Grupa Azoty w RESPECT INDEX

| Nasze zakłady |

W grudniu 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład Respect Index (Responsibility Ecology Sustainability Participation Environment Community Transparency). Z radością przyjęliśmy informację, że Grupa Azoty znalazła się w nim po raz dziewiąty. Jako jedna z niewielu spółek notowanych na warszawskim parkiecie, od wielu lat utrzymuje swoją pozycją w Respect Index.

Czytaj więcej →

Owocny przełom listopada i grudnia

| Nasze zakłady |

Rekordowe notowania „PUŁAW” na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wypłata wyższej dywidendy czy powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – to kluczowe informacje ostatnich tygodni dla inwestorów, dotyczące bieżącej działalności naszej Spółki.

Giełdowy kamień milowy

Takowy został z pewnością wyznaczony w dniu 2 grudnia br., kiedy to zanotowano wzrost kursu akcji Grupy Azoty „PUŁAWY” S.A. o 2,7% do poziomu 194,95 zł za akcję. Ten moment zdeklasował poprzednią hossę, która przyniosła wynik równy 193 zł. Analitycy szacują możliwe zwyżki na poziomie oscylującym nawet w okolicach 210 zł.

Większe zyski z akcji

Akcjonariusze Grupy Azoty „PUŁAWY” zdecydowali w trakcie Walnego Zgromadzenia o zwiększeniu dywidendy za rok obrotowy 2012/2013 z 8,55 zł na 10,58 zł. Skutkiem tego Spółka wypłaci 17 stycznia 2014 r. 198 413 700 zł zysku z 19 115 000 akcji. Jednak lwia część dywidendy pozostanie i tak w obrębie Grupy Azoty, do której należą „PUŁAWY”, bo jest ona właścicielem 95,98% udziałów w przedsiębiorstwie.

Rozpoczęła się VIII kadencja Rady Nadzorczej „PUŁAW”

Pod koniec listopada Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołało Radę Nadzorczą „PUŁAW” na kolejną kadencję. Przewodniczącym został wybrany Cezary Możeński, zaś w jej skład wejdą: Marek Kapłucha, Jerzy Koziara, Andrzej Skolmowski, Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz. Dwaj ostatni są przedstawicielami załogi w Radzie Nadzorczej „PUŁAW”.

 

Czytaj więcej →

Kukurydza za oceanem tanieje

| Rynki zagraniczne |

Ostatnie notowania kukurydzy na giełdzie w Chicago wskazują, że jej cena jest najniższa od trzech lat! Pod koniec października spadła ona poniżej poziomu wsparcia technicznego, wynoszącego 177 USD/t.

Nowy rekord

Przyczyną takiego stanu rzeczy są tegoroczne zbiory kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Według informacji przedstawionych przez Departament Rolnictwa, w tym roku obsiano 95,3 mln akrów, z których spodziewane jest 13,99 mld buszli w trakcie jesiennych żniw. To o 2% więcej od przewidywanej wcześniej ilości, ocenianej na 13,8 mld buszli. Z tego względu obecny sezon może być rekordowym w historii (dotychczasowy rekord z 2009 r. wyniósł 13,1 mld buszli).

Koniec kłopotów z syropem?

Popularny środek słodzący w przemyśle spożywczym, czyli syrop glukozowo-fruktozowy, wytwarzany jest z kukurydzy. Jego używanie w Stanach Zjednoczonych zostało spopularyzowane w latach 70. Głównie dzięki koncernom produkującym słodkie napoje gazowane. Niemniej jednak w ostatnich 5 latach jego zużycie spadło o 16%, gdy tymczasem konsumpcja cukru wzrosła o 0,7%. Stało się tak na skutek m.in. kampanii na rzecz walki z otyłością, łączonych ze spożywaniem fruktozy oraz równolegle w efekcie spadku cen cukru. Tegoroczne zbiory mogą zatem okazać się kołem ratunkowym dla producentów syropu. Należy jednak pamiętać, iż jego odbiorcy mający również dostęp do równie taniej sacharozy, są na stosunkowo wygodnej pozycji, umożliwiającej ewentualne negocjacje cenowe.

Hodowcy się cieszą

Dzięki prognozowanym obfitym zbiorom, tanieje również kukurydza przeznaczona na pasze. Skutkiem tego będzie prawdopodobny spadek kosztów hodowli bydła i wieprzowiny, przeznaczonych na ubój, co w efekcie da niższe ceny mięsa i zwiększy jego dostępność wśród konsumentów. Podobna sytuacja może dotyczyć producentów nabiału, którzy skorzystają na zastosowaniu tańszych pasz dla krów na bazie kukurydzy.

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty w WIG30

| Nasze zakłady |

23 września wystartuje nowy indeks warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W poszerzonym gronie 30 najbardziej wartościowych spółek zadebiutuje Grupa Azoty.

Kamień milowy osiągnięty

To ważny moment dla Grupy Azoty, ponieważ zaistnienie w podstawowym indeksie giełdowym stanowi kamień milowy w realizacji strategii Spółki. Jej debiut na GPW miał miejsce 30 czerwca 2008 r. Przez 5 lat podejmowano wzmożone wysiłki w celu rozwoju Spółki i wzmocnienia jej wartości rynkowej. Zrealizowana praca i wysiłek wszystkich pracowników, przynoszą obecnie tak wymierne efekty. Wejście Grupy Azoty do indeksu WIG30, to nie tylko nowe możliwości dla Firmy, ale przede wszystkim dla akcjonariuszy. Inwestorzy mogą bowiem liczyć na wzrost zainteresowania akcjami Grupy Azoty, zwiększony obrót, a tym samym dodatkowe zyski.

Skąd te zmiany na GPW?

Nowe zestawienie najdynamiczniejszych przedsiębiorstw ma odzwierciedlać zróżnicowanie rynku oraz aktualną strukturę polskiej gospodarki. To także szansa dla spółek, które dołączą do indeksu, na jeszcze skuteczniejszą ekspozycję oraz pozyskanie nowych inwestorów.

Pojawienie się nowego zestawienia nie będzie skutkować jednoczesnym wycofaniem indeksu WIG20, który będzie publikowany do końca 2015 r.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ wciąż na parkiecie

| Rynek polski |

Od pewnego czasu trwały spekulacje dotyczące dalszej obecności naszej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak według najnowszych deklaracji nic nie wskazuje na to, aby „PUŁAWY” miały opuścić warszawski parkiet.

Dlaczego wyjście?

Koncepcja wycofania „PUŁAW” z giełdy bierze swój początek z analiz ekonomicznych. Eksperci wskazywali na fakt, iż zaledwie 4% akcji znajdujące się w wolnym obrocie, podważa zasadność obecności spółki na GPW. W związku z tym padały sugestie wykupu przez Grupę Azoty udziałów od mniejszych graczy i wycofanie spółki z notowań.

Alternatywne warianty

Grupa Azoty, która posiada prawie 96% akcji PUŁAW, nie planuje jednak wykupu pozostałych akcji. Obecność na GPW łączy się to nie tylko z prestiżem Spółki oraz większą transparentnością jej działań, ale także stymuluje jej dalszy rozwój.

Władze Grupy Azoty nie wykluczają dodatkowej emisji akcji, a poprzez to pozyskanie dodatkowego kapitału dla Spółki. Drugim rozwiązaniem, na które wskazuje m.in. Marian Rybak – prezes Grupy Azoty „PUŁAWY”, jest przeznaczenie środków niezużytych na wykup udziałów (ok. 106 mln zł) na inwestycje w ramach Grupy Azoty.

Ważny czas inwestycji

Podczas otwarcia Nowego Kompleksu Nawozowego w Puławach, prezes Grupy Azoty – Paweł Jarczewski, podkreślił, iż obecnie trwają pracę nad stworzeniem szerokiego programu, zawierającego szczegółowe zadania w poszczególnych Spółek. Wśród nich kluczowym elementem jest przeprowadzanie koniecznych modernizacji i budowa nowych instalacji. Dodatkowo Grupa Azoty zamierza stworzyć strategię obecności poszczególnych Spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Czytaj więcej →

PUŁAWY Potęgą Biznesu 2012

| CSR |

Grupa Azoty „PUŁAWY” znalazły się na podium rankingu Instytutu Nowoczesnego Biznesu, który zbadał wyniki finansowe 225 firm z branży chemicznej. Tytuły Potęgi Biznesu w tej gałęzi przemysłu otrzymało 29 przedsiębiorstw.

„PUŁAWY” zajęły drugie miejsce, dzięki swojej wartości rynkowej równej 2 365 mln zł. Oprócz tego czynnika, badana była również dynamika przychodów od marca 2009 do marca 2012. Grupa Azoty „PUŁAWY” zostały uwzględnione w rankingu, ponieważ spełniły kryteria wykazywania rokrocznie przez trzy lata minimum 1 mln zł przychodów, dodatniej wartości kapitału i zysku netto.

Organizator rankingu łącznie przebadał 60 tys. firm z rożnych branż, wybierając 21 919 przedsiębiorstw spełniających powyższe kryteria. Ta grupa została zweryfikowana przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W efekcie na podium zestawienia znalazły się Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” i Avon Operations Polska Sp. z o.o.

 

Czytaj więcej →

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w indeksie WIGdiv

| Perspektywy i inwestycje, Rynek polski |

WIGdiv to elitarny indeks 30 spółek dywidendowych publikowany przez warszawską giełdę. Po tegorocznej rewizji indeksu władze GPW poinformowały, że w tym gronie znalazły się też nasze Zakłady. Zajmujemy 14. miejsce.

Dodatkowo należy podkreślić, że jesteśmy w nim obecnie jako jedyna firma z branży chemicznej. Jednocześnie naszym Zakładom udało się wyprzedzić takie spółki jak: Budimex (16. miejsce), Agora (20. miejsce), czy Śnieżka (24. miejsce).

Czytaj więcej →