GMO – w czym tkwi problem?

| Ochrona środowiska |

Kwestia dopuszczalności upraw roślin modyfikowanych genetycznie to temat coraz mocniej obecny w przestrzeni publicznej. Przez wiele lat wokół niego narosło wiele kontrowersji i sprzecznych opinii. Niestety w wielu krajach temat ten spychany jest na dalszy plan lub omawiany jedynie w aspekcie konsumpcyjnym oraz podejmowanych decyzji zakupowych i żywieniowych. Pomija się przy tym kwestie związane z rolnictwem i rozwojem tego segmentu gospodarki. Ponadto nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków działania organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka, co poddaje w wątpliwość całą polemikę, toczącą się wokół stosowania GMO.

Czytaj więcej →

Odpowiedzialne PUŁAWY

| Ochrona środowiska |

Grupa Azoty PUŁAWY, należąc do stowarzyszenia Fertilizers Europe, zrzeszającego czołowych producentów nawozów, aktywnie działa na polu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W związku z tym od 2008 roku realizuje program pn. „Opieka nad produktem”.

Jakość jest najważniejsza

Program „Opieka nad produktem” jest kompleksowym narzędziem, pozwalającym monitorować cały cykl życia towarów. Opiera się on na międzynarodowych standardach oraz przepisach dotyczących jakości. Dzięki temu członkowie Fertilizers Europe, w tym Grupa Azoty PUŁAWY, są liderami zmian w zakresie odpowiedzialnej produkcji nawozów.

„Opieka” w PUŁAWACH

Decyzja o jego wdrożeniu była ważnym momentem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Realizacja tego programu obliguje bowiem „PUŁAWY” do zagwarantowania, iż cały proces wytwarzania nawozów – od momentu pozyskania surowców i półproduktów, aż do chwili dystrybucji produktów końcowych – jest neutralny dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Potwierdzona rzetelność

Uczestnicy programu „Opieka nad produktem” podlegają także certyfikacji jakości prowadzonych działań. W PUŁAWACH pierwszy audyt, zakończony wydaniem certyfikatu, miał miejsce już w 2008 roku i został przeprowadzony przez spółkę SGS. Ostatni był realizowany w 2011 r. przez Det Norske Veritas i również zakończył się pozytywnym wynikiem. Eksperci z Norwegii potwierdzili, iż Grupa Azoty PUŁAWY wypełnia zasady programu „Opieka nad produktem” oraz że wszystkie jego wytyczne zostały wdrożone w ramach funkcjonowania Spółki.

 

Czytaj więcej →

Nowa jakość raportowania

| Perspektywy i inwestycje |

„PUŁAWY” przywiązują szczególną wagę do wartości zrównoważonego rozwoju. Dlatego przedsiębiorstwo wprowadziło raport wg GRI, pozwalający na kompleksowe podsumowanie jego oddziaływania w różnych obszarach funkcjonowania.

Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja zajmująca się profesjonalnie promocją i pracami nad zrównoważonym rozwojem. Opracowany przez nią model raportów dotyczących działalności finansowej i pozafinansowej jest aktualnie najlepszy na świecie i jest wykorzystywany przez wiele branż, w tym głównie chemiczną.

Grupa Azoty „PUŁAWY” wykonały raport za rok obrotowy 2011/12 na poziomie B, pośrednim między poziomem A (najbardziej wymagającym), a C (podstawowym). Ze względu na to, iż jest to debiut, firma zawarła w nim również wyniki lat obrachunkowych począwszy od 2009/10 do pierwszego półrocza 2012/13 włącznie.

Główną motywacją Grupy Azoty „PUŁAWY” do stworzenia takiego sprawozdania była chęć umożliwienia swoim interesariuszom kompleksowego wglądu do interesujących ich danych z zakresu działań nie tylko biznesowych, ale również na rzecz społeczeństwa oraz ochrony środowiska, tak ważnej w działalności firm z branży chemicznej.

 

Czytaj więcej →