NAWOŻENIE AZOTEM WARZYW W UPRAWIE POLOWEJ ORAZ SADÓW (1)

| Rolnictwo |

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się z ich stosunkowo wysoką ceną. Wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK). W Polsce od 1993 roku nawożenie mineralne, najbardziej azotowe, zaczęło wzrastać i obecnie osiągnęło średnio ok. 130 kg NPK/ha. W najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się dalszy powolny wzrost dawek wnoszonych nawozów mineralnych.

Czytaj więcej →

DZIEŃ CHEMIKA 2017

| Nasze zakłady |

Trzy dni (1-3 czerwca) trwały tegoroczne obchody Dnia Chemika w Grupie Azoty PUŁAWY. Przygotowaliśmy mnóstwo wydarzeń – od biznesowych, przez uroczyste i oficjalne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, po estradowo-biesiadne.

Czytaj więcej →

Nowe centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty z finansowym wsparciem Ministerstwa Rozwoju

| komunikat prasowy |

Grupa Azoty stawia na własne Centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Podpisana dziś (2 września 2016r.) w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Grupą Azoty umowa na finansowe wsparcie kwotą 20 mln zł budowy Centrum rozpoczyna realizację tego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 88 mln zł. Uzyskana dotacja w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowi blisko 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj więcej →

Wynik Grupy Azoty pod presją sytuacji rynkowej

| komunikat prasowy |

W pierwszym półroczu GK Grupa Azoty zrealizowała wyniki  na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości blisko 438 mln zł oraz EBITDA 695 mln zł przy przychodach 4,63 mld zł. Skonsolidowany zysk netto za omawiany okres wyniósł blisko 356 mln zł wobec 458 mln zł w roku ubiegłym. Powyższe parametry okazały się słabsze od realizacji ubiegłorocznego półrocza o blisko 96 mln zł (EBIT) oraz 82 mln zł (EBITDA) przy niższych przychodach rzędu 476 mln zł. Natomiast marże EBIT i EBITDA w I półroczu wyniosły odpowiednio 9,5 i 15 proc. i były tylko nieznacznie niższe od ubiegłorocznych (odpowiednio 10,5 i 15 proc.)

Czytaj więcej →

Grupa Azoty w RESPECT INDEX

| Nasze zakłady |

W grudniu 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład Respect Index (Responsibility Ecology Sustainability Participation Environment Community Transparency). Z radością przyjęliśmy informację, że Grupa Azoty znalazła się w nim po raz dziewiąty. Jako jedna z niewielu spółek notowanych na warszawskim parkiecie, od wielu lat utrzymuje swoją pozycją w Respect Index.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty PUŁAWY kupi gaz z Niemiec i Holandii

| Produkcja i surowce |

Grupa Azoty PUŁAWY zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol S.A. Wcześniej na kupno gazu w Niemczech zdecydowała się Grupa Azoty Police. Zgodnie z ustaleniami, gaz będzie dostarczany w terminie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Szacunkowa łączna wartość kontraktów wynosi 164 mln zł.

Czytaj więcej →

Centrum Kompetencji PUŁAWY obchodzi jubileusz!

| Nasze zakłady |

Mija już pięć lat od momentu rozpoczęcia cyklu corocznej konferencji „Nauka-Biznes-Rolnictwo”. To czas, w którym też niezwykle rozwinęła się działalność Centrum Kompetencji PUŁAWY. Pozyskanie wielu nowych konsorcjantów oraz realizacja szeregu projektów, umocniły pozycję Centrum wśród czołowych instytucji łączących potencjał nauki i biznesu.

Czytaj więcej →