Nie dla GMO w Argentynie?

| Rynki zagraniczne |

Pamiętamy doskonale kryzys ekonomiczny w Argentynie, którego apogeum przypadało na lata 2001-2002. Udało się przezwyciężyć problemy gospodarczego m. in. dzięki inwestycjom w rolnictwie i zwiększonym nakładom na produkcję soi. Argentyna jest jest aktualnie jednym z ważniejszych producentów na świecie, ale nie dzieje się to bez kontrowersji.

Czytaj więcej →

GMO – w czym tkwi problem?

| Ochrona środowiska |

Kwestia dopuszczalności upraw roślin modyfikowanych genetycznie to temat coraz mocniej obecny w przestrzeni publicznej. Przez wiele lat wokół niego narosło wiele kontrowersji i sprzecznych opinii. Niestety w wielu krajach temat ten spychany jest na dalszy plan lub omawiany jedynie w aspekcie konsumpcyjnym oraz podejmowanych decyzji zakupowych i żywieniowych. Pomija się przy tym kwestie związane z rolnictwem i rozwojem tego segmentu gospodarki. Ponadto nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków działania organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka, co poddaje w wątpliwość całą polemikę, toczącą się wokół stosowania GMO.

Czytaj więcej →

Niemieccy rolnicy protestują

| Rynki zagraniczne |

Sprzeciw wobec porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz żądania rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku – to główne postulaty 30 tys. osób związanych z tym sektorem, które wyszły na ulice Berlina 18 stycznia br.

Nie dla GMO

Jednym z głównym zagrożeń związanych w amerykańsko-europejskim Porozumieniem, które ma zostać ratyfikowane pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem, jest ryzyko zalewu rynku europejskiego przez żywność modyfikowaną genetycznie. Działacze około stu organizacji ekologicznych oraz rolnicy wyrazili w zdecydowany sposób swój niepokój związany z zagrożeniami, które GMO z USA przynieść może zarówno producentom rolnym, zwierzętom, jak środowisku oraz konsumentom produktów żywnościowych.

Postulaty pod Kancelarią

Przed siedzibą kanclerz Niemiec Angeli Merkel, protestujący nawoływali do poprawy jakości produkowanej żywności, zmniejszenia wpływów potężnych inwestorów, skupiających ogromne areały ziemi. Apelowali o wsparcie upraw organicznych oraz młodych rolników, jak również o zwiększenie wysiłków w walce ze światowym problemem głodem.

Strategiczny moment

Fakt pojawienia się protestów w tym czasie nie był przypadkowy. Pod koniec miesiąca w stolicy Niemiec ruszają jedne z największych targów rolniczych na świecie. Ponadto w Berlinie 18 stycznia br. odbyło się spotkanie kilkudziesięciu ministrów rolnictwa z różnych państwa, stąd głos 30 tys. protestujących nie mógł pozostać niezauważonym.

 

Czytaj więcej →

GMO kością niezgody?

| Rynki zagraniczne |

Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w lipcu br. rozpoczęły negocjacje związane z planowanym utworzeniem Strefy Wolnego Handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) pomiędzy obydwoma podmiotami. Jednak nie we wszystkich punktach konsensus będzie łatwy do osiągnięcia.

Co może dać TTIP?

TTIP może okazać się przełomowym działaniem w zakresie globalnego handlu. Ma on na celu zniesienie barier w zakresie przepływu towarów, rynku usług, zamówień publicznych i inwestycji. Biorąc pod uwagę fakt, że dzienny transfer dóbr na linii UE – USA jest największy na świecie, a jego wartość wynosi 2 mld EUR, oszczędności wyniosłyby 120 mld EUR rocznie.

Jest jednak „ale”

Tym, co wzbudza nieufność strony europejskiej, jest potencjalny zalew UE żywnością modyfikowaną genetycznie. Kraje Wspólnoty bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii stosowania GMO z oczywistych względów: wprowadzanie do obiegu naturalnego organizmów wyposażonych w nienaturalny dla nich materiał genetyczny, grozi powstaniem trudnych do oszacowania zmian roślinach, wynikających z faktu procesu krzyżowania się. Pod wpływem nacisku opinii publicznej ze strony amerykańskich farmerów, Komisja Finansowa Senatu podkreśliła, że jakiekolwiek porozumienie musi zawierać m. in. zmniejszenie ograniczeń UE, związanych z roślinami modyfikowanymi genetycznie.

W poszukiwaniu rozwiązania problemu

Jest sprawą wiadomą, że dla Unii Europejskiej zrównoważone rolnictwo jest sprawą priorytetową i idea rozszerzenia zezwoleń dla obrotu GMO może spotkać się ze znaczącym oporem rodzimych producentów rolnych. Niemniej jednak w grę wchodzi ułatwienie w handlu dla tysięcy przedsiębiorstw, a w rezultacie korzyści finansowe dla milionów obywateli po obu stronach Atlantyku. Czy GMO będzie kartą przetargową w kwestii zawarcia TTIP? A może skutecznymi okażą się działania fachowych lobbystów, którzy zdołają przekonać jedną lub drugą stronę do ustępstw? Kolejna runda rozmów odbędzie się w grudniu. Zobaczymy, co nam przyniesie.

 

Czytaj więcej →