

Skoncentrowani na ekologii

Ale i tak najlepszym dowodem naszego proekologicznego zaangażowania jest środowisko naturalne otaczające „PUŁAWY”. Jego aktualny stan potwierdza nasze poszanowanie dla przyrody i troskę o ekologię.

 

Czytaj więcej →

Konsekwentnie naprzód

| Perspektywy i inwestycje |

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrotowym, dynamika produkcji Grupy Azoty „PUŁAWY” utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. W wielu przypadkach jej wzrost (w ujęciu wolumenowym) był imponujacy.

Dotyczy to zarówno segmentu Agro, jak i Chemia, a udział w sukcesie ma nie tylko Jednostka Dominująca, czyli „PUŁAWY”, ale również Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” oraz Azoty – Adipol z Chorzowa. Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w puławskich zakładach, w odniesieniu do pierwszego półrocza roku obrachunkowego 2011/12, wyprodukowano amoniak na poziomie 112,4%, nawozy azotowe – 116,%, AdBlue® – 111,5%, CAPROLACTAM™ – 95,8%, Melamina™ – 108,1% oraz nadtlenek wodoru – 102,7%.

Mając na względzie ten punkt odniesienia, warto wspomnieć, że „Fosfory” zrealizowały w zeszłym półroczu 102% produkcji nawozów fosforowych oraz 114,8% w zakresie nawozów wieloskładnikowych. Natomiast w Azotach-Adipol możemy się pochwalić nie tylko wytworzeniem saletry potasowej na poziomie 132%, ale przede wszystkim produkcją roztworu saletry wapniowej, która osiągnęła aż 585,8%. To osiągnięcie było związane z większą chłonnością rynku oraz dobrą koniunkturą cenową.

 

Czytaj więcej →

Chemia pójdzie w górę

| Produkty |

Mimo spowolnienia gospodarczego i obniżek cen na międzynarodowym rynku chemicznym, analitycy przewidują, iż w perspektywie kilku najbliższych miesięcy należy spodziewać się odbicia i poprawy sytuacji w branży. Skorzystają na tym również ZA „PUŁAWY”.

Chiny podnoszą poprzeczkę

Mniej wyraźny ruch w zakresie produkcji i sprzedaży kaprolaktamu oraz melaminy jest silnie związany z cłami antydumpingowymi nałożonymi przez Chiny. Wyjaśnieniem tej sytuacji może być argument ochrony rodzimego przemysłu, który równolegle ma potencjał do uruchomienia własnych mocy wytwórczych w tym obszarze. Niemniej stanowi to ważne wyzwanie dla ZA „PUŁAWY”, dla których stawka cła wynosi 4,4%.

AdBlue® nadal w grze

Jednak nadzieją na najbliższy czas jest wysokiej czystości mocznik o zastrzeżonej nazwie handlowej, który jest wykorzystywany m. in. w katalizatorach pojazdów spalinowych do redukcji tlenku azotu w emitowanych spalinach. Zarówno w Polsce, jak i w Europie stale przybywa stacji, gdzie można zatankować AdBlue®. Jest to zjawisko sprzężone ze wzrostem konsumpcji tego środka, która wzrosła o 20% w stosunku do ubiegłego roku, a prognozy wskazują na utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie.

Kaprolaktam będzie potrzebny

Powolny powrót do kondycji sprzed kryzysu odnotował amerykański rynek motoryzacyjny, przy jednoczesnym spadku obrotów w Japonii (skutki tsunami, wysoki kurs jena). Niemniej jednak kaprolaktam, wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, używanych do budowy pojazdów będzie nadal potrzebny. Tu oczy świata skierowane są na Chiny i Indie, które są spodziewanym źródłem wzrostu w tej branży. Mając na uwadze dążenie do uruchomienia własnej produkcji kaprolaktamu przez Pekin, dla „PUŁAW” istotnym kierunkiem działania jest właśnie subkontynent indyjski.

Czytaj więcej →

Zrozumieć rynek chiński

| Produkcja i surowce, Rynki zagraniczne |

Chiny to nasz bardzo ważny partner biznesowy. Od kilkunastu lat nasze Zakłady działają aktywnie na Dalekim Wschodzie, eksportując tam produkowany przez nas kaprolaktam. Używa się go do produkcji poliamidów, z których powstają następnie m.in. opakowania chirurgiczne, czy nylon. Warto dodać, że kaprolaktam ma też zastosowanie w przemyśle samochodowym.

Czytaj więcej →