Promowanie zrównoważonego zużycia nawozów

| Produkcja i surowce |

Bardzo częstym problemem produkcji rolnej jest niewłaściwe stosowanie mieszanek nawozowych, a w efekcie niedostateczne dostarczanie glebie brakujących składników odżywczych. Kluczem do poprawy tej sytuacji jest wspieranie idei zrównoważonego rolnictwa. Działania w tym zakresie podejmują m.in. władze Indii, przeprowadzając analizy gleb w wybranych gospodarstwach rolnych. Celem przedsięwzięć tego typu jest pomoc w poprawie jakości i wydajności gruntów.

Czytaj więcej →

Indie potrzebują regulacji prawnych

| Rynki zagraniczne |

Ten dynamicznie rozwijający się kraj, zarówno pod względem gospodarczym jak i demograficznym, jest nie tylko znaczącym producentem, ale i konsumentem nawozów. Dlatego istnieje konieczność wprowadzenia właściwych regulacji prawnych, które umożliwiłyby podniesienie efektywności rodzimych gospodarstw rolnych.

Czytaj więcej →

Globalne zmiany w rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Rolnictwem, rozumianym jako źródło utrzymania, składającym się z uprawy ziemi, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa, zajmuje się 37% populacji na Ziemi. Oznacza to globalny spadek o 12% w porównaniu z rokiem 1980, kiedy w sektorze rolniczym i pozarolniczym pracowało mniej więcej tyle samo osób.

Czytaj więcej →

Indie szukają fosforytów

| Rynki zagraniczne |

Liczący ponad miliard konsumentów rynek indyjski wykazuje ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie nawozów sztucznych, w tym również tych wytwarzanych na bazie fosforu. Aktualnie Indie w większości importują fosforyty lub ich przetworzone formy. Czynnikiem, który może zmienić tę sytuację jest zainicjowany program poszukiwań własnych złóż.

Czytaj więcej →

Nawozy z krajów arabskich podbijają Brazylię

| Rynki zagraniczne |

Maroko, Egipt, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie są aktualnie największymi dostawcami nawozów sztucznych do Brazylii. Według danych Arabsko-Brazylijskiej Izby Handlowej w trzech pierwszych kwartałach 2013 zanotowano wzrost importu tych produktów o ponad 41% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przeliczając na dolary, wartość tego importu zanotowała wzrost o 1,1 mld USD.

Liderzy sprzedaży nawozów

We wspomnianym okresie palmę pierwszeństwa bezsprzecznie dzierżyło Maroko. W porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami 2012 r. zanotowało ponad 19% wzrost, dzięki eksportowi towarów do Brazylii o wartości 933 mln USD. Drugie miejsce zajmuje Katar, który może pochwalić się nieczęsto spotykanym wzrostem na poziomie 268%. Katarczycy sprzedali Brazylijczykom nawozy o wartości 325 mln USD. Następne miejsca zajęły Egipt (133 mln USD), Tunezja (96,49 USD), Bahrajn i ZEA (35 mln USD) oraz Kuwejt (32 mln USD).

Zmiana kierunku

Tak duży wzrost eksportu preparatów nawozowych do Brazylii jest związany nie tylko z dużymi potrzebami żywieniowymi tego ogromnego, liczącego niemal 200 mln mieszkańców, kraju. Przyczyn wzrostu sprzedaży należy również upatrywać w ograniczeniu zakupów nawozów za granicą przez innego wielkiego ich konsumenta, czyli Indie. W związku z osłabieniem rupii, Delhi musiało ograniczyć m.in. subsydiowanie importu nawozów fosforowych, co skutkuję globalnym obniżeniem ich cen i koniecznością szukania przez producentów nowych rynków zbytu.

Potrzeby Brazylii

Kraj ten okazał się doskonałą alternatywą dla producentów nawozów, zwłaszcza z krajów arabskich. Między pierwszym a trzecim kwartałem 2013 r. odnotowano wzrost ich sprzedaży o prawie 65% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Od stycznia do września 2013 r. Brazylia zakupiła za granicą o prawie 24% więcej nawozów niż rok wcześniej, o łącznej ilości 20,4 mln t. Z tego 3,9 mln t pochodziło z krajów arabskich.

 

Czytaj więcej →

Indie stawiają na edukację rolników

| Rynki zagraniczne |

„The Hindu” jest jednym z najpoczytniejszych dzienników w Indiach. Jedną z jego stałych rubryk jest „Farmers Note Book”. 180 artykułów z tego działu zostało niedawno zebrane i wspólnie wydane jako „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers”.

Tu prasa się liczy

Dziennik zajmuje trzecie miejsce wśród anglojęzycznych tytułów i skupia wokół siebie ok. 2,2 mln czytelników. Stąd decyzja o wydaniu zbioru tekstów publikowanych przez ponad 6 lat na jego łamach spotkała się z szerokim aplauzem. Publikacją zajęły się dwie organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa, a dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców ma zapewnić tłumaczenie książki na język telugu (ok. 70 mln użytkowników), tamilski (ok. 65 mln użytkowników), kannada (ok. 35 mln użytkowników), marathi (ok. 70 mln użytkowników) oraz hindi (ok. 180 mln użytkowników).

Potrzeba szerzenia wiedzy

Na łamach „Farmers Note Book” publikowane są artykuły poświęcone innowacjom w rolnictwie, opisujące studia przypadku oraz dobre praktyki. Bardzo dużo uwagi poświęca się również wspólnemu gospodarowaniu, które w oparciu o silne przywództwo oraz efektywny podział zadań pomiędzy gospodarstwami może, w warunkach indyjskich, przynieść wymierne sukcesy.

Chłonny grunt

Indie to kraj zamieszkiwany przez ponad 1 mld osób i sektor rolniczy stanowi kluczowy segment krajowej gospodarki. Dlatego inicjatywy takie jak np. wydanie „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers” są ważne dla rozwoju nie tylko agrokultury, ale także en bloc dla całego kraju. W Indiach niemal co druga zatrudniona osoba pracuje w rolnictwie, dlatego wzmacnianie tego sektora, także od strony edukacyjnej, stanowi aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań dla tego kraju.

Czytaj więcej →

Problemy indyjskiego rolnictwa

| Rynki zagraniczne |

Aktualnie Stany Zjednoczone to największy odbiorca indyjskich produktów rolnych. Jednak w tym roku, jak do tej pory, eksport w tym kierunku nie osiągnął satysfakcjonującego poziomu.

Rozrzedzony import za ocean

Głównym zmartwieniem dla Hindusów jest gwałtowny spadek sprzedaży do Stanów Zjednoczonych gumy guar, substancji zagęszczającej, używanej w przemyśle spożywczym oraz wydobywczym. Wartość eksportu tego produktu jest o 63% mniejsza, choć na przestrzeni roku pod względem ilości pozostaje na tym samym poziomie. W 2012 r. ceny gumy guar były bardzo wysokie ze względu na jej masowy wykup przez amerykańskie kompanie wydobywające gaz łupkowy (służy ona do zagęszczania płynu do szczelinowania hydraulicznego). Ale spadek wartości od 1025 INR/kg w kwietniu i maju 2012 do 200 INR/kg w okresie od października do grudnia 2012 dał się mocno we znaki indyjskim producentom rolnym.

U sąsiadów też nie lepiej

Innym ważnym kierunkiem indyjskiego eksportu jest Bangladesz, do którego trafia winodań wachlarzowata (gatunek palmy, której owoce dają słodki syrop używany m. in. do produkcji cukru) oraz wyroby cukiernicze. Jednak wartość sprzedaży spadła na przestrzeni roku aż o 66%! W 2012 eksport ww. produktów był wyceniony na 150 mln USD. W pierwszym kwartale bieżącego roku – na zero.

Ryż na plusie

Szczęśliwie dla indyjskiej gospodarki rośnie sprzedaż ryżu basmati do Iranu. W pierwszym kwartale zanotowano 140% wzrost eksportu tego produktu, o wartości 682 mln USD. Aktualnie Teheran skupuje ok. 40% indyjskiego ryżu basmati, co stawia to zboże w czołówce produktów rolnych sprzedawanych przez Indie za granicę, tuż obok mięsa bawolego oraz gumy guar.

 

Czytaj więcej →

Indyjscy rolnicy i ubezpieczenia

| Rynki zagraniczne |

Indie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się krajów na świecie. Zatem nic w tym dziwnego, że do wykarmienia ponad 1 mld obywateli, potrzeba gigantycznych inwestycji w rolnictwo. W ostatnim czasie władze w Delhi zainicjowały program promocji ubezpieczeń dla rolników, np. na wypadek klęsk żywiołowych czy kaprysów pogody.

Podstawowy problem

Kluczową kwestią, z którą muszą zmierzyć się producenci rolni w Indiach jest nadmiar wody, związany z ulewnymi deszczami monsunowymi. Problemem są również czasowe braki w dostępie do wody, związane z okresowymi suszami, co skutkuje zmianami wilgotności gleby. Dlatego polisy ubezpieczeniowe od zagrożeń wodnych i niskich plonów cieszą się w Indiach coraz większą popularnością. Ponadto parametry poszczególnych pakietów, które mają do dyspozycji hinduscy rolnicy, są zróżnicowane ze względu na charakter upraw, czy pory zasiewów.

Państwo pomaga ubezpieczonym

W oparciu o współpracę z prywatnymi podmiotami, rząd w Delhi oraz władze poszczególnych stanów subsydiują składki na ubezpieczenie, zaś ewentualne, późniejsze roszczenia są pokrywane przez ubezpieczyciela. Dzięki temu uprawy są chronione na każdym etapie rozwoju: przed zasiewem, po zbiorach, jak również z tytułu chorób, szkodników czy klęsk żywiołowych.

Tymczasem w Polsce

Pomimo konieczności posiadania OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ten obowiązek nie jest egzekwowany przez samorządy, zobowiązane do okresowych kontroli w tym zakresie. Jednak w przypadku klęsk żywiołowych, tj. jak susza czy powódź, administracja samorządowa ponosi największe koszty wsparcia dla poszkodowanych rolników. Ostatnie lata pokazują jednak, że poszczególne samorządy nie posiadają wystarczających środków na pokrycie ewentualnych szkód, przez co zmuszone są zwracać się o pomoc do władz centralnych.

Obowiązkowe są również ubezpieczenia upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi. Składki na nie są subwencjonowane przez państwo, co zachęca polskich rolników do koncentrowania produkcji w obszarze promowanych gatunków roślin.

Ostatnie zmiany

Mimo to, w sierpniu br. przyjęto program pomocy dla rolników zajmujących się tzw. działami specjalnymi (np. uprawy tunelowe), którzy zostali stratni w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r. M. in. ARiMR będzie mógł świadczyć dopłaty do oprocentowania kredytu na ponowne uruchomienie działalności, a prezes KRUS będzie mógł rozłożyć na raty lub umorzyć składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak warto zapobiec stratom jak najwcześniej, płacąc regularnie składki i właściwie dobierać instrumenty asekuracji finansowej.

 

Czytaj więcej →