Rynek nawozów 2014. Co się zmieni w Nowym Roku

| Rynki zagraniczne |

Według prognoz IFA (International Fertilizers Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów) w sezonie 2013/2014 odnotujemy globalny popyt na nawozy na poziomie 179,5 mln ton. Dla porównania w sezonie 2012/2013 konsumpcja wyniosła ok. 176 mln ton sumy składników NPK. Jednak szczególnie interesujące wydają się prognozy IFA na lata 2014/2015, które wskazują, że globalna konsumpcja osiągnie 184,3 mln ton sumy składników NPK!

Rynek fosforu 2014

Wraz z końcem 2013 r. warto przyjrzeć się bliżej czynnikom, które będą kształtować sytuację w globalnym obrocie nawozami w 2014 r. Jeżeli chodzi o rynek nawozów fosforowych, w dużej mierze będzie zależny od poziomu popytu w Indiach, gdzie w 2014 r. należy spodziewać się ożywienia na rynku DAP (chem. – wodorofosforan amonu). Ponadto specjaliści wskazują na optymistyczne, długoterminowe prognozy pogodowe, dotyczące monsunów w tym regionie świata. Na kwiecień 2014 r. zapasy w Indiach szacowane są na poziomie 1,5 – 1,7 mln ton. W analogicznym okresie 2013 r. było to blisko 4 mln ton. Przy szacowanej konsumpcji w 2014/2015 na ok. 9 mln ton, produkcja lokalna ok. 3,5 mln ton, import powinien sięgnąć 5 mln ton.

Sytuacja na rynku nawozów potasowych

W zakresie potasu kluczowym czynnikiem, kształtującym ceny, będą zmiany rynkowe spowodowane rozpadem firmy handlowej BPC, która łączyła potencjał rosyjskiego i białoruskiego producenta tego typu nawozów. Jednym z efektów rozpadu BPC, jest już obecnie widoczny spadek udziałów tych producentów w globalnym rynku potasu, w stosunku do koncernów z kontynentu amerykańskiego. Ponadto elementem wpływającym na sytuację będzie dążenie tych dwóch podmiotów (białoruskiego – Belaruskali i rosyjskiego – Uralkali) do odzyskania pozycji na rynkach oraz obserwowana nadpodaż w produkcji potasu na świecie. Ten ostatni element będzie skutkował w przypadku amerykańskiego potentata PotashCorp restrukturyzacją kosztową, w tym ograniczeniem zatrudnienia na poziomie ok. 1000 osób. Konieczność redukcji kosztów przez amerykański koncern, będzie z pewnością miał istotny wpływ na presję cenową w 2014 r.

Konsumpcja nawozów azotowych w 2014 r.

Dla sytuacji na rynku nawozów azotowych, istotną rolę odgrywać będzie polityka Chin w zakresie cła eksportowego na mocznik – wysoki poziom to 15% plus CHY 40/t oraz niski poziom to tylko CHY 40/t (ok. USD 6,5/t) dla okresu lipiec – październik.

Eksport mocznika z Chin w 2012 r. wyniósł 7 mln ton, natomiast po 10 miesiącach 2013 r. odnotowano sprzedaż eksportową na poziomie 6,5 mln ton. Zakładając cenę mocznika w Chinach na poziomie CNY 1600/t oraz uwzględniając dodatkowo plus 15% oraz CNY 40 jako sumę cła eksportowego, cena FOB Chiny może wynieść w 2014 r. ok USD 340/t, obecnie jest to ok USD 325/t.

Dla sytuacji w obrocie mocznikiem ważne będą również decyzje zakupowe ze strony Indii. Na podstawie informacji Departamentu ds. Nawozów oczekuje się, że Indie powrócą na rynek globalnego mocznika w marcu 2014 r. Jednak ze względu na relatywnie wysokie zapasy nie oczekuje się dużych zakupów. Podobną sytuację obserwować będziemy w przypadku importu amerykańskiego.

Tańszy gaz na Ukrainie

Ostatni ważny czynnik z 2013, rzutujący na nowy rok 2014 to zmiana ceny gazu dla Ukrainy. Niższa o 30% cena gazu, będzie miała wpływ na uruchomienia zatrzymanych instalacji nawozowych na Ukrainie. Aczkolwiek nie należy spodziewać się nagłego wzrostu ilości nawozów, przeznaczonych na eksport.

 

Czytaj więcej →

Wiosna ożywiła rynek nawozów

| Rynki zagraniczne |

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów (IFA) prognozuje, że w trakcie obecnego sezonu, który się skończy 1 lipca, globalny popyt na nawozy wzrośnie o 0,3%. W latach 2013-2014 roku zużycie nawozów potasowych wzrośnie o 4,5% do 30 mln ton, fosforowych o 3,5% – 42 mln ton, azotowych o 1,5% – 111 mln ton. Największy będzie najprawdopodobniej wzrost w Azji Południowo-Wschodniej, w Ameryce Północnej i Łacińskiej, a także na Karaibach. Według analityków, wzrost popytu może pobudzić ceny nawozów.

Rolnicy, dla których nawóz jest niezbędnym elementem zwiększenia efektywności, podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku, starali się kupować nawóz wcześniej. Ponadto takie zachowania odbiorców końcowych, zdaniem przedstawicieli branży oraz analityków wynikają, z ostrożności będącej efektem trwającego kryzysu finansowego. Niepewność w gospodarce przekłada się również na mniej zdecydowane działania ze strony rolników.

Trudno oczekiwać gwałtownego wzrostu popytu, szczególnie przy aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Można natomiast spodziewać się spokojnego zwiększenia zainteresowania produktami nawozowymi, które obecnie obserwujemy.

Jak mówią analitycy, pomimo obaw związanych z sytuacją w gospodarce światowej, rolnicy nie mają problemów z pozyskiwaniem funduszy na nowe inwestycje (również dzięki dopłatom), w tym również produkty nawozowe. Tym samym możemy się spodziewać zwiększenia zakupów przez odbiorców końcowych.

 

Czytaj więcej →