Wahania cen mocznika w Pakistanie

| Rynki zagraniczne |

Wzrost podatku, przeznaczonego na rozwój infrastruktury gazowej podzielił pakistański rynek. Stracą na tym niektórzy lokalni producenci mocznika, zyskają zaś jego importerzy.

Konieczne podniesienie cen

Pakistański rząd, po długich staraniach, uzyskał zgodę Sądu Najwyższego na zwiększenie podatku na rozwój infrastruktury gazowej (GIDC), którego celem jest pozyskanie środków na budowę krajowej części gazociągu stanowiącego połączenie z Iranem. Tym samym lokalni producenci mocznika musieli podnieść jego koszty produkcji o ponad 10%, w związku ze zmianami w systemie podatkowym.

Czy można było inaczej?

Aktualnie na tej sytuacji najwięcej mogą zyskać importerzy mocznika, którzy sprowadzają go przy wsparciu dotacji rządowych, a sprzedają po cenach rynkowych. W ramach rekomendacji dla rządu, sformułowanych przez firmy nawozowe, znalazł się nie tylko postulat ograniczenia wzrostu GIDC, ale przede wszystkim zmniejszenie poziomu subsydiowania importowanego mocznika. Efektem byłaby intensyfikacja krajowej produkcji tego nawozu, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do skarbu państwa.

 

Czytaj więcej →

Legislacyjne zmiany dotkną rynku gazu

| Produkcja i surowce |

W dniu 11 września 2013 r. wszedł w życie tzw. „mały trójpak energetyczny”, czyli nowelizacja Prawa energetycznego i niektórych innych ustaw z 26 lipca br. Nowe przepisy mają między innymi decydujące znaczenie dla rozwoju konkurencji na rynku gazu, dając Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki możliwość uwolnienia cen surowca dla odbiorców przemysłowych. Równocześnie „mały trójpak” nakłada na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży części surowca na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Łatwiejszy dostęp do tańszego surowca

W przyszłym roku Gaz-System może ogłosić aukcje na dostęp do gazociągów umożliwiających import do Polski około 7 mld m sześc. gazu, co odpowiada 45 proc. zapotrzebowania kraju na gaz. Nowe zasady uzyskiwania przez firmy dostępu do gazociągów umożliwiających m.in. import gazu do Polski znajdą się w przygotowywanej właśnie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). O dostęp do gazociągów zainteresowane firmy będą musiały walczyć podczas aukcji, które obejmą wszystkie wolne moce przesyłowe w Polsce.

Gaz ziemny z Zachodu?

Prawdopodobnie w 2014 r. importerzy uzyskają dostęp m.in. do interkonektora w Lasowie na granicy zachodniej oraz wirtualnego i fizycznego rewersu na gazociągu jamalskim. W tym pierwszym wolnych jest 5 proc. mocy przesyłowych, a w drugim odpowiednio około 50 i 100 proc. mocy przesyłowych. Umożliwi im to import 6,7 mld m sześc. gazu z Niemiec, gdzie paliwo to jest znacznie tańsze od kupowanego z Rosji.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →