Jak dziś wygląda polskie rolnictwo?

| Rynek polski |

Grupa Azoty PUŁAWY nie chce tylko produkować nawozy, chce dostarczać rolnikom korzyści z uprawy ziemi. Przez lata funkcjonowania na rynku zdobyliśmy wiedzę na temat tego, jak zmieniło się polskie rolnictwo na przełomie ostatnich lat. Czego oczekują nasi klienci. Musieliśmy dostosować sposób sprzedaży naszych produktów do zmieniającego się obrazu polskiej wsi.

Czytaj więcej →

Świętokrzyskie – zmiana na lepsze

| Rynek polski |

Właściwe wykorzystanie środków unijnych, wiąże się nie tylko ze skierowaniem ich w odpowiednie miejsca, ale także spożytkowanie w optymalnym czasie. Województwo świętokrzyskie jest jednym z tych regionów, dla których ostatnie 10 lat obecności w Unii Europejskiej były okresem intensywnych zmian w produkcji rolnej.

Czytaj więcej →

Wyzwania dla Europy i Azji Centralnej

| Rynki zagraniczne |

W pierwszym tygodniu kwietnia odbyła się w Bukareszcie regionalna konferencja organizowana przez FAO. Jednych z najważniejszych wniosków ze spotkania ekspertów pozostaje stwierdzenie, że problemem Europy i Azji Centralnej nie jest głód, ale niedożywienie, związane z niedoborem mikroelementów oraz zbyt niską kalorycznością posiłków.

Czytaj więcej →

Lubuskie – rolnictwo pogranicza

| Rynek polski |

Lubuskie zamieszkuje najmniejsza liczba ludności w porównaniu z pozostałymi 15 województwami naszego kraju. Warto jednak podkreślić, że aż w 51% jest pokryte lasami. I choć w konsekwencji przeważają gleby niskich klas bonitacyjnych, to jednak rolnicy z coraz lepszymi efektami prowadzą tam swoje gospodarstwa rolne.

Czytaj więcej →

Unijna wieś przechodzi zmiany

| Rynki zagraniczne |

Komisja Europejska opublikowała w październiku br. krótki raport dotyczący najważniejszych przemian obszarów wiejskich na terenie UE, w oparciu o najnowsze dane z 2010 r. zbierane od 2005 r. Warto się przyjrzeć owym transformacjom ujętym w liczby.

Mniej gospodarstw, ale…

Ważnym trendem jest zmniejszająca się stale liczba gospodarstw rolnych. Co ciekawe, maleje ona w liczbach względnych mimo akcesji kolejnych państw do Unii Europejskiej. Aktualnie na terenie Wspólnoty jest 12 milionów gospodarstw. Natomiast ich powierzchnia wzrosła o 3,8% w porównaniu do roku 2005. I choć wynosi średnio 14,3 ha gruntów wykorzystywanych rolniczo na gospodarstwo, to trudno się Europie równać z przeciętnymi rozmiarami farm w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, nie wspominając o Australii. Ważną informacją stanowi fakt, iż areał gruntów przeznaczonych pod uprawę zmalał tylko w bardzo niewielkim stopniu (2005 r.: 172 mln ha, 2010 r.: 171,6 mln ha), co zapewnia względną stabilność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Zróżnicowane udziały

Charakterystyczną cechą unijnej wsi jest rozdrobnienie gospodarstw. Ma to związek (tak jak to się dzieje np. w Polsce) z kwestiami dziedziczenia ziemi i podziału jej pomiędzy spadkobierców. Aktualnie 69% gospodarstw na terenie UE dysponuje areałem mniejszym niż 5 ha, a tylko 2,7% jest w posiadaniu terenów większych niż 100 ha. Niemniej jednak ta pierwsza grupa zajmuje ok. 7% gruntów uprawnych w przeciwieństwie do gospodarstw wielkoobszarowych, które stanowią ok. 50% całości obszarów uprawnych w UE. Warto podkreślić, że średnia standardowa produkcja na wsi wzrosła o 5,2% (w ciągu 5 lat) i wynosi 25 500 EUR.

Tymczasem w Polsce

Aktualnie ponad 3 mln osób dysponuje gruntami rolnymi, ale tylko ok. 200 tys. rolników posiada więcej niż 15 ha, co według ekspertów jest powierzchnią mogącą zapewnić rentowność prowadzenia gospodarstwa. I choć średnia wielkość wynosi tylko 9,5 ha, to i tak, w porównaniu z rokiem 2002 (5 ha), zanotowano wzrost o niemal 100%! Stało się to na skutek spadku liczby gospodarstw rolnych. Pozostałe trendy są podobne jak w całej Unii. Większość (ok. 96%) stanowią gospodarstwa małe i średnie, jednak to rolnicy posiadający duże gospodarstwa (od 15 ha do 100 ha) przejmują coraz więcej gruntów uprawnych (37% całości na terenie kraju).

 

Czytaj więcej →

Zmiany we francuskim rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Prezydent François Hollande zmienia kierunek dotychczasowej polityki rolnej swojego kraju i chce skierować główny strumień dotacji w stronę małych gospodarstw rolnych. Niemniej jednak nie spotyka się to z ogólnym poklaskiem, m. in. dużych producentów rolnych.

Więksi mogą więcej

Dotąd znaczna część środków na rozwój rolnictwa we Francji, pochodzących głównie z instrumentów finansowych unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, była konsumowana przez wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Od lat 50. ilość gospodarstw rolnych we Francji stopniowo malała – z 2,3 mln w 1955 r. ich liczba spadła do mniej niż 0,5 mln na początku bieżącego roku. Ten proces to m.in. konsekwencja sukcesywnego wzrostu roli dużych graczy w agrobiznesie, którzy powiększając areał upraw sprawili, że Francja jest obecnie w czołówce światowych eksporterów zbóż.

Nawozy robią swoje

Zapowiedzi dotyczące odwrócenie trendów w polityce subwencji rolnych nie spotkały się z akceptacją m. in. FNSEA, największego francuskiego związku producentów rolnych. Trudno się dziwić tym reakcjom, biorąc pod uwagę, że to głównie duże gospodarstwa stanowią o sile rolnictwa Francji. Na tę pozycję składa się nie tylko największy spośród krajów UE areał zasiewu (ponad 15 mln ha), ale także największe zużycie nawozów azotowych w Unii (na poziomie 22%). Przekłada się to na wykorzystanie ponad 2,1 mln ton czystego azotu rocznie, co w znaczący sposób podnosi efektywność francuskiego rolnictwa.

 

Czytaj więcej →