„PUŁAWY” na plusie

| Perspektywy i inwestycje |

Kryzys dotknął gospodarkę na świecie. Jednak Grupa Kapitałowa „PUŁAWY” pozostaje swoistą „zieloną wyspą”. Bowiem wbrew stanowiskom i opiniom analityków, nie tylko nie zanotowaliśmy spadku przychodów, ale w pierwszej połowie roku rozliczeniowego 2012/2013 wypracowaliśmy zaskakująco wysokie zyski.

Silni sprzedażą

Jedną z przyczyn sukcesu „PUŁAW” jest wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu, poprzedniego roku obrotowego. Wartość przychodów z działalności operacyjnej wyniosła bowiem 1 856 480 tys. zł przy dynamice równej 101,8 %, przy czym odnotowano wzrost z przychodów ze sprzedaży krajowej o 18,7 mln zł, jak i ze sprzedaży za granicę o 14,8 mln zł. Udział jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej, czyli ZA „PUŁAWY”, w przychodach w pierwszym półroczu 2012/2013 wyniósł aż 94,6%.

Kierunki kontaktów handlowych

W stosunku do I połowy roku 2011/2012 wzrosła sprzedaż towarów poza obszar Polski. Aktualnie GK „PUŁAWY” eksportuje 26% towarów do państw Unii Europejskiej, 16% poza granice UE, natomiast 58% wytwarzanych elementów i produktów jest dystrybuowana w kraju. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż główny wzrost przychodów z handlu zagranicznego uzyskano ze sprzedaży do Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Indii. Zwłaszcza ten ostatni kraj jest wart uwagi, z powodu dynamicznego rozwoju przemysłowego, także w zakresie produkcji samochodów. A tu, do produkcji niezbędnych tworzyw sztucznych, wykorzystuje się produkowany przez „PUŁAWY” kaprolaktam.

Optymistycznie w przyszłość

Mając na uwadze szeroką ofertę produktów chemiczno-nawozowych, zróżnicowane kierunki działań handlowych oraz realizowane i planowane inwestycje, mające na celu poprawę jakości wytwarzanych związków w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, można spodziewać się dalszych sukcesów Grupy Kapitałowej „PUŁAWY”. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce, mającej na celu nie tylko rozwój bazy produkcyjnej i rynków zbytu, ale także poszerzanie wiedzy, jest możliwe utrzymanie stałego tempa wzrostu. Zapewnia to nie tylko stabilność Firmie, ale przede wszystkim stanowi o potencjale do efektywnego konkurowania Grupy na rynku krajowym, oraz na arenie międzynarodowej.

 

Czytaj więcej →