Grupa Azoty PUŁAWY z tytułem Regionalnego Orła Eksportu

| Nasze zakłady |

9 października w IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie odbyła się konferencja „Regionalne Orły Eksportu Województwa Lubelskiego”. Została ona zorganizowana przez dziennik Rzeczpospolita, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie.

Czytaj więcej →

Polsko-amerykańskie partnerstwo w biznesie

| Nasze zakłady |

29 lipca w Naszych Zakładach gościła delegacja amerykańskiego Stanu Nevada. Mieliśmy zaszczyt być częścią misji gospodarczej, zorganizowanej przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego. Celem wizyty było nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz współpracy gospodarczej.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty stawia na badania naukowe

| Perspektywy i inwestycje |

Podczas Kongresu Polska Chemia 2014 miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, stanowiącego deklarację współpracy pomiędzy Grupą Azoty a instytutami badawczymi z branży chemicznej. Porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego oraz infrastruktury badawczej do realizacji strategii rozwoju Grupy Azoty.

Czytaj więcej →

O rozwoju regionu na Forum Ekonomicznym w Puławach

| Rynek polski |

10 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Forum Ekonomiczne, poświęcone 10-leciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zmianom, jakie w tym okresie dokonały się w naszym regionie. Podczas spotkania podjęto również dyskusję na temat potencjału gospodarczego Puław i całego województwa lubelskiego, a także zaprezentowano perspektywy rozwoju lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej →

Rolnictwo i chemia: wspólne korzyści

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Nawozy, będące jednym z kluczowych produktów wytwarzanych w Naszych Zakładach, stanowią główny punkt wspólny branży rolniczej i chemicznej. Kooperacja tych dwóch segmentów polskiej gospodarki cały czas ewoluuje. Na przestrzeni lat możemy więc zaobserwować wiele zmian w rolnictwie, które bezpośrednio lub pośrednio wpływały na rynek nawozów.

Krok ku poprawie efektywności

Ze względu na czynniki naturalne, takie jak zróżnicowanie gleb czy ograniczone zasoby wody, stosowanie nawozów stanowi jedno z ważniejszych zadań producentów rolnych, które ma wpływ m.in. na wielkość plonów. Aby zwiększać wydajność należy więc stosować odpowiednią kombinację nawozów, a także środków ochrony roślin.

Ewolucja rynku nawozów

Wraz ze zwiększającą się świadomością na temat stosowania nawozów, wzrasta również zapotrzebowanie na nie. W odpowiedzi na potrzeby producentów rolnych obserwujemy dynamiczny rozwój systemu ich dystrybucji. Co istotne, rośnie także rola usług doradczych, mających bezpośredni wpływ na stosowanie odpowiednich produktów, a co za tym idzie, uzyskiwanie większych plonów.

Bezpośrednia komunikacja

Zmiany w zakresie dystrybucji nawozów, jak również rosnąca świadomość ich stosowania, nie byłyby możliwe bez nawiązania efektywnego dialogu z rynkiem. Jest to jeden z fundamentalnych elementów strategii Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz całej branży chemicznej. Bezpośrednia komunikacja z rolnikami pozwala nie tylko poznać ich oczekiwania, ale również im sprostać.

Trzy filary nowoczesnego rolnictwa

Kluczowy czynnik, mający wpływ na wielkość plonów, stanowią tzw. dobre praktyki nawożenia. Wiążą się one nie tylko z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia, ale również ze szczegółową analizą, która stanowi podstawę prawidłowego rozwoju roślin. Równie istotny jest recykling składników odżywczych, wytwarzanych w ramach produkcji rolnej, co pozwala na obniżenie kosztów i stanowi ważny element w zakresie ochrony środowiska. Nie można obecnie zapominać również o wykorzystaniu nowych technologii, dzięki którym rolnictwo ma szansę stać się konkurencyjnym sektorem polskiej gospodarki.

 

Czytaj więcej →