Ekologia na dużą skalę!

| Ochrona środowiska |

31 sierpnia w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „Fosfory” gościł minister środowiska Maciej Grabowski. Celem wizyty było zapoznanie się z aktualną sytuację dotyczącą zamknięcia i rekultywacji hałdy fosfogipsu w Wiślince. Minister Grabowski wyraził swoje zadowolenie z troski GZNF „Fosfory” o otaczającą przyrodę, zarówno w sąsiedztwie Zakładów, jak i hałdy w Wiślince.

Czytaj więcej →

„Fosfory” wyprodukują nawozy z odpadów

| Produkcja i surowce |

W dobie optymalizowania funkcjonowania przemysłu chemicznego oraz troski o zrównoważony rozwój, coraz większą rolę zaczyna odgrywa recykling. Dlatego Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, wchodzące w skład Grupy Azoty PUŁAWY, w sierpniu br. rozpoczęły wykorzystywanie zasobów fosforanów ze zbiornika retencyjnego przy hałdzie w Wiślince.

Czytaj więcej →

„Fosfory” wspomagają rolnictwo

| Rynek polski |

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ”Fosfory” Sp. z o.o. to firma z ponad stuletnią tradycją. Cieszę się, że mam możliwość kierowania nią w trakcie jej dynamicznego rozwoju oraz sposobność do dzielenia się tym z Wami, czytelnikami tego bloga.

Czytaj więcej →

KGHM i „PUŁAWY” – wspólnie poszukamy surowców

| Bez kategorii, Rynek polski |

W piątek, 10 stycznia 2014 r., KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” zawarły porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwania surowców. Dokument podpisany pomiędzy firmami określa zasady kooperacji obejmującej rozpoznanie i wydobycie złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych.

Powołanie spółki celowej

W dokumencie uwzględniono zakres i harmonogram dalszych prac w ramach wspólnego projektu. Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej. To ona będzie początkiem właściwych prac, a tym samym pozwoli powołać spółkę celową oraz ustalić zasady zakupu surowców od tej spółki. GZNF „Fosfory”, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz KGHM Polska Miedź wystąpią o uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zgody antymonopolowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby móc bez przeszkód powołać nowy podmiot.

 

Giganci rynku łączą siły

Piątkowe porozumienie przewiduje, że liderem całego projektu będzie KGHM Polska Miedź. Udział kapitałowy naszych Spółek – Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i GZNF „Fosfory” (należących do Grupy Azoty „PUŁAWY”) lub innych podmiotów z Grupy Azoty w spółce celowej będzie wynosił 50 proc.

Zawarte 10 stycznia 2014 r. porozumienie stanowi kontynuację kooperacji między podmiotami, zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych w sierpniu ubiegłego roku.

 

Czytaj więcej →

Nie zwalniamy tempa!

| Produkcja i surowce |

W minioną środę, 20 listopada br. zorganizowaliśmy śniadanie prasowe, na którym zaprezentowaliśmy przedstawicielom mediów aktualne plany inwestycyjne Spółki. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” – Zenon Pokojski, oraz Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych – Janusz Igras.

 

Rozpoczniemy produkcję tiosiarczanu amonu

W trakcie spotkania Wiceprezes Grupy Azoty „PUŁAWY” przedstawił wstępne założenia projektu budowy linii do produkcji tiosiarczanu amonu, składnika nawozów azotowych. Natomiast Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych – Janusz Igras, zwrócił uwagę na znaczenie tego projektu dla producentów rolnych. Należy podkreślić, iż szacowany koszt inwestycji, wraz z budową zbiorników, to ponad 120 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany na terenach należących do Grupy Lotos, sąsiadujących z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „Fosfory”, wchodzących w skład Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Współpraca z Grupą Lotos

Wiceprezes „PUŁAW” – Zenon Pokojski, zwrócił uwagę, że jednym z produktów ubocznych działalności zakładów Grupy Lotos są tzw. gazy kwaśne. Dzięki wspólnemu projektowi, „PUŁAWY” będą w stanie wykorzystywać je do produkcji tiosiarczanu amonu. Obecnie przewidujemy uruchomienie instalacji już w 2016 r. Szacujemy, że zdolności produkcyjne „PUŁAW” w zakresie wytwarzania tiosiarczanu amonu wyniosłyby 20 tys. ton, a docelowo wzrosłyby do 100 tys. ton.

Kierunek: Senegal

Wiceprezes Zenon Pokojski poinformował również dziennikarzy o planach Grupy Azoty „PUŁAWY” w zakresie rozwoju działalności w Senegalu. Zapowiedział, że Nasza Spółka przygotowuje się do złożenia oferty ministerstwu rolnictwa Senegalu, na dokonanie audytu gospodarki wodnej, stanu gleb kraju, podjęcia działań edukacyjnych i badań. Chcemy bowiem, aby Grupa Azoty „PUŁAWY” mogła dostarczać na tamtejszy rynek wiedzę, technologię oraz nawozy.

Latem 2013 r. inna spółka należąca do Grupy Azoty, Grupa Azoty „POLICE”, podpisała umowę kupna 55 proc. akcji African Investment Group za 28,85 mln USD, uzyskując w ten sposób dostęp do złóż surowców w Senegalu. Natomiast Grupa Azoty „PUŁAWY” chce iść w nieco innym kierunku stwarzając możliwości sprzedaży nawozów do Afryki, a w przyszłości ewentualnie uruchomić tam instalacje produkcyjne.

Spotkania przedstawicieli Grupy Azoty „PUŁAWY” z dziennikarzami będziemy starali się organizować cyklicznie, aby dzielić się informacjami na temat realizowanych projektów naukowych, inwestycyjnych, jak również prezentować dane dotyczące funkcjonowania Spółki.

 

Czytaj więcej →

Sąsiedzi inwestują razem

| Perspektywy i inwestycje |

Na gdańskim wybrzeżu ulokowane są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, należące do Grupy Azoty „PUŁAWY”. Tuż obok  znajdują się zakłady wchodzące w skład Grupy Lotos. Władze obu podmiotów planują wykorzystać bliskie sąsiedztwo czołowych, polskich firm chemicznych, przygotowując się do wspólnej inwestycji.

Trzy nowe linie

Mowa tu o planowanej budowie kompleksu instalacji aromatów, jak również krakingu parowego i produkcji polietylenu. Warto zauważyć, iż popyt na ten ostatni produkt osiągnął w Polsce poziom 800 tys. ton rocznie. Głównym odbiorcą produktów mają być zakłady wchodzące w skład skonsolidowanej Grupy Azoty.

Inwestycje stymulują rozwój

Tego typu przedsięwzięcie ma szanse powodzenia nie tylko dzięki potencjałom obu spółek, ale także dzięki dostępności surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto, projekt zakłada prace nad poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów. Dzięki temu nowa instalacja będzie miała zapewnioną stabilność funkcjonowania, ze względu na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych. Eksperci wskazują, że aktualna sytuacja rynkowa oraz warunki, w jakich nowa inicjatywa startuje, stanowią o powodzeniu całego przedsięwzięcia, realizowanego przez Grupę Lotos i Grupę Azoty.

Obie spółki aktualnie pracują nad studium wykonalności nowych instalacji. Pomyślne wyniki tych badań pozwolą wybrać najkorzystniejszy wariant oraz rozpocząć dalsze prace inwestycyjne.

 

Czytaj więcej →

Nowy prezes 'PUŁAW’

| Nasze zakłady |

W dniu 8 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty „PUŁAWY” mianowała Mariana Rybaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Dotychczas pełnił on funkcję członka Zarządu i Wiceprezesa Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie, w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn (kierunek – obrabiarki, narzędzia, techologia budowy maszyn).

Od sierpnia 2008 roku do lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”. W listopadzie 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki po raz kolejny powołała go na Członka Zarządu i Wiceprezesa Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Od 1982 roku związany z Grupą Azoty „PUŁAWY” (zajmowane kolejno stanowiska: kierownik Pracowni Badań Nieniszczących w Wydziale Dozoru i Badań Technicznych; kierownik Zespołu Remontowego Zakładu Amoniaku II; zastępca kierownika Zakładu Utrzymania Ruchu; inżynier Utrzymania Ruchu).

W latach 1968-1971 zatrudniony w Mostostalu Warszawa – Zarząd Montażowy Puławy, na stanowisku ślusarza. W latach 1971-1982 pełnił funkcję projektanta w Biurze Projektów Grupy Azoty „PUŁAWY” (obecnie Prozap sp z o.o.).

W latach 1989-1991 pełnił funkcję kierownika polskiej grupy mechaników pracujących w Iraku, w ramach kontraktu zawartego przez Chemadex Kraków. W okresie 1981-1982 był kierownikiem grupy pracującej w Bangladeszu, w ramach kontraktu zawartego przez Instalexport.

Od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki Grupa Azoty „PUŁAWY” dotychczasowym członkom Zarządu Zenonowi Pokojskiemu oraz Wojciechowi Kozakowi, na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji Zarządu.

 

Czytaj więcej →

Konsekwentnie naprzód

| Perspektywy i inwestycje |

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrotowym, dynamika produkcji Grupy Azoty „PUŁAWY” utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. W wielu przypadkach jej wzrost (w ujęciu wolumenowym) był imponujacy.

Dotyczy to zarówno segmentu Agro, jak i Chemia, a udział w sukcesie ma nie tylko Jednostka Dominująca, czyli „PUŁAWY”, ale również Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” oraz Azoty – Adipol z Chorzowa. Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w puławskich zakładach, w odniesieniu do pierwszego półrocza roku obrachunkowego 2011/12, wyprodukowano amoniak na poziomie 112,4%, nawozy azotowe – 116,%, AdBlue® – 111,5%, CAPROLACTAM™ – 95,8%, Melamina™ – 108,1% oraz nadtlenek wodoru – 102,7%.

Mając na względzie ten punkt odniesienia, warto wspomnieć, że „Fosfory” zrealizowały w zeszłym półroczu 102% produkcji nawozów fosforowych oraz 114,8% w zakresie nawozów wieloskładnikowych. Natomiast w Azotach-Adipol możemy się pochwalić nie tylko wytworzeniem saletry potasowej na poziomie 132%, ale przede wszystkim produkcją roztworu saletry wapniowej, która osiągnęła aż 585,8%. To osiągnięcie było związane z większą chłonnością rynku oraz dobrą koniunkturą cenową.

 

Czytaj więcej →